Jessica Varkevisser, SRN Revalidatie: ‘Met PGO kunnen we juiste zorg verlenen’

25 april 2022
Jessica-2-1-002-klein
Digitalisering
Nieuws

Jessica Varkevisser, bestuurder van SRN Revalidatie, is een voorstander van PGO’s. “Maar we zijn ook beducht voor extra werk. Daar moet wel aan worden gedacht bij de doorontwikkeling en de invoering van PGO’s.” SRN Revalidatie is een zelfstandige revalidatiekliniek met een groeiend aantal vestigingen in Nederland.

“Digitale uitwisseling van zorginformatie zoals via een PGO is voor ons belangrijk en lastig tegelijk”, benadrukt Varkevisser. “We willen uiteraard graag dat patiënten goed geïnformeerd zijn, voor henzelf maar ook voor ons als zorginstelling. Tegelijkertijd blijkt dat lang niet iedereen even digitaal vaardig is.”

Onbalans

Mede door die onbalans in digitale vaardigheden levert digitale communicatie volgens de bestuurder onvermijdelijk extra werk op voor zorgverleners, die – ook al is dat formeel misschien niet zo – hun patiënt ook op dit vlak willen en moeten helpen. “Op dat koord balanceren we, ook bij de invoering van PGO’s.”

Desondanks ziet Varkevisser vooral de voordelen van een Persoonlijke Gezondheidsomgeving. “PGO’s geven de patiënt echt de regie over hun eigen zorg, omdat in principe alle informatie van alle betrokken zorgverleners erin is verzameld. In die zin voegt een PGO in hoge mate waarde toe.”

Daar hebben zorginstellingen ook veel aan, aldus Varkevisser. “Onze revalidatieartsen bepalen namelijk onder meer op basis van de beschikbare informatie wat de meest passende zorg is, rekening houdend met de principes van juiste zorg op de juiste plek. Met de ondersteuning van een PGO kunnen we samen met de huisarts of medisch specialist dat proces mogelijk nog gerichter vormgeven.”

Dagboekfunctie PGO waardevol

Verder is onder meer de dagboekfunctie van PGO’s waardevol. Varkevisser: “Voor veel van onze patiënten spelen er vragen over belasting en belastbaarheid. Wat kun je aan en wat niet?, dat is dan de centrale vraag. Waar liggen je grenzen? Dan is het goed als je bijhoudt wat bepaalde activiteiten op welk moment van de dag met je doen. Je wilt het wel, maar kun je het ook?”

Het maken van aantekeningen waar je over een langere periode een analyse van kunt maken, helpt dan enorm. ‘Voor het eigen begrip en voor de communicatie met de zorgverlener. Als patiënten dit kunnen blijven doen na het revalidatietraject met behulp van het PGO, kan dit leiden tot een betere uitkomst op de lange termijn.”

Op zich is de samenleving klaar voor een breder gebruik van PGO’s, denkt de SRN-bestuurder. “De bewustwording op het gebied van ziekte en gezondheid is enorm aan het toenemen, en de gedachte dat digitale uitwisseling daarbij van groot belang is wint ook terrein. Ook komen er steeds meer data beschikbaar, van EPD’s en andere digitale toepassingen, maar bijvoorbeeld ook van wearables, draagbare apparaten die allerlei lichamelijke functies meten, zoals je hartslag.”

Praktische vragen patiënten

Tegelijkertijd spelen er praktische vragen van patiënten. Varkevisser hierover: “Dat zien we nu al bij het gebruik van ons patiëntenportaal. Veel mensen vinden dat ingewikkeld. In de praktijk moet je daar als zorginstelling iets mee. Je kunt patiënten niet aan hun lot overlaten als ze vragen hebben over ICT-toepassingen. Zeker niet onze patiënten, die vaak in een kwetsbare positie verkeren, bijvoorbeeld doordat ze te maken hebben met een ernstige ziekte of een intensieve behandeling achter de rug hebben.”

Tegelijkertijd zijn zorgverleners opgeleid om zorg te verlenen, niet voor digitale ondersteuning. “Zeker niet in een organisatie als de onze, waar je per locatie echt geen hoofd ICT hebt of een CMIO, zoals in de grote ziekenhuizen. Bij ons is vrijwel iedereen werkzaam in het primaire proces. Die zorgverleners maken dan ook het verschil en bepalen mede het succes van een ICT-implementatie.”

Goed functionerend PGO

Het mooie van een goed functionerend PGO, van SRN uit gezien, is dat de patiënt een zorgaanbieder kan voorzien van informatie die echt van waarde is, want iedereen kent de eigen situatie natuurlijk het beste. “Maar we zijn dus ook beducht voor extra werk. Daar moet wel aan worden gedacht bij de doorontwikkeling en de invoering van PGO’s. Verandering kost tijd.”

Van belang is hierbij ook dat patiënten tijdig de meerwaarde en mogelijkheden ontdekken van PGO’s, bijvoorbeeld door heldere informatievoorziening en duidelijke instructiefilmpjes vanuit meerdere kanalen. Varkevisser tot slot: “Als het lukt om dit te realiseren, dan denk ik dat we de zorg echt een heel eind verder kunnen helpen.”