Kick off digitale competentie centra

6 september 2022
DCC
Digitalisering
Nieuws

NWO is van start gegaan met het optuigen van Digitale Competentie Centra die een breed stuk van de wetenschap beslaan. Het gaat om drie thematische netwerken die wetenschappers in drie domeinen bij elkaar brengen: Life Sciences & Health (LSH), Natural and Engineering Sciences (NES) en Social Sciences and Humanities (SSH). Als eerste stap heeft de Raad van Bestuur van NWO besloten om in totaal 4,5 miljoen euro toe te wijzen voor het aanstellen van netwerkcoördinatoren.

NWO kent regelmatig subsidies toe aan onderzoeksprojecten in verschillende disciplines. In de medische sector waren er onlangs bijvoorbeeld toekenningen voor innovatief kankeronderzoek, mensgericht AI onderzoek en honoreringen in het kader van de zogeheten NWO-perspectief programma’s. De oprichting van de drie ‘wetenschapsbrede’ Digitale Competentie Centra (DCC's ) die van start is gegaan is meer generiek van aard.

Versterking multidisciplinair (gezondheids)onderzoek

Wel versterken deze DCC’s natuurlijk expliciet de infrastructuur voor onder meer gezondheidsgerelateerd data-intensief-onderzoek omdat de drie domeinen LSH, NES en SSH bij elkaar worden gebracht. Dit loopt qua structuur analoog aan de Nationale Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur.

Opstart Digitale Competentie Centra

De netwerkcoördinatoren die nu aangesteld kunnen worden met het beschikbare geld, gaan ervoor zorgen dat de thematische DCC’s daadwerkelijk van start gaan. Experts in het veld worden bij elkaar gebracht, samenwerking wordt gestimuleerd en er wordt begonnen met de uitvoering van projecten gebaseerd op de plannen van de Roadmaps. De coördinatoren worden ondergebracht bij DANS (SSH), DTL Health-RI (LSH) en 4TU.ResearchData (NES) en worden begeleid door governance boards met brede vertegenwoordiging uit het veld.

Wetenschappers over eigen grenzen

De thematische DCC’s zullen ondersteuning bieden aan onderzoekers die samen aan domeinspecifieke projecten zullen werken over de grenzen van de eigen instelling heen. Zij zullen nauw samenwerken met 22 lokale DCC’s, die ondersteuning bieden aan onderzoekers binnen een specifieke instelling. Deze lokale DCC’s kregen in 2020 al een honorering van NWO. De thematische DCC’s gaan concreet werken aan het verbetereverbetering van domein-specifieke digitale onderzoekscompetenties. Belangrijk is dan met name het creëren en toegankelijk maken en hergebruiken van data en software. De subsidie is bedoeld voor vijf jaar en kan met nog eens vijf jaar worden verlengd. Over twee jaar volgt een eerste evaluatie van de drie thematische DCC’s.