Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
8 maart 2016
Artikel delen

Kiss2.0 werkt aan Europese oplossing voor veranderende gezondheidszorg

Het European Institute of Innovation & Technology (EIT Health) bouwt aan het project KISS 2.0. Dit project focust op de ontwikkeling van efficiënte ICT voor een nieuwe stijl van zorgverlening.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Het doel is om op Europese schaal een eenduidige oplossing te bieden voor de veranderende gezondheidszorg. Sinds 1 januari jl. bestaat er een consortium van Europese partners, waaronder VitalHealth Software.

De toename van chronische aandoeningen en multi-morbiditeit binnen Europa, zet veel druk op de bekostiging van de gezondheidszorg. Om deze druk te kunnen ondervangen moet de huidige organisatie van de zorg drastisch worden aangepast naar een nieuwe stijl van zorg: Integrale Zorg, waarbij preventie en zelfmanagement door patiënten centraal staat.

Om de implementatie van efficiënte en financieel haalbare ketensystemen in Europa te versnellen lanceerde EIT Health het KISS2.0 project gelanceerd. Gedurende een periode van iets meer dan een jaar (januari 2016 tot en met februari 2017) bundelt het consortium haar krachten. VitalHealth Software zorgt in dit consortium voor de inbreng van technologie van Nederlandse bodem.

Het consortium voorziet in een generieke en schaalbare oplossing die kan worden ingezet in heel Europa. Belangrijk daarbij zijn de configuratiemogelijkheden voor lokale omstandigheden. De internationale ervaring van VitalHealth en de generieke onderliggende modelgedreven technologie helpt om Integrated Care verdergaand te implementeren in Europa.

Persoonlijke ketenzorg

Kern van het project is persoonsgerichte zorg die, rekening houdend met de lokale context, wordt ingezet in Vlaanderen, Duitsland en Zweden. Gebruik van zelfmanagement speelt hierbij een belangrijke rol, onder meer door het gebruik van wearables.

Bedrijfsscenario en ketenzorg tool

Het project heeft als primair doel om waardevolle informatie aan te bieden aan beleidsmakers en zorgverzekeraars in de genoemde pilot regio’s op basis van de ervaring die wordt opgedaan. Verder wordt er ingezet op het ontwikkelen van eHealth technology die zorgverleners en patiënten op diverse vlakken kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld voor de coördinatie van zorg, de preventie en vroeg-signalering van multi-morbiditeit en voor zelfmanagement van de patiënten. Aan het einde van het project test het consortium de technologie onder een populatie met Diabetes Type-2 patiënten in de pilot regio’s. Dan maken zij het systeem gereed voor commercieel gebruik op Europese schaal.

Het Europese KISS2.0 consortium bestaat uit negen organisaties. Naast VitalHealth Software zijn onder andere Philips, iMinds, OptiMedis en Vilans betrokken.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen