Search
Close this search box.
Search

Inzet zorgtechnologie verpleegkundigen kan beter

Verpleegkundigen beschikken over steeds meer zorgtechnologie en gebruiken die ook steeds intensiever. Toch kan volgens onderzoek van NZa de inzet van technologie voor deze belangrijke medische professionals zeker worden verbeterd. ‘Om de toepassing van zorgtechnologie te bevorderen kan aan veel knoppen gedraaid worden. Zo is het allereerst een must om als aanbieder een visie te ontwikkelen over de toepassing van zorgtechnologie in de organisatie.’

Voor verpleegkundigen komt steeds meer zorgtechnologie ter beschikking. Denk aan ‘sensoring’, waarmee het beweeg- of slaapgedrag van patiënten kan worden gemonitord of aan slimme medicijndispensers die de cliënt precies op het juiste moment de juiste medicatie aanbieden. Maar ook digitaal contact met patiënten is voor verpleegkundigen steeds vaker de gewoonste zaak van de wereld. Tevens worden allerlei technologische hulpmiddelen ingezet zoals slimme luiers, slaaprobots, spraak gestuurde rapportage en tal van andere zaken.

Onderzoek NZa inzet zorgtechnologie

Uit het onderzoek van NZa blijkt dat deze geavanceerde vormen van zorgtechnologie regelmatig bijdragen aan de kwaliteit van leven van patiënten en mantelzorgers, maar ook de werkdruk kunnen reduceren. En veel zorgaanbieders die thuis of in een instelling verpleegkundige zorg bieden, maken  gebruik van deze nieuwe vormen van zorgtechnologie. Hoe ze al die technologie inzetten verschilt  sterk en sommige aanbieders geven aan dat zij worstelen met de inzet van zorgtechnologie. NZa onderzocht welke problemen deze aanbiedersin de praktijk tegenkwamen en hoe die kunnen worden verkleind.

Zorgtechnologie vraagt om bestuurskracht

Een belangrijke conclusie uit het onderzoek is dat dat veel afhangt de keuzes van de individuele zorgaanbieder aangaande de inzet van nieuwe zorgtechnologie. Verrassend is dat bekostiging of financiering meestal niet zozeer het grootste knelpunt is. Essentieel is vooral dat het bestuur vol achter de nieuwe technologie gaat staan ofwel bestuurlijke visie en daadkracht is essentieel.

Als dit goed staat kunnen nieuwe vormen van zorgtechnologie flink bijdragen aan passende zorg. In het onderzoeksrapport lezen we: ‘Zorgaanbieders realiseren zich dat het tijd en energie kost om een zorgtechnologie goed te introduceren in de organisatie. Medewerkers en patiënten moeten uitleg en training krijgen over de hulpmiddelen die worden ingezet. Op dit punt kunnen zorgaanbieders veel van elkaar leren.’

Hoewel financiering niet altijd het grootste probleem is, kan ook de bekostigingswijze van zorgtechnologie voor verpleegkundigen wel degelijk een knelpunt zijn. Dat komt omdat de financiering voor zorgtechnologie nogal versnipperd is.

Versnipperde financiering zorgtechnologie

‘Veel aanbieders leveren zorg op basis van zowel de Wlz, de Zvw als de Wmo. Een ICT-investering beperkt zich echter doorgaans niet tot één domein. Bovendien is financiering voor vernieuwing van zorg vaak tijdelijk, zoals in de vorm van een subsidie. In de integrale prestaties die de NZa vaststelt, vinden sommige zorgaanbieders het lastig dat er geen aparte geoormerkte component is voor zorgtechnologie.

Het is duidelijk dat de inzet van zorgtechnologie voor verpleegkundigen op meerdere punten kan worden verbeterd. Eenvoudig is dit niet, omdat er voor het bevordering en effectieve inzet aan veel knoppen moet worden gedraaid. Een gedegen basis in de vorm van draagvlak en bestuurskracht is daarbij een basisvoorwaarde. NZa wijst er hiernaast op dat samenwerking essentieel is. Het is belangrijk dat alle partijen consequent het belang van technologie uitdragen en bevorderen.

Rol zorgkantoren en ministerie VWS

Het onderzoeksrapport adviseert: ‘Zorgkantoren kunnen aanbieders die aarzelen, stimuleren om meer gebruik te maken van zorgtechnologie. Om tot passende zorg te komen is samenwerking tussen zorgkantoren en zorgverzekeraars nodig, zodat de inzet van zorgtechnologie in de wijkverpleging aansluit op de langdurige zorg. De NZa vraagt, voor de verdere verbetering van de inzet van zorgtechnologie, expliciet aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om meer lijn te brengen in de verschillende ‘potjes’ voor de financiering. 

Peter icthealth

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
subsidies
Nieuwe subsidies voor innovatieve therapie tegen dementie
exergaming
Exergaming laat mensen meer en langer bewegen
app
Zuyderland kiest óók voor berichtenfunctie BeterDichtbij
Cardioloog Eelko Ronner van het Reinier de Graaf ziekenhuis heeft een robotecho ontworpen waarmee sneller en eenvoudiger een hartecho kan worden gemaakt. (Afbeelding: Corbotics)
Sneller hartecho maken met robot
cardioloog
Ieder hart heeft eigen elektrische vingerafdruk
Dragon Medical One MCL
Dragon Medical One bespaart MCL-artsen tot 45 minuten per dag 
preventie
Europese subsidies beschikbaar om preventie digitaal te ondersteunen
Onderzoeksdata Lowlands
Onderzoeksdata verzamelen tijdens Lowlands
Nierschade onderzoek
Zoektocht naar eerder vaststellen nierschade met AI
Longaandoeningen
Nieuwe perspectieven bij longaandoeningen
Volg jij ons al?