Italiaanse aanpak depressie vergt integratie e-health in zorgpaden

4 mei 2023
Vrouw-depressie-depressief-geestelijk
Onderzoek
Nieuws

Healthware Group heeft een expertopinie uitgebracht over de integratie van Digital Therapeutics (DTx) – ofwel e-health – in de geestelijke gezondheidszorg in Italië. Volgens het internationale zorgadviesbureau kan dergelijke hybride zorg de behandeling van depressie verbeteren. Het advies is gericht aan de Italiaanse nationale gezondheidsdienst (Servizio Sanitario Nazionale, SSN).

De Healthware Group stelt in zijn expert opinie de inzet van digitale therapie via e-health voor om de zorgtrajecten voor depressie in Italië te verbeteren. In Italië zijn psychische stoornissen de vijfde belangrijkste oorzaak van invaliditeit aangepaste levensjaren. Depressie is de meest voorkomende psychische stoornis in Italië, met meer dan 3 miljoen mensen die lijden aan depressieve symptomen.

Integratie e-health toepassingen

Het document beschrijft vijf voorstellen van experts voor de integratie van e-health toepassingen in de zorgtrajecten voor depressie in de Italiaanse nationale gezondheidsdienst. De voorstellen zijn ontwikkeld als antwoord op de onvervulde behoeften en recente evidence-based wetenschappelijke aanbevelingen voor de behandeling van depressie. De voorstellen hebben tot doel de gebruikelijke zorg binnen de SSN te verbeteren voor milde, matige en ernstige depressie, evenals voor de preventie van terugval en het beheer van depressie-klachten.

Het bij het rapport betrokken expertpanel analyseerde de casestudy van een e-health toepassing die al toegankelijk is, wordt vergoed in andere Europese landen én wordt ondersteund door substantieel klinisch bewijs. Ze definieerden een mogelijk klinisch-organisatieproces dat geschikt is voor de integratie, het voorschrijven en het gebruik van digitale therapeutische behandeling in de context van de Italiaanse Gezondheidsdienst (SSN).

Depressie grootste psychische stoornis

In Italië zijn psychische stoornissen de vijfde belangrijkste oorzaak van verminderde of kwalitatief mindere levensjaren. Depressie is de meest voorkomende psychische stoornis, met meer dan drie miljoen mensen die lijden aan depressieve symptomen en stijgende prevalentiecijfers als gevolg van de COVID-19-pandemie. Depressie is ook verantwoordelijk voor directe en indirecte kosten die meer dan 3 procent van het bbp bedragen. Ondanks de aanzienlijke gezondheids- en sociaaleconomische impact van depressie, blijven er tal van onvervulde behoeften bestaan in alle zorgtrajecten en blijven specifieke diensten ondergefinancierd binnen de SSN.

‘Digitale therapieën bieden een kans om zorgpaden voor depressie aan te vullen en te verbeteren’, aldus het rapport. Ze leveren evidence-based therapeutische interventies, aangedreven door hoogwaardige softwareprogramma's om een ziekte of aandoening te behandelen, te beheersen of te voorkomen. Hun systemische integratie binnen een hybride zorgaanbod zou de toegankelijkheid tot gevalideerde psychotherapeutische interventies op een schaalbare manier effectief kunnen vergroten.

Systematische integratie e-health

Het expertpanel benadrukt de noodzaak om, vanuit een wetenschappelijk, regelgevend, cultureel en structureel oogpunt, de systemische integratie van digitale behandelmethoden mogelijk te maken om behandelingstrajecten voor depressie in de context van de Italiaanse SSN te verbeteren. Het bevestigt ook de noodzaak voor Italië om beoordelings-, toegangs- en vergoedingscriteria voor dergelijke behandelingen te definiëren.

Een toenemend aantal Europese landen heeft al regelgevende trajecten en processen ontwikkeld om toegang tot en adoptie van DTx mogelijk te maken. In Nederland legt toezichthouder NZa al sinds 2018 de nadruk op het belang van vergoeding voor e-health toepassingen, iets dat een versnelling kreeg tijdens de coronapandemie.

Over het rapport

Het rapport, getiteld ‘Digital Therapeutics to Enhance the Care Pathways for Depression Across the National Health Service: Expert Proposals for Italy’, werd opgesteld door een brede groep stakeholders, gecoördineerd door Alberta M.C. Spreafico, Global Head of Digital Health & Innovation bij Healthware Group, en Fabrizio Starace, directeur van de afdeling Geestelijke Gezondheid en Pathologische Afhankelijkheden van de AUSL van Modena.

Het rapport is het resultaat van het initiatief 'Digitally Enhanced Pathway Program (DEEP): Integrating Digital Therapeutics in the Depression Care Pathway in Italy', uitgevoerd door Healthware Group met de niet-voorwaardelijke steun van Ethypharm Digital Therapy. Het expertpanel bestond uit belanghebbenden met verschillende achtergronden, waaronder professionals in de geestelijke gezondheidszorg, verenigingen en wetenschappelijke comités.