NZa actualiseert Wegwijzer bekostiging digitale zorg

vr 5 februari 2021 - 11:00
Digitaal-consult-1
Wetgeving
Nieuws

De Wegwijzer bekostiging digitale zorg is weer geactualiseerd. Dat laat Bernard Creutzburg, projectleider digitale zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), weten via LinkedIn. Alle nieuwe structurele verruimingen in de declaratieregels voor digitale zorg staan erin. Meer ruimte per 2021 in de medisch specialistische zorg, huisartsenposten en logopedie om zorg op afstand te declareren.

De NZa ziet dat digitalisering een steeds grotere rol inneemt in de organisatie van zorg. De toezichthouder verwacht dat goede digitale zorg (naast preventie, zorg en ondersteuning) een positieve bijdrage kan leveren aan de maatschappij en aan een betere gezondheid van mensen. Met name door de zorg ook in de toekomst organiseerbaar, toegankelijk en van goede kwaliteit te houden.

Om deze reden volgt de NZa de ontwikkelingen bij digitale zorg al enkele jaren met grote belangstelling. Maatschappelijke uitdagingen zoals arbeidsmarktproblematiek in de zorg, vergrijzing en de snelle technologische ontwikkelingen vragen om nieuwe oplossingen zoals werken in netwerken en veelal regionale oplossingen. 'We stimuleren dan ook digitale zorg als integraal onderdeel van passende zorg.' De eerste Wegwijzer stamt uit 2017.

Mogelijkheden, meerwaarde digitale zorg

De behoeften en wensen van patiënt en zorgverlener blijven het uitgangspunt, ongeacht de vorm waarin zorg gegeven wordt. De mogelijkheden en meerwaarde van digitale zorg of digitale ondersteuning van zorg verschilt per zorgvorm en per patiënt. De mogelijkheden qua bekostiging van digitale zorg staat uitgelegd in de geactualiseerde Wegwijzer. Wat verstaan we onder digitale zorg? Wie bepaalt of iets wordt vergoed en wanneer? Ook is een aantal aansprekende voorbeelden per sector opgenomen.

Voor deze Wegwijzer bekostiging digitale zorg heeft de NZa naar eigen zeggen dankbaar gebruik gemaakt van ideeën en voorbeelden afkomstig uit gesprekken met Patiëntenfederatie Nederland, zorgverzekeraars, zorgkantoren, zorgverleners en leveranciers.

'We hopen dat de Wegwijzer het gesprek tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars of zorgkantoren gaat bevorderen over hoe de zorg het beste geleverd kan worden, in het belang van de patiënt of cliënt. En dat het helpt met het maken van passende prijsafspraken. Door zorg digitaal aan te bieden of digitaal te ondersteunen waar het kan en van toegevoegde waarde is, werken we aan passende zorg voor de patiënt. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat de zorg, nu en in de toekomst, organiseerbaar, toegankelijk en van goede kwaliteit blijft.'

Ten opzichte van de vorige editie zijn drie punten veranderd:

Verruimingen zorg op afstand per 2021

Op basis van gesprekken met de zorgsectoren en consultaties zijn de tijdelijke verruimingen in de regels die golden tot en met 31 december 2020 zo veel mogelijk omgezet in structurele verruimingen per 2021. In de medisch specialistische zorg, bij de huisartsenposten en logopedie was dit het geval. Mocht iemand in zijn/haar sector nog aanlopen tegen een belemmering in de NZa-regels om zorg op afstand te leveren, dan kan dat gemeld worden via info@nza.nl.

Nieuwe opzet Wegwijzer

De piek aan coronazorg zorgde onmiskenbaar voor een impuls in het gebruik van digitale zorg. Het hielp bij het geven van een passende invulling aan de anderhalve-meter-regel voor zorgverlening. Omdat ontwikkelingen in de zorg en samenleving nu snel gaan, waarbij op grote schaal gebruik wordt gemaakt van de technologische mogelijkheden, heeft de NZa gekozen voor een versie van de Wegwijzer die tussendoor makkelijker geactualiseerd kan worden. Zo kunnen toekomstige wijzigingen sneller verwerkt worden.

Suggesties in verband met corona

Door corona is de zorgverlening op sommige momenten anders, of is een andere manier van zorg verlenen (tijdelijk) op zijn plaats. Daarom zijn er per sector enkele suggesties gedaan die mogelijk kunnen helpen met het werk van zorgprofessionals in deze tijd. Deze suggesties staan per sector in het kader op de pagina.