Isala start waardegedreven zorgpad COPD-patiënten

23 april 2019
Human Lungs Radiology Exam
Monitoring
Nieuws

De afdeling Longgeneeskunde van Isala start deze maand met een waardegedreven zorgpad voor COPD-patiënten. Met het vernieuwde zorgpad wil het ziekenhuis naar eigen zeggen af van de oude patiënt-dokter verhouding en moet de patiënt meer regie over de eigen zorg krijgen. Vijftig procent van de patiënten van de afdeling Longgeneeskunde van Isala heeft COPD wat neerkomt op ongeveer 1.500 patiënten.

De eerste stap in meer regie voor de patiënten zette de afdeling een aantal jaar geleden met de start van telemonitoring voor COPD patiënten. Vijftig patiënten kregen een iPad waarmee zij onder meer via beeldbellen contact kunnen opnemen met de longverpleegkundige. Op de iPad staan digitale vragenlijsten die patiënten thuis kunnen invullen en waarmee ze kunnen aangeven hoe het gaat en of er misschien een verslechtering is.

Telemonitoring van COPD-patiënten won begin dit jaar de Isala kwaliteitsprijs van de Cliëntenraad vanwege de indrukwekkende resultaten. Zo steeg het percentage deelnemende patiënten dat helemaal niet meer op consult kwam in het ziekenhuis in de proefperiode van 7 naar 33 procent en een opname duurt nu gemiddeld 16 in plaats van 29 dagen.

Diagnoselast patiënt verminderen

In het vernieuwde zorgpad voor COPD-patiënten gaat de afdeling bijvoorbeeld beter kijken naar welke diagnostiek al gedaan is om de diagnoselast voor de patiënt te verminderen en om kosten te besparen. De bedoeling is om patiënten beter te informeren over hun ziekte om zo gezondheidswinst te behalen. Dit zal gebeuren via groepsvoorlichting waarbij patiënten worden geïnformeerd over het belang van bewegen, het stoppen met roken en het juiste gebruik van medicatie.

Isala ontwikkelde ook een zogeheten longaanval-actieplan. Hiermee geef krijgt een patiënt handvatten hoe te handelen als het slechter gaat en als hij mogelijk weer richting een longaanval gaat. Het actieplan bestaat uit 3 fases met elk een kleur. Groen voor stabiel, oranje voor dreigende ontsporing en rood voor acute nood.

Isala werkt overigens ook voor hartpatiënten met telemonitoring, onder de naam Chance@home. Voor Europese doorontwikkeling hiervan kreeg het ziekenhuis eind vorig jaar nog samen met een aantal partners bijna twee miljoen euro subsidie toegekend.