Juiste Zorg Op de Juiste Plek: nieuwe subsidieoproep ZonMW

21 januari 2020
Zorg-thuis-senior-3
Financiën
Nieuws

Het programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP) opent drie nieuwe subsidieoproepen. Dat meldt financieringsorganisatie ZonMW. Het doel van de subsidies is het ondersteunen van de (door) ontwikkeling van regionale samenwerkingsinitiatieven gericht op het voorkomen, verplaatsen en/of vervangen van zorg. Verder is het mogelijk financiering aan te vragen voor het opstellen van een gedeeld regiobeeld, ter ondersteuning van het ontwikkelen van een regiovisie.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ondersteunt partijen financieel bij de transformatie naar ‘De juiste zorg op de juiste plek’ met programma's bij ZonMw en PGOsupport. Het ZonMw-programma Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) is 19 maart 2019 van start gegaan voor een periode van drie jaar. Er is in totaal 7 miljoen euro beschikbaar voor deze periode.

Doelen Juiste zorg op de juiste plek

De doelen van het programma JZOJP zijn onnodig dure of overbodige zorg voorkomen en de zorg verplaatsen, naar dichter bij mensen thuis, in hun eigen vertrouwde leefomgeving. Zo moeten zorgkosten beheersbaar blijven en de druk op het zorgpersoneel beperkt worden. Dat betekent huidige vormen van zorg vervangen door nieuwe vormen van zorg, zoals e-health, domotica of sociaal en maatschappelijk werk. Het programma JZOJP richt zich op startende en bestaande samenwerkingsverbanden.

Drie subsidies zijn ditmaal aan te vragen:

  • De Startimpuls is een subsidie voor het opzetten van regionale samenwerking.
  • De Regio-impuls richt zich specifiek op regionale samenwerkingsverbanden die een goede samenwerking in de regio tot stand hebben gebracht en die ondersteuning zoeken bij het verder ontwikkelen van hun netwerk.
  • Een voucher dient ter ondersteuning bij het maken van een gedeeld regionaal beeld van de sociale situatie, de gezondheidssituatie en de behoeften in een regio.

De JZOJP subsidieregeling bestaat in totaal uit vier instrumenten. Behalve de Startimpuls, Regio-impuls en vouchers is dat de Uitvoeringsimpuls. Deze subsidie is voor samenwerkingsverbanden die al regionaal samenwerken en is alleen beschikbaar in aansluiting op de Startimpuls.

Aanpassing subsidieprogramma

Organisaties die in de eerste ronde van Juiste Zorg Op de Juiste Plek een aanvraag hebben ingediend of dat overwogen, moeten rekening houden met een aantal wijzigingen sindsdien. Bij de tweede ronde geldt onder meer: bij het aanvragen van een regio-impuls moet een regiobeeld beschikbaar zijn, voor alle drie de oproepen geldt dat de participatie van burgers een vereiste is, voor burgers valt te lezen ‘cliënten, patiënten, naasten en/of mantelzorgers’.

Naar aanleiding van een evaluatie van de eerste subsidieronde van JZOJP zijn de voorwaarden aangescherpt. Ook zijn de aanvraagformulieren in deze tweede ronde aangepast met als doel verbetering van de gebruiksvriendelijkheid.