Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
26 maart 2018
Artikel delen

Kennisagenda’s: wetenschap moet medische vraagstukken oplossen

Preventie, regeneratieve geneeskunde en personalised medicine: op deze gebieden hebben coalities van experts uit de gezondheidszorg afgelopen week hun kennisagenda’s naar buiten gebracht. In de kennisagenda’s worden publieksvragen in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) op het gebied van gezondheid vertaald naar concrete thema’s.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Minister Ingrid van Engelshoven (OCW) en staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) kregen de drie kennisagenda’s op 22 maart uitgereikt door NFU-voorzitter Ernst Kuipers. Ze beschrijven hoe het kennisveld met innovatief wetenschappelijk onderzoek oplossingen en wetenschappelijke doorbraken kan vinden voor de grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd: hoe houden we de samenleving gezond en innoveren we met wetenschappelijk onderzoek de gezondheidszorg?

De NWA is gebaseerd ruim 11.700 vragen vanuit de samenleving, gecategoriseerd in 25 actuele maatschappelijke vraagstukken: de routes. Wetenschap en maatschappij gaan daarin samen op zoek naar oplossingen voor deze vraagstukken. Een groot deel van de vragen aan de NWA ging over gezondheid. Eerdere kennisagenda’s gingen onder meer over Sport & bewegen.

Proposities voor digitale samenleving, big data

Brede coalities van experts zijn op basis van die vragen wetenschappelijke proposities aan het ontwikkelen, zoals op het terrein van digitale samenleving, hersenen en cognitie, sport en bewegen of big data. Voor de drie vorige week overhandigde kennisagenda’s heeft een coalitie van experts de publieksvragen vertaald naar belangrijke thema’s voor toekomstig gezondheidsonderzoek.

In de coalitie waren onder meer universitair medische centra, universiteiten, hogescholen, gezondheidsfondsen, patiëntenorganisaties, TO2-instellingen en het bedrijfsleven vertegenwoordigd. ZonMw en de Nederlandse Federatie voor Universitair Medische Centra (NFU) hebben de totstandkoming van de drie kennisagenda’s gecoördineerd.

Kennisagenda’s bieden nieuwe benadering

De kennisagenda’s beschrijven met welke nieuwe wetenschappelijke benaderingen de vragen kunnen worden beantwoord.

  • Zo biedt wetenschappelijk onderzoek kansen voor preventie, het voorkomen van ziekte en het bevorderen van gezondheid.
  • Bij chronische ziekten wordt vaker echt herstel mogelijk, in plaats van alleen het aanpakken van symptomen.
  • Door beter te kijken naar verschillen tussen mensen kunnen behandelingen veel gerichter worden ingezet, met meer succes en minder bijwerkingen.

Uitwisseling kennis medische vraagstukken

Verder versterken de thema’s van de kennisagenda’s elkaar: kennis over de verschillen tussen mensen kan ook gebruikt worden voor preventie. Technieken uit de regeneratieve geneeskunde bieden kansen voor behandeling op maat.

Nu is het volgens de initiatiefnemers zoals het NFU dan ook het moment om stevig te investeren in de wetenschappelijke vraagstukken op het terrein van gezondheid, in onderzoekers en in de technologie die ze nodig hebben, maar ook in onderwijs, opleidingen en in het toepassen van nieuwe kennis uit dit onderzoek.

‘Het is een investering die zichzelf zal terugverdienen, zowel in harde euro’s – gezonde mensen doen minder beroep op de zorg – als in kwaliteit van leven, van de zorg en van onze samenleving als geheel.’

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen