Isala werkt mee aan Europees project voor ziekenhuiszorg thuis

7 december 2018
Isala-Chance@home
Digitalisering
Nieuws

Het Isala Hartcentrum krijgt met een aantal partners bijna twee miljoen euro subsidie om het concept ziekenhuiszorg thuis verder door te ontwikkelen in Nederland en in andere West-Europese landen. Volgens het Zwolse Isala Ziekenhuis is verhuizen van ziekenhuiszorg naar onder andere thuis hard nodig om zorg betaalbaar te houden en te kunnen voldoen aan de groeiende zorgvraag.

Volgens Gupta, adviesbureau voor de zorg, kan over tien jaar 46 procent van de ziekenhuiszorg in Nederland thuis gegeven worden, zo schrijft Isala. ‘Nu de zorgvraag groeit, de zorg steeds duurder wordt, ziekenhuizen niet meer mogen groeien, Nederlandse ziekenhuizen zelfs failliet gaan, kunnen wij niet meer om het organiseren van ziekenhuiszorg thuis heen.’ Interreg Noord West Europa (NWE) is een Europees programma dat de economische ontwikkeling in de regio wil stimuleren door samenwerking. Wie kans wil maken op een subsidie moet een project indienen waar minimaal drie landen uit de regio bij zijn betrokken. De hoofdpartner moet uit de non-profit sector komen, in dit geval Isala Hartcentrum dus, en er moet worden samengewerkt met bedrijven uit de regio.

Chance@home

De Europese subsidie van Interreg NWE moet het Isala Hartcentrum – en partners – ondersteunen bij het ontwikkelen van het concept ziekenhuiszorg thuis. Isala Hartcentrum startte hier al mee in 2005 voor patiënten met hartfalen onder de naam Chance@home. Hartfalenpatiënten maar ook patiënten na een klein hartinfarct of met een thoraxdrain kunnen tegenwoordig ziekenhuiszorg thuis in plaats van in het ziekenhuis ontvangen. Dagelijks komt een Chance@home verpleegkundige bij patiënten aan huis voor bijvoorbeeld lichamelijke controles, het afnemen van bloed en andere handelingen die normaalgesproken in het ziekenhuis plaatsvinden.

Europese samenwerking

In het nieuwe NWE-Chance project werkt Isala samen met ziekenhuizen en bedrijven in Nederland, België, Duitsland en Groot-Brittannië aan het vernieuwen en uitbreiden van de organisatie en de technologie voor ziekenhuisopnames van hartfalenpatiënten thuis. Astrid van der Velde, vakgroepmanager Cardiologie en projectleider Isala van NWE-Chance, vertelt dat samen met universiteiten en een netwerkorganisatie in België en Groot-Brittannië een kennisportaal opgezet wordt. Hier kunnen ziekenhuizen informatie vinden en delen over thuisopname. Ook bedrijven die technische oplossingen bieden, kunnen zich aansluiten bij dit kennisportaal. “Toen de MC-groep dagelijks in de media was vanwege het sluiten van het Slotervaartziekenhuis en een nog onzekere toekomst voor het ziekenhuis in Lelystad, opperden verschillende deskundigen al de mogelijkheid van meer ziekenhuiszorg thuis. Isala heeft daar al veel positieve ervaring mee. En het kennisportaal dat wij ontwikkelen met onze partners gaat daar alleen maar bij helpen.”

Thuisopnames hartfalen

Het NWE-Chance project loopt drie jaar. Van der Velde: “Die tijd gaan wij gebruiken om te kijken of thuisopnames van hartfalen in de nieuwe vorm organisatorisch en technologisch gezien haalbaar zijn. Chance@home loopt in Zwolle al geruime tijd, voor ons is het dus vooral interessant om te bekijken of de technische ontwikkelingen haalbaar zijn.” Deze ontwikkelingen hebben niet stilgestaan. Zo zal op korte termijn de bloedafname veranderen. Nu moet de verpleegkundige het bloed mee terugnemen naar het laboratorium in het ziekenhuis. Stel er komt een uitslag uit die een aanpassing van de medicatie verreist, dan kan het zijn dat de Chance@home verpleegkundige weer terug moet naar de patiënt. Het bedrijf CE-Mate gaat nu een minilab ontwikkelen waarmee je in een paar tellen een bepaling kunt doen met één druppeltje bloed. Het bedrijf Sensium ontwikkelde een patch die je op het lichaam van de patiënt kunt bevestigen en vervolgens constant de lichaamsfuncties monitort, zoals hartslag en ademhaling. Het continu monitoren van lichaamsfuncties gebeurt bij een thuisopname tot nu toe namelijk nog niet. Van de velde hierover; “Hoe kunnen wij deze nieuwe technieken gaan inzetten voor thuisopnames van hartfalen patiënten? Dat zoeken deze ondernemingen nu uit.” HC@Home gaat vervolgens een platform ontwikkelen waarin alle gegevens automatisch verzameld worden en een overzichtelijk dashboard voor de zorgverleners. De patiënt en zorgverlener hebben dan ook de mogelijkheid tot beeldbellen. Eind 2019 gaan de drie betrokken ziekenhuizen de haalbaarheid van het vernieuwde concept voor thuisopnames van hartfalen-patiënten bekrachtigen. Van de Velde spreekt over het begin van een nieuw tijdperk. “Eén waarin we patiënten op grote schaal hoogwaardige ziekenhuiszorg thuis gaan bieden. De juiste zorg op de juiste plek.”

Juiste zorg op juiste plek

Het verplaatsen van ziekenhuiszorg naar onder meer de thuissituatie – de juiste zorg op de juiste plek – is een speerpunt dat is opgenomen in het Hoofdlijnenakkoord Medisch-Specialistische Zorg 2019-2022. Bij zorg op de juiste plek gaat het om zorg op maat dichtbij huis, het voorkomen van duurdere zorg en het inzetten van innovatieve manieren van zorg, zoals e-health (zoals met thuiszorgdiensten COPD/Hartfalen InBeeld en Hartwacht). Ook ziekenhuiskoepelorganisatie NVZ stelt dat investeringen in innovatieve technologie en nieuwe zorgprocessen nodig zijn om de ziekenhuiszorg te verduurzamen en betaalbaar te houden. De juiste zorg op de juiste plek is dan ook een belangrijk onderdeel van de visie van de NVZ. Ook om de afgesproken nulgroei uit het Hoofdlijnakkoord te realiseren, moeten investeringen in het verplaatsen van zorg omhoog. Zorgverzekeraars zoals Menzis, CZ en Zilveren Kruis zijn hier eveneens mee bezig, waarbij de nadruk wordt gelegd op digitalisering en e-health als één onderdeel van de noodzakelijke zorgtransitie.   Openingsmanifestatie van de e-healthweek 2019 Meer weten over hoe, waarmee en met wie de zorg haar toekomst implementeert? Bezoek dan op 21 januari 2019 de jaarlijkse ICT&health Openingsmanifestatie van de e-healthweek. Entreekaarten zijn gratis, dus wacht niet en meld u snel aan want op is op!