Search
Close this search box.
Search

JGZ wil ICT-voorzieningen beter op elkaar afstemmen met referentie-architectuur

Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) werkt aan een eigen ICT referentie-architectuur. Een dergelijke architectuur moet een gedeelde basis bieden voor organisaties in de jeugdgezondheidszorg (JGZ) om samen te bouwen aan een vraaggerichte informatievoorziening. Momenteel bestaat een zo'n ICT referentie-architectuur specifiek voor de JGZ nog niet.

De referentie-architectuur dient als een gemeenschappelijk raamwerk dat het mogelijk moet maken ICT-voorzieningen in de jeugdgezondheidszorg (JGZ) te koppelen en laten communiceren met andere ICT-voorzieningen. In de referentie-architectuur worden regels opgesteld en afspraken gemaakt op basis waarvan systemen worden ontwikkeld. Zo moet structuur aangebracht worden en inzicht verkregen in de ICT-huishouding van een eenheid.

Betere samenwerking ICT

Door binnen vastgestelde kaders en afspraken ICT-voorzieningen te realiseren, kunnen ze goed samenwerken met andere voorzieningen terwijl tegelijk optimaal gebruik gemaakt wordt van bestaande oplossingen, aldus het NCJ. Dat leidt ertoe dat nieuwe ICT-voorzieningen die worden ontwikkeld binnen het kader van de referentiearchitectuur gemakkelijk kunnen worden gekoppeld, flexibeler zijn en goed schaalbaar.

Het aanbod van ICT-voorzieningen dat lokaal kan worden ingezet groeit in deze gedachtengang fors, doordat de voorzieningen die weliswaar voor één JGZ-organisatie zijn ontwikkeld, breed kunnen worden ingezet. De impact van de ICT-voorzieningen in de JGZ neemt zo snel toe.

Momenteel is Nora dé nationale ICT referentie-architectuur. Zij bevat de regels en afspraken voor het inrichten van de informatiehuishouding van de Nederlandse overheid. Vanuit Nora is al een reeks referentie-architecturen ontwikkeld voor een bepaald domein – zoals ziekenhuizen – maar zij zijn allemaal gebaseerd op de regels en afspraken die in Nora gelden.

Aanscherping bestaande architectuur

Een ander voorbeeld is Pura, de referentie-architectuur van GGD GHOR Nederland (de koepelorganisatie van 25 GGD’en en GHOR-bureaus) voor de publieke gezondheidszorg. De referentie-architectuur voor de JGZ baseert zich op zowel Nora als Pura. Het NCJ omschrijft het als een aanscherping van die architecturen, specifiek voor de JGZ.

JGZ-organisaties kunnen de uitgangspunten van de referentie-architectuur meenemen in hun offerte- en aanbestedingstrajecten. Ook kunnen zij de architectuur gebruiken voor kwaliteitsaudits van bestaande ICT-voorzieningen. De organisaties worden ook uitgenodigd om de naam voor de JGZ referentie-architectuur te bedenken.

Martijn Kregting

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
GIDH
Global Initiative on Digital Health (GIDH) officieel van start
Oncologienetwerk
Nieuw oncologienetwerk Noord- en Oost-Nederland
Verbeterprogramma ouderenzorg
Samenwerking centraal in verbeterprogramma Samen Beter
eiwitten
Menselijke eiwitten herkennen met nieuwe techniek
Digitale proeftuin
Digitale proeftuin maakt wegwijs in nieuw UZI-stelsel
challenge
Digivaardig in de zorg komt weer met Digifit challenge
Veertien IZA-partners hebben Digizo.nu opgericht om te helpen bij het opschalen van bewezen zorginnovaties.
Digizo.nu helpt bewezen innovaties opschalen
Robotchirurgie
Robotchirurgie in de ruimte
authenticatie
Stapsgewijs leren in pilot ZORG-ID Smart
revalidatiezorg epd
Nieuw EPD voor de revalidatiezorg
Volg jij ons al?