Jeroen Bosch en Luscii beginnen pilot voor telezorg hartfalen, COPD

30 november 2018
Nieuws

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (Den Bosch) en FocusCura-dochter Luscii houden het komende halfjaar een pilot met thuismetingen voor mensen met hartfalen en de chronische longziekte COPD. Het doel is om te bepalen in welke mate ziekenhuiszorg naar de thuissituatie verschoven kan worden.

In totaal doen 50 mensen mee met de telezorg-pilot. Zij voeren diverse malen per week zelf metingen uit en vullen een digitale vragenlijst in over hoe zij hun gezondheidstoestand zien. Alle gegevens worden digitaal verstuurd naar de zorgprofessional waar zij patiënt bij zijn. In het geval van vragen of verslechtering van de gezondheidstoestand kan er contact plaatsvinden via een tablet. Zo kan bijvoorbeeld een longaanval (exacerbatie) en daarmee een ziekenhuisopname voorkomen worden.

Beter zelfmanagement, eigen regie

Voor chronisch patiënten moet thuismeten ook een actueler inzicht geven in de gezondheidssituatie, wat met enkele fysieke controles per jaar niet mogelijk is. Volgens het Jeroen Bosch Ziekenhuis ondersteunt het programma dat samen met Luscii wordt uitgevoerd het zelfmanagement van mensen en kunnen zij meer regie krijgen over de eigen gezondheid. Steeds meer ziekenhuizen voeren programma’s voor telemonitoring of zorg-op-afstand in bij chronische aandoeningen zoals hartfalen en COPD. Eerder dit jaar maakte het Groningse Martini Ziekenhuis bekend een programma hiervoor in te voeren. Ook het Maxima Medisch Centrum heeft een programma lopen om ziekenhuiszorg voor hartfalen en COPD naar de thuissituatie te verplaatsen. n augustus dit jaar maakte het Haagse Haga Ziekenhuis bekend met telerevalidatie voor hartfalen aan de slag te gaan. Een groeiend aantal ziekenhuizen heeft in ieder geval pilots met diensten zoals COPD Inbeeld of de hartfalen-variant hiervan.

Opschalen telezorg

De Vliegwielcoalitie, een samenwerkingsverband van vertegenwoordigers uit de zorgsector, ondersteunt het komende jaar opschaling van telezorg voor patiënten met hartfalen. Telerevalidatie van hartpatiënten, waarbij de patiënt digitaal en thuis een herstelprogramma volgt, valt vanaf 2019 in het basispakket. Daarnaast wordt volgend jaar een landelijke richtlijn voor telerevalidatie van kracht. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis, ook actief binnen het Vliegwiel, gaat na een succesvolle pilot met de teledienst Hartwacht ook met ziekenhuizen afspraken maken over telemonitoring bij hartpatiënten. Zo moet het mogelijk worden dat ziekenhuizen niet alleen hun omzet zien krimpen door de afbouw van zorg binnen hun muren. Volgens ziekenhuiskoepel NVZ is telemonitoring of -revalidatie een belangrijk onderdeel van één van de speerpunten van de ziekenhuissector, namelijk de juiste zorg op de juiste plaats. Scheidend NVZ-voorzitter Yvonne van Rooy ziet zorg-op-afstand zelfs als een van de belangrijkste innovatietrajecten in de zorg.