Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Jeroen Bosch gaat digitaal medicatievoorschriften versturen

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (’s-Hertogenbosch) gaat per februari 2019 digitaal medicatievoorschriften verzenden via het Landelijk SchakelPunt (LSP) van de tweede naar de eerste lijn. In januari 2018 begon de regio Zuidoost-Brabant hier al mee, zo schrijft het Regionaal Zorg Communicatie Centrum (RZCC). Destijds gingen het Máxima Medisch Centrum en Elkerliek Ziekenhuis medicatievoorschriften digitaal verzenden.

Het JBZ krijgt onderweg naar de livegang hulp van het RZCC en werkt nauw samen met apothekersverenigingen Concordant en Brabant Farma. De verwachting is dat op termijn 92 procent van de poliklinische medicatievoorschriften digitaal wordt verzonden. Doordat het Jeroen Bosch Ziekenhuis nu ook is gestart, kan er straks in een groot deel van de regio Oost-Brabant digitaal medicatie worden voorgeschreven.

Het afgelopen jaar heeft het RZCC op basis van de ervaringen van het MMC en het Elkerliek de afspraken voor de deelnemende partijen verduidelijkt. Verder wordt er gepleit voor een Regionale SamenwerkingsOrganisatie (RSO), die het voortouw kan nemen in de doorontwikkeling van de functionaliteit.

Pilot maart 2018

In maart 2018 voerde het ziekenhuis al een pilot uit, waarin vier afdelingen van het ziekenhuis en vier ontvangende apotheken deelnamen. In deze pilot was het de eerste keer dat Pharmacom-apotheken meededen. Toen de regio Zuidoost-Brabant vorig jaar startte met digitaal medicatie voorschrijven, had deze leverancier de benodigde koppeling nog niet beschikbaar.

Tijdens de pilot in Noordoost-Brabant hebben de apotheken volgens een persbericht van het RZCC geconcludeerd dat het digitale recept inhoudelijk goed overeenkomt met het papieren recept, waardoor de pilot als succesvol werd bestempeld. Daarna is gestart met de voorbereidingen voor de uitrol, waarin nauw is samengewerkt met de twee apothekersverenigingen.

Behoefte digitaal voorschrijven

“In de regio is er veel behoefte aan elektronisch medicatie voorschrijven”, vertelt Thijs Balk, poliklinisch apotheker bij Jeroen Bosch Ziekenhuis en projectleider digitaal medicatie voorschrijven. “Huisartsen doen dit natuurlijk al jaren. Nu kunnen we ook als ziekenhuis volgen. Onze artsen verwachten een grote efficiëntiewinst, doordat het van oorsprong papieren informatieproces nu gedigitaliseerd kan worden. Dat sluit veel beter aan bij de huidige werkwijzen.”

Om de live gang van het digitaal voorschrijven soepel te laten verlopen, heeft het Jeroen Bosch Ziekenhuis ervoor gekozen eerst met één afdeling, Reumatologie, te starten. “Zij zijn in december al gestart. Zo kunnen we eerst op kleinere schaal de kinderziektes eruit halen en oplossen”, legt Balk uit. “Vanaf februari gaan alle poliklinieken digitaal medicatie voorschrijven. De andere afdelingen kijken reikhalzend uit totdat ook zij mogen beginnen.”

Minder kans op fouten

Het digitaal verzenden van medicatievoorschriften past in het regionale en nationale programma rondom medicatieveiligheid, benadrukt het RZCC. De digitale voorschriften komen – net als de elektronische voorschriften die apotheken nu al van huisartsen ontvangen – automatisch in het digitale systeem van de apotheker terecht. De kans op fouten is zo kleiner dan bij voorschriften op papier.

Daarnaast is de wachttijd voor patiënten korter, omdat de recepten kunnen worden klaar gemaakt voordat de patiënt aan de balie verschijnt. Dit biedt de apotheek ook de mogelijkheid om de werkzaamheden beter te spreiden.

Grensregio gedekt

Roanda Fokkens-Steba, programmamanager Medicatie bij RZCC, stelt verheugd te zijn dat het Jeroen Bosch Ziekenhuis nu ook digitaal medicatie gaat voorschrijven. Zo is de grensregio tussen Noordoost- en Zuidoost-Brabant op dit punt helemaal gedekt is. Alle apotheken kunnen digitaal voorschriften ontvangen en de meerderheid van ziekenhuizen kunnen verzenden.

“Zoals bij iedere procesverandering, zijn er ook hier verschillende uitdagingen die we nog moeten oplossen. Bijvoorbeeld wat te doen als een recept onverhoopt niet is aangekomen? Of de patiënt toch liever naar de eigen apotheek gaat terwijl het recept al naar de poliklinisch apotheek is verzonden? Daar werken we momenteel hard aan met elkaar, in zeer goede samenwerking met alle betrokken apotheken en ziekenhuizen.”

Zuidoost-Brabant begon in januari 2018 als eerste regio in Nederland met het digitaal verzenden van medicatievoorschriften. Twee van de vier regionale ziekenhuizen namen in eerste instantie deel: Máxima Medisch Centrum en het Elkerliek Ziekenhuis. De regionale invoering volgde op een pilot in 2016 van de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ), het RZCC, Máxima Medisch Centrum, poliklinische apotheken de Karpen & de Run en openbaar apotheken Heikant & Lingmont. Op basis van deze pilot heeft VZVZ een landelijke uitrol voor ogen, met de start in Zuidoost-Brabant.

Over het RZCC

Het RZCC is het regionaal zorgcommunicatiecentrum en het aanspreekpunt voor zorgcommunicatie in de regio Zuidoost Brabant. De instelling heeft als missie het verhogen van de kwaliteit van patiëntenzorg in de regio door het initiëren, faciliteren en stimuleren van elektronische informatie-uitwisseling tussen zorgverleners onderling en tussen zorgverleners en de patiënt. Het uiteindelijke doel is de burger eigenaarschap geven over de eigen gegevens. In het realiseren hiervan faciliteert het RZCC meer dan 3 miljoen zorgcommunicatie-uitwisselingen op jaarbasis.

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen