Jouw Omgeving komt met online community voor gebruik e-health

12 december 2017
ICTH-online-community.1450
Innovatie
Nieuws

Jouw Omgeving heeft samen met partners de eerste online community gelanceerd, gericht op de implementatie van e-health. De digitale gemeenschap moet zorgprofessionals ondersteunen bij de inzet van e-health-toepassingen, onder meer op basis van best practices van andere professionals in de zorg. De community is tot stand gekomen in samenwerking met het Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (E-KJP).

Jouwomgeving is een (beveiligde) online omgeving die integrale zorg mogelijk maakt, met als doel deze zorg beter, toegankelijker, persoonlijker, mooier én leuker te maken. Het platform kan functioneren als toegangspoort, als spil in de cliëntencommunicatie, als virtuele behandelplek en als systeem voor online werkprocessen. Verder dient het als centrale ontmoetingsplaats voor partijen in een hulpverleningstraject, van cliënten en hun omgeving tot zorgverleners en ketenpartners. Er is zes jaar aan Jouwomgeving gewerkt.

Gebrek aan ervaring beperkt gebruik e-health

Arianne Kooijmans, programmamanager eHealth van het E-KJP (een samenwerkingsverband van zeven grote organisaties voor kinder- en jeugdpsychiatrie), stelt dat E-KJP veel aandacht heeft voor de implementatie en opschaling van e-health en daar goede stappen mee zet. Niet een gebrek aan bereidwilligheid, maar aan ervaring met digitale toepassingen weerhoudt zorgprofessionals er van weerhoudt om er optimaal gebruik van te maken. Het delen van kennis en ervaring met e-health toepassingen moet dit veranderen.

Myriam Limper, als senior implementatie-adviseur nauw betrokken bij de inhoudelijke ontwikkeling van de online community, voegt toe dat het bij Jouwomgeving niet gaat om de werking van techniek, maar om de inhoudelijke component van e-health. “Twee weten meer dan één en zorgprofessionals spreken dezelfde taal. Daarom hebben we deze community in het leven geroepen. De professionals kunnen hier vragen aan elkaar stellen en hun ervaringen op gebied van eHealth delen. Iedereen kan op deze manier werken op basis van best practices van andere vakgenoten. Zo kan de implementatie van e-health op laagdrempelige wijze naar een hoger niveau getild worden.”

Werken aan e-health kennisbank

De behandelaren van de bij het E-KJP aangesloten instellingen hebben inhoudelijke bijdragen geleverd voor de eerste versie van de online community. Door de inbreng van zorgprofessionals van andere organisaties moet één grote e-health kennisbank ontstaan. Doel is om digitale innovaties in de zorg tot gemeengoed te maken en de drempel om digitale middelen in de behandelsetting in te zetten, te verlagen.

Momenteel werken er 2000 actieve professionals binnen het E-KJP met de digitale toepassingen van Jouw Omgeving. Het is de ambitie om alle 5.000 professionals binnen het verband hiervan gebruik te laten maken. Kooijmans hierover: “We merken dat de online programma’s van Jouw Omgeving kinderen, jongeren en hun ouders echt verder helpen. Daarom investeren we in de doorontwikkeling van het platform en nu dus ook in de ontwikkeling van onze professionals en de bewustwording van de mogelijkheden die e-health biedt.”