Inzet tablet verbetert begrip patiënt over een procedure

23 maart 2016
ipad-surgery
Innovatie
Nieuws

Veel patiënten ondergaan operaties zonder dat zij de procedures goed begrijpen of hebben onvoldoende begrijpelijke informatie gekregen waardoor zij een goed onderbouwd besluit tot toestemming kunnen geven. Zaken zoals vaktechnisch taalgebruik en tijdsdruk vormen hier vaak de oorzaak voor. De helft van alle patiënten vindt het moeilijk om goed te begrijpen wat medici hen eigenlijk vertellen.

Uit een proef waarin een groep Australische medici hun patiënten voorbereiden op een operatie met behulp van een tablet, blijkt dat het begrip over wat de ingreep inhoudt, sterk verbetert in vergelijking met een face-to-face consultatie.  Dat schrijft de website EurekAlert op basis van een dissertatie van Dr. Sunny Nalavenkata.

Het is van groot belang dat patiënten goed begrijpen wat een medische ingreep of procedure voor gevolgen heeft of kan hebben. Zo kunnen zij beter met de procedure omgaan en beter onderbouwd toestemming geven. Dat stelt Matthew Winter (Royal North Shore Hospital, Sydney), die leiding geeft aan de groep Australische medici die tablets inzet. Het blijkt dat patiënten zich bij een face-to-face consultatie voorafgaand aan een procedure vaak geïntimideerd voelen. Ook het medisch taalgebruik van de medici vormt een barrière voor een goed begrip van wat een patiënt te wachten staat. Medici hebben een drukke praktijk en over het algemeen beperkt tijd, wat negatieve gevolgen heeft voor hun uitleg.

Videobeelden vergroten begrip van ingreep

Winter stelt dat dit begrip sterk vergroot wordt door de inzet van bijvoorbeeld videobeelden die op de tablet getoond worden. Patiënten geven aan dat zij deze methode prefereren boven het standaard consult. In een gecontroleerde proef met 88 willekeurig geselecteerde patiënten die een operatie voor nierkolieken moesten ondergaan, werd de groep in tweeën verdeeld. 45 patiënten kregen een normaal consult met uitleg over de procedure, 43 patiënten kregen een videopresentatie met animaties over de procedure, met een voice-over van een medicus ter uitleg.

De twee groepen kregen daarna de vraag voorgelegd wat zij van de procedure begrepen en of zij tevreden waren met de toelichting. Vervolgens werden de twee groepen omgewisseld, zodat zij de twee vormen van consult konden vergelijken. Uiteindelijk bleek dat het gebruik van video het begrip van de procedure met 15,5 procent verbeterde in vergelijking met een face-to-face consultatie. 71 patiënten (80,7%) gaven de voorkeur aan de video, 17 prefereerden de andere consultatie.

Goed geïnformeerde toestemming morele, juridische verantwoordelijkheid

Winter stelt dat goed geïnformeerd toestemming geven zowel een morele als een juridische verantwoordelijkheid is voor medici en cruciaal voor het optimaliseren van een behandeling. Goede bekendheid met een procedure en de gevolgen helpt bij het herstel. Maar terwijl de medische technologie met sprongen vooruit gaat, is er nauwelijks iets veranderd in de wijze waarop een consult plaats vindt. De inzet van een tablet is een innovatieve wijze om een dergelijk consult te verbeteren, aldus Winter.