Isala wil kwart van ziekenhuiszorg thuis verlenen

27 juli 2021
Isala-ConnectedCare
Monitoring
Nieuws

Het Isala ziekenhuis beschikt al zo'n twee en een half jaar over het Connected Care Center. Zo is het ziekenhuis uitgegroeid tot een van de koplopers op het gebied van digitale zorg en het verlenen, waar mogelijk, van ziekenhuis zorg bij de patiënt thuis. Het Isala heeft de ambitie uitgesproken om een kwart van alle zorg die nu nog in het ziekenhuis gegeven wordt, uiteindelijk naar de thuisomgeving te verplaatsen.

Bij digitale ziekenhuiszorg moeten we denken aan oplossingen zoals de slimme pleister waarmee verschillende vitale functies van patiënten automatisch in de gaten gehouden worden en op afstand uitgelezen en gemonitord kunnen worden. Dat kan ook met andere digitale of connectie hulpmiddelen zoals een ICD of smartwatch. Die meten gegevens zoals hartslag, temperatuur, ademhaling en zuurstofgehalte en sturen de meetgegevens vanuit de patiënt thuis door aan de specialisten in het ziekenhuis.

Thuis monitoring al breed ingezet

Het Isala zet thuis monitoring nu al volop in bij verschillende ziektebeelden zoals COPD, astma, hartfalen, bepaalde vormen van kanker en de ziekte van Crohn. Het is de bedoeling dat in de toekomst nog meer patiëntgroepen door middel van thuis monitoring (digitale) ziekenhuiszorg kunnen ontvangen. "Samen met specialisten, verpleegkundigen en andere zorgverleners in Isala kijken we hoe connected care binnen hun specialisme kan bijdragen aan nog betere zorg en het patiënten kan helpen om meer regie over hun eigen gezondheid te krijgen", aldus Job Leenen, projectleider en promovendus monitoring binnen het Connected Care Center.

"Via het Connected Care Center wil Isala er de komende jaren naar toewerken dat 25 procent van de zorg die nu nog in het ziekenhuis gegeven wordt, thuis plaatsvindt. Dit doen we omdat we geloven dat digitalisering van zorg ertoe bijdraagt dat het prettiger, beter en veiliger voor patiënten wordt. We zijn hard op weg om deze doelstellingen te realiseren", vertelt Tom Faber, programmamanager Connected Care Center.

Digitale ziekenhuiszorg tijdens corona

Tijdens de coronacrisis werd de meerwaarde van digitale ziekenhuiszorg, voor zover die nog niet bekend was, overduidelijk aangetoond. Daarbij lag de focus met name op het op afstand monitoren van patiënten. Het Isala deed dat op twee vlakken.

"Allereerst om patiënten met COVID-19 die een verhoogd risico op ernstige klachten hadden in de gaten te houden zodat we op tijd zorg konden bieden en ziekenhuisopname zoveel mogelijk konden voorkomen. Daarnaast konden patiënten met COVID-19 in het ziekenhuis, door inspanningen van de afdeling Longgeneeskunde, eerder ontslagen worden naar huis dankzij monitoring in combinatie met zuurstof", vertelt Job.

Voor deze vorm van ziekenhuiszorg op afstand kregen de COVID-19 patiënten onder andere een saturatiemeter mee naar huis. Daarmee konden ze dagelijks het zuurstofgehalte in hun bloed konden meten. Bij verslechtering van de waarde werd gekeken welke zorg nodig was.