Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
22 mei 2019
Artikel delen

JGZ wil ICT-voorzieningen beter op elkaar afstemmen met referentie-architectuur

Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) werkt aan een eigen ICT referentie-architectuur. Een dergelijke architectuur moet een gedeelde basis bieden voor organisaties in de jeugdgezondheidszorg (JGZ) om samen te bouwen aan een vraaggerichte informatievoorziening. Momenteel bestaat een zo’n ICT referentie-architectuur specifiek voor de JGZ nog niet.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

De referentie-architectuur dient als een gemeenschappelijk raamwerk dat het mogelijk moet maken ICT-voorzieningen in de jeugdgezondheidszorg (JGZ) te koppelen en laten communiceren met andere ICT-voorzieningen. In de referentie-architectuur worden regels opgesteld en afspraken gemaakt op basis waarvan systemen worden ontwikkeld. Zo moet structuur aangebracht worden en inzicht verkregen in de ICT-huishouding van een eenheid.

Betere samenwerking ICT

Door binnen vastgestelde kaders en afspraken ICT-voorzieningen te realiseren, kunnen ze goed samenwerken met andere voorzieningen terwijl tegelijk optimaal gebruik gemaakt wordt van bestaande oplossingen, aldus het NCJ. Dat leidt ertoe dat nieuwe ICT-voorzieningen die worden ontwikkeld binnen het kader van de referentiearchitectuur gemakkelijk kunnen worden gekoppeld, flexibeler zijn en goed schaalbaar.

Het aanbod van ICT-voorzieningen dat lokaal kan worden ingezet groeit in deze gedachtengang fors, doordat de voorzieningen die weliswaar voor één JGZ-organisatie zijn ontwikkeld, breed kunnen worden ingezet. De impact van de ICT-voorzieningen in de JGZ neemt zo snel toe.

Momenteel is Nora dé nationale ICT referentie-architectuur. Zij bevat de regels en afspraken voor het inrichten van de informatiehuishouding van de Nederlandse overheid. Vanuit Nora is al een reeks referentie-architecturen ontwikkeld voor een bepaald domein – zoals ziekenhuizen – maar zij zijn allemaal gebaseerd op de regels en afspraken die in Nora gelden.

Aanscherping bestaande architectuur

Een ander voorbeeld is Pura, de referentie-architectuur van GGD GHOR Nederland (de koepelorganisatie van 25 GGD’en en GHOR-bureaus) voor de publieke gezondheidszorg. De referentie-architectuur voor de JGZ baseert zich op zowel Nora als Pura. Het NCJ omschrijft het als een aanscherping van die architecturen, specifiek voor de JGZ.

JGZ-organisaties kunnen de uitgangspunten van de referentie-architectuur meenemen in hun offerte- en aanbestedingstrajecten. Ook kunnen zij de architectuur gebruiken voor kwaliteitsaudits van bestaande ICT-voorzieningen. De organisaties worden ook uitgenodigd om de naam voor de JGZ referentie-architectuur te bedenken.

Openingsmanifestatie 2021
Wilt u op 17 juni 2021 ook naar de ICT&health Openingsmanifestatie? Entreekaarten zijn gratis maar op is écht op! Dus wacht niet en meld u snel aan.

KPN Zorgdomotica

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen