Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

JZOJP is dagelijks onderdeel zorg geworden – FMS

Bijna negen op de tien medisch specialisten stelt dat het streven naar juiste zorg op de juiste plek (JZOJP) onderdeel is van hun dagelijkse praktijk. Dit bieden van zorg daar waar die het meest effectief is, wordt vaak nog belemmerd door problemen op ICT-gebied. Bijna twee derde van de medisch specialisten stelt dat zij in het bieden van innovatieve zorg te kampen hebben met ICT- en EPD-problematiek. Dat schrijft brancheorganisatie FMS in een brief aan de Tweede Kamer. In de brief wordt ook gewezen op het groeiende aantal JZOJP-initiatieven.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

De Federatie Medisch Specialisten (FMS) heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de inzet van medisch specialisten voor het concept JZOJP. Er zijn al meer dan 180 initiatieven van medisch specialisten voor hoog kwalitatieve, toegankelijke, innovatieve en betaalbare zorg. Op een Alle 33 specialismen zetten zich op verschillende wijze in voor juiste zorg op de juiste plek, op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Het vaakst genoemd worden initiatieven zoals taakherschikking (66%), de inzet van e-health (46%) en zorg verplaatsen van tweede naar eerste lijn (40%).

Op een landkaart op de website van de FMS zijn bovengenoemde 180 voorbeelden te vinden. Het gaat om uiteenlopende zaken zoals:

  • Zorg buiten het ziekenhuis in bijvoorbeeld een anderhalvelijnspoli of huisartsenpraktijk.
  • Zorgevaluatie-onderzoek en de implementatie daarvan om gepast gebruik te bevorderen
    Het stimuleren van netwerkgeneeskunde en digitale zorg.
  • De samenwerking met verpleegkundig specialisten en physician assistants als onderdeel van taakherschikking.

JZOJP onderdeel dagelijkse praktijk

De FMS benoemt ook diverse resultaten van een enquête onder ruim 500 medisch specialisten over de ervaringen met de juiste zorg op de juiste plek. 88 procent van de respondenten zegt dat de juiste zorg op de juiste plek onderdeel is van hun dagelijkse praktijk. 63 procent geeft aan nog wel te kampen met ICT- en EPD-problematiek. 61 procent ziet graag dat de financiering voor de zorgactiviteit beter wordt geregeld, en de helft zou meer tijd willen om zich in te zetten voor juiste zorg op de juiste plek.

Behalve problemen in de technische ondersteuning zijn er financiële belemmeringen. De huidige bekostigingssystematiek (onder andere per behandeling in plaats van per uitkomst van behandeltraject) stimuleert de juiste zorg op de juiste plek nog onvoldoende. Er is geen afdoende betaaltitel voor het geven en vragen van adviezen aan elkaar en het beschikbaar stellen van de kennis en kunde van de medisch specialist buiten het ziekenhuis.

Noodzaak betere gegevensuitwisseling

Daarnaast stelt de FMS nogmaals dat digitale gegevensuitwisseling verbeterd moet worden zodat zorgverleners de juiste patiëntgegevens op de juiste plek krijgen. In de brief vraagt de Federatie de Tweede Kamerleden dan ook om zich in te zetten voor gerichte oplossingen voor ICT-problematiek en financiële belemmeringen, om de beweging naar de juiste zorg op de juiste plek verder te brengen. In september 2018 en 2019 stelde de FMS ook al dat de gebrekkige gegevensuitwisseling tussen en binnen zorginstellingen ernstige gevolgen heeft. Het gaat daarbij onder andere om extra administratieve lasten en medische fouten.

Aanleiding voor de brief aan de Tweede Kamer is het Algemeen Overleg medisch zorglandschap en juiste zorg op de juiste plek. Aanvankelijk zou dit AO op 18 november plaatsvinden, maar vanwege de actualiteit rondom COVID-19 is het overleg verplaatst naar 14 januari 2021.

Werken aan JZOJP

Nederlandse ziekenhuizen hebben volgens de NVZ de afgelopen twee jaar hard gewerkt om de doelstellingen uit het Bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord medisch specialistische zorg te realiseren. Eén van de belangrijkste thema’s daarbinnen is juiste zorg op de juiste plek (JZOJP): een deel van de ziekenhuiszorg naar of dichtbij de thuissituatie brengen. Dit moet de belasting van patiënten (zoals reistijd) en zorgprofessionals verminderen en kostenstijgingen beperken om zo de zorg betaalbaar te houden.

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen