Kees Donkervoort (KPN Health) wil concrete stappen voor veilige gegevensuitwisseling

27 mei 2019
Kees-Donkervoort
Samenwerking
Nieuws

Afgelopen maart boden werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland het manifest aan minister Bruno Bruins (Medische Zorg) aan. Doel is versnelling van een veilige, gestandaardiseerde en eenduidig te begrijpen van gegevensuitwisseling. Het initiatief van onder meer ICT-leveranciers wordt gesteund door veel branche- en koepelorganisaties uit de zorg.

Een maand na het aanbieden van het manifest kwam Bruins met een aanpak om de digitale uitwisseling van medische gegevens verplicht te stellen. Daarbij gaat het om zowel onderlinge uitwisseling tussen zorgpartijen als uitwisseling met patiënten. Stimuleringsprogramma’s zoals VIPP, Open en InZicht en afsprakenstelsels zoals MedMij (voor PGO’s) alleen lijken onvoldoende vaart te maken. Zeker nu vanaf 2020 elke Nederlander het recht heeft op digitale inzage in al zijn of haar medische gegevens.

Taskforce 'Samen vooruit'

Onderdeel van de plannen van minister Bruins is het opzetten van een taskforce binnen het Informatieberaad Zorg, die samen met ICT-leveranciers aan de slag gaat om te werken aan voornoemde versnelling van standaardisering van gegevensuitwisseling. Dit was ook een voorstel in ‘Samen Vooruit’ en iets dat Donkervoort tot tevredenheid stemt, zo stelt hij in een interview in het komende nummer van ICT &health.

Donkervoort wijst er al langer op dat leveranciers van digitale systemen meer betrokken moeten worden bij het Informatieberaad Zorg, opgericht om digitale en gestandaardiseerde gegevensuitwisseling op een gecoördineerde wijze voor elkaar te krijgen. “Partijen zoals Epic en Chipsoft, Philips en KPN, maar ook Zorgdomein zijn elke dag bezig met digitale uitwisseling van gegevens. Het zou logisch zijn om daar goed gebruik van te maken en ons niet slechts zijdelings te betrekken.”

Concrete vervolgstappen

In die taskforce moet volgens Donkervoort op verschillende niveaus, maar wel gecoördineerd gewerkt worden aan concrete vervolgstappen:

• De technische aspecten van gegevensuitwisseling (onderling of met een PGO).
• Standaardisatie van vastlegging voor zorgprofessionals (wat betekent een foto of labuitslag?)
• Begrijpelijk maken van die vastlegging voor een patiënt.

“We zullen daar met zijn allen hard aan moeten gaan werken. Veiligheid zal daar natuurlijk een integraal onderdeel van moeten zijn. Hier kunnen wij als ICT-leveranciers ook een belangrijke rol spelen, zeker KPN Health met zijn beveiligde E-Zorg platform. Maar we hebben allemaal slechts een deel van de puzzel. De achterban aan de zijde van de zorgverleners moet ook aanhaken om die standaardisatie in toelichting voor elkaar te krijgen. Dat is niet onmogelijk, maar er moet daar nog wel het een en ander voor gebeuren.”

Lees in juni in ICT&health 3 meer over het pleidooi van Kees Donkervoort en over de totstandkoming van het manifest Samen Vooruit.