Inzet ehealth, e-learning voor aanpak chronische pijnklachten

29 december 2016
Nieuws

Het Radboudumc, CIR Revalidatie , RealHealth en de Sint Maartenskliniek willen samen zorgen voor een ingrijpende verbetering van de chronische pijnzorg in de regio. De partijen ondertekenden daarvoor een ‘Health Deal’. De partijen gaan onder meer ehealth-toepassingen en e-learning instrumenten inzetten.

De samenwerking moet leiden tot een aantoonbare hogere gezondheidswinst voor chronische pijnpatiënten, lagere zorgkosten, schadelast en maatschappelijke kosten in de regio. Een Health Deal is een nieuwe vorm van samenwerking tussen diverse publieke en private partijen, om te komen tot kwalitatief betere en efficiëntere zorginnovaties die breed toepasbaar zijn. Bedrijven en organisaties werken samen met de overheid, met daarbij een cruciale rol binnen de regionale pijnketen voor de huisarts. De eerste stap binnen de Health Deal is gericht op patiënten met pijnklachten aan de wervelkolom.

Afstemming, samenwerking

Het gaat bij de samenwerking in eerste instantie om afstemming en samenwerking tussen alle zorgaanbieders in de regio: zodat iedereen weet wie welke behandelingen uitvoert, samen gewerkt wordt aan het verder verbeteren van diagnostiek en behandeling (volgens de zogenaamde ‘zorg standaard pijn’) en afspraken te maken over verwijzingen.

In tweede instantie worden onder meer nieuwe gezamenlijke e-health en e-learning toepassingen voor patiënten ontwikkeld, maar ook gecoördineerd wetenschappelijk onderzoek ingezet. Daarnaast wordt ook de mogelijkheid onderzocht om een vaste ketenmanager in te zetten, die de patiënt kan ondersteunen en om sneller de juiste behandelaar te vinden en te komen tot een zorgprogramma op maat.

Forse impact chronische pijn

In Nederland lijden ruim 2,2 miljoen mensen aan chronisch pijn, met een forse impact op het dagelijks functioneren van patiënten (niet alleen op fysiek niveau, maar ook op het sociaal-emotioneel welzijn). Ook de impact op de directe omgeving (gezin/partner) kan aanzienlijk zijn. Verder kan chronische pijn leiden tot arbeidsverzuim en zelfs tot arbeidsongeschiktheid.

Patiënten met chronische pijn hebben regelmatig een versnipperd behandeltraject waarin zij vaak meer dan 10 tot soms wel 25 (zorg)specialisten zien. Hierdoor heerst er veel onzekerheid bij hen en weten zij vaak niet meer waar zij aan toe zijn en wat tot herstel of verlichting van de pijn leidt. De verwachting is dat de zorgvraag van deze patiënten de komende jaren nog verder zal toenemen. Dit gaat gepaard met hoge maatschappelijke en economische kosten.

Belang samenwerking

Wereldwijd bestaat er vraag naar duurzame oplossingen voor vernieuwing van de zorg. Om duurzame zorg te stimuleren én om de kosten beheersbaar te houden zijn innovatieve oplossingen noodzakelijk. De praktijk is echter weerbarstiger: veel zorginnovaties lopen vast omdat zij moeilijk op grote schaal zijn toe te passen of met meerdere partijen te delen zijn. Om dat probleem aan te pakken, wordt binnen de nu gesloten Health Deal samengewerkt door diverse zorgaanbieders, patiëntenverenigingen, zorgverzekeraars en de Ministeries van VWS en EZ.

Het doel van alle genoemde maatregelen is te komen tot een aantoonbare hogere gezondheidswinst voor chronische pijnpatiënten en 20 procent lagere zorgkosten, schadelast en maatschappelijke kosten. De patiënt staat hierbij steeds centraal. Het is namelijk van groot belang dat de patiënt de eigen regie kan voeren over zijn of haar eigen zorgproces, vanwege de grote fysieke, emotionele en sociale uitdagingen die het hebben van chronische pijn met zich meebrengt. De patiënt kan zo ook meer invloed uitoefenen op de keuzes voor behandeling zodat deze optimaal aansluiten bij de eigen situatie en gezondheidsdoelen.

Lees hier  het Convenant Health Deal ‘Chronische Pijn.’