Search
Close this search box.
Search

Investeringen in digitale vaardigheden betalen zich uit

Veel zorgmedewerkers maken zich druk over hun digitale vaardigheden van hun personeel terwijl digitale technologie een steeds prominentere rol gaat spelen in de dagelijkse werkzaamheden. Dat varieert van elektronische patiëntendossiers tot beeldbellen met patiënten en het gebruik van e-health toepassingen. Investeren in de verbetering van digitale vaardigheden loont, zo blijkt uit een rapport van de Coalitie Digivaardig in de zorg.

De coronacrisis heeft het gebruik van digitale technologie in de zorg in een stroomversnelling gebracht. Dat zorgt ervoor dat steeds meer zorgprofessionals tijdens hun dagelijkse taken in aanraking komen met digitale technologie. Het feit dat een deel van de zorgverleners niet goed met digitale technologie overweg kan is een knelpunt. De meeste zorgprofessionals kunnen prima overweg met een smartphone. Echter, voor het rapporteren in het ECD/EPD, beeldbellen met een cliënt of het maken van meldingen incidenten cliënten (MIC) of medewerkers (MIM), zijn heel andere digitale vaardigheden vereist.

Nut van investeren in digitale vaardigheden

De Coalitie Digivaardig deed onderzoek naar het nut en de noodzaak van investeren in digitale vaardigheden van zorgmedewerkers. De resultaten van dat onderzoek werden nog in 2020 gepubliceerd in het rapport ‘Nut en noodzaak van investeren in digitale vaardigheden in de zorg’.

De belangrijkste conclusie die in het rapport getrokken wordt is het verbeteren van digitale vaardigheden zorgmedewerkers veel voordelen biedt. Behalve dat hierdoor de kwaliteit van de zorgverlening omhoog gaat, leidt het ook tot lagere zorgkosten en een verhoogde werktevredenheid. De belangrijkste voordelen en opbrengsten van een verbetering van digitale vaardigheden zijn:

  • Als medewerkers meer vertrouwen hebben in hun digitale vaardigheden, zijn ze tevredener over hun werk. En digitaal vaardigere medewerkers kunnen hun digitale taken sneller uitvoeren en ervaren daardoor minder werkdruk en werkstress. Dat leidt weer tot minder verloop en daardoor lagere kosten voor werving, onboarding en opleiding, en verminderd verzuim.
  • Alleen digitaal vaardige medewerkers werken makkelijk met virtual en augmented reality, domotica en gamification. Digitale vaardigheden laten innovaties en zorgtechnologie makkelijker ‘landen’.
  • Als zorgmedewerkers digitaal vaardiger zijn, verbetert dat de kwaliteit van zorg. De zorgmedewerker kan online sneller en efficiënter werken en houdt daardoor meer tijd over voor behandel- of begeleidingstijd. En de patiënt krijgt door de inzet van thuismonitoring, VR-bril of robot meer eigen regie over hun leven en ze behouden zelfstandigheid.
  • Er ontstaan minder fouten voor door incorrect of niet volledig ingevulde dossiers, onvolledige informatie over cliënten of toedienen van verkeerde medicatie. Door de inzet van big data en artificial intelligence verbetert de behandeling van patiënten/cliënten. En doordat medewerkers makkelijker werken in de digitale systemen, kan het management betere keuzes maken over de inrichting van de zorg.
  • Veilig omgaan met informatie is een onderdeel van digitale vaardigheden. Dat leidt tot betere bescherming van persoonsgegevens van patiënten/cliënten, minder kans op datalekken en een kleinere kans dat de systemen van de organisatie worden gehackt. Ook doen digivaardige medewerkers minder vaak een beroep op de ICT-helpdesk en maken beter gebruik van het complete ECD en andere toepassingen: een hoger rendement van de investeringen in deze digitale systemen.

Zet digicoaches in

Een belangrijk hulpmiddel voor zorginstellingen die de digitale vaardigheden van medewerkers willen verbeteren is investeren in zogenoemde digicoaches. Veel zorginstellingen hebben hiermee al ervaringen opgedaan waardoor deze aanpak verfijnd is. Ervaringen die ook zijn toegepast in de materialen, leermiddelen en bijeenkomsten die de coalitie Digivaardig in de zorg gratis beschikbaar stelt voor alle zorgorganisaties in Nederland.

De kosten van de digicoach aanpak zitten met name in de uren die vrijgemaakt moeten worden om samen met de digicoach aan de verbetering van de digitale vaardigheden te kunnen werken en de inzet van digicoaches vanuit de eigen organisatie. Dit zijn medewerkers die digivaardiger én getraind zijn in coachen. Via de regeling Training tot digicoach van Zorg voor Innoveren kunnen eigen medewerkers opgeleid worden tot digicoach.

Ron Smeets

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
GIDH
Global Initiative on Digital Health (GIDH) officieel van start
Oncologienetwerk
Nieuw oncologienetwerk Noord- en Oost-Nederland
Verbeterprogramma ouderenzorg
Samenwerking centraal in verbeterprogramma Samen Beter
eiwitten
Menselijke eiwitten herkennen met nieuwe techniek
Digitale proeftuin
Digitale proeftuin maakt wegwijs in nieuw UZI-stelsel
challenge
Digivaardig in de zorg komt weer met Digifit challenge
Veertien IZA-partners hebben Digizo.nu opgericht om te helpen bij het opschalen van bewezen zorginnovaties.
Digizo.nu helpt bewezen innovaties opschalen
Robotchirurgie
Robotchirurgie in de ruimte
authenticatie
Stapsgewijs leren in pilot ZORG-ID Smart
revalidatiezorg epd
Nieuw EPD voor de revalidatiezorg
Volg jij ons al?