Search
Close this search box.
Search

JZOJP is dagelijks onderdeel zorg geworden – FMS

Bijna negen op de tien medisch specialisten stelt dat het streven naar juiste zorg op de juiste plek (JZOJP) onderdeel is van hun dagelijkse praktijk. Dit bieden van zorg daar waar die het meest effectief is, wordt vaak nog belemmerd door problemen op ICT-gebied. Bijna twee derde van de medisch specialisten stelt dat zij in het bieden van innovatieve zorg te kampen hebben met ICT- en EPD-problematiek. Dat schrijft brancheorganisatie FMS in een brief aan de Tweede Kamer. In de brief wordt ook gewezen op het groeiende aantal JZOJP-initiatieven.

De Federatie Medisch Specialisten (FMS) heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de inzet van medisch specialisten voor het concept JZOJP. Er zijn al meer dan 180 initiatieven van medisch specialisten voor hoog kwalitatieve, toegankelijke, innovatieve en betaalbare zorg. Op een Alle 33 specialismen zetten zich op verschillende wijze in voor juiste zorg op de juiste plek, op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Het vaakst genoemd worden initiatieven zoals taakherschikking (66%), de inzet van e-health (46%) en zorg verplaatsen van tweede naar eerste lijn (40%).

Op een landkaart op de website van de FMS zijn bovengenoemde 180 voorbeelden te vinden. Het gaat om uiteenlopende zaken zoals:

  • Zorg buiten het ziekenhuis in bijvoorbeeld een anderhalvelijnspoli of huisartsenpraktijk.
  • Zorgevaluatie-onderzoek en de implementatie daarvan om gepast gebruik te bevorderen
    Het stimuleren van netwerkgeneeskunde en digitale zorg.
  • De samenwerking met verpleegkundig specialisten en physician assistants als onderdeel van taakherschikking.

JZOJP onderdeel dagelijkse praktijk

De FMS benoemt ook diverse resultaten van een enquête onder ruim 500 medisch specialisten over de ervaringen met de juiste zorg op de juiste plek. 88 procent van de respondenten zegt dat de juiste zorg op de juiste plek onderdeel is van hun dagelijkse praktijk. 63 procent geeft aan nog wel te kampen met ICT- en EPD-problematiek. 61 procent ziet graag dat de financiering voor de zorgactiviteit beter wordt geregeld, en de helft zou meer tijd willen om zich in te zetten voor juiste zorg op de juiste plek.

Behalve problemen in de technische ondersteuning zijn er financiële belemmeringen. De huidige bekostigingssystematiek (onder andere per behandeling in plaats van per uitkomst van behandeltraject) stimuleert de juiste zorg op de juiste plek nog onvoldoende. Er is geen afdoende betaaltitel voor het geven en vragen van adviezen aan elkaar en het beschikbaar stellen van de kennis en kunde van de medisch specialist buiten het ziekenhuis.

Noodzaak betere gegevensuitwisseling

Daarnaast stelt de FMS nogmaals dat digitale gegevensuitwisseling verbeterd moet worden zodat zorgverleners de juiste patiëntgegevens op de juiste plek krijgen. In de brief vraagt de Federatie de Tweede Kamerleden dan ook om zich in te zetten voor gerichte oplossingen voor ICT-problematiek en financiële belemmeringen, om de beweging naar de juiste zorg op de juiste plek verder te brengen. In september 2018 en 2019 stelde de FMS ook al dat de gebrekkige gegevensuitwisseling tussen en binnen zorginstellingen ernstige gevolgen heeft. Het gaat daarbij onder andere om extra administratieve lasten en medische fouten.

Aanleiding voor de brief aan de Tweede Kamer is het Algemeen Overleg medisch zorglandschap en juiste zorg op de juiste plek. Aanvankelijk zou dit AO op 18 november plaatsvinden, maar vanwege de actualiteit rondom COVID-19 is het overleg verplaatst naar 14 januari 2021.

Werken aan JZOJP

Nederlandse ziekenhuizen hebben volgens de NVZ de afgelopen twee jaar hard gewerkt om de doelstellingen uit het Bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord medisch specialistische zorg te realiseren. Eén van de belangrijkste thema’s daarbinnen is juiste zorg op de juiste plek (JZOJP): een deel van de ziekenhuiszorg naar of dichtbij de thuissituatie brengen. Dit moet de belasting van patiënten (zoals reistijd) en zorgprofessionals verminderen en kostenstijgingen beperken om zo de zorg betaalbaar te houden.

Martijn Kregting

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
GIDH
Global Initiative on Digital Health (GIDH) officieel van start
Oncologienetwerk
Nieuw oncologienetwerk Noord- en Oost-Nederland
Verbeterprogramma ouderenzorg
Samenwerking centraal in verbeterprogramma Samen Beter
eiwitten
Menselijke eiwitten herkennen met nieuwe techniek
Digitale proeftuin
Digitale proeftuin maakt wegwijs in nieuw UZI-stelsel
challenge
Digivaardig in de zorg komt weer met Digifit challenge
Veertien IZA-partners hebben Digizo.nu opgericht om te helpen bij het opschalen van bewezen zorginnovaties.
Digizo.nu helpt bewezen innovaties opschalen
Robotchirurgie
Robotchirurgie in de ruimte
authenticatie
Stapsgewijs leren in pilot ZORG-ID Smart
revalidatiezorg epd
Nieuw EPD voor de revalidatiezorg
Volg jij ons al?