KNMG, LHV: ‘sleepwet’ tast medisch beroepsgeheim aan

9 oktober 2017
Nieuws

Koepelorganisatie KNMG en brancheorganisatie LHV (landelijke Huisartsen Vereniging) maken zich zorgen over de gevolgen van de nieuwe Wet inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Zo zou de wet ook betrekking hebben op de vertrouwelijke communicatie tussen artsen en patiënten, bijvoorbeeld via telefoon, internet en e-mail.

De nieuwe Wet inlichtingen- en veiligheidsdiensten wordt in de volksmond ook wel sleepwet genoemd, omdat hij de AIVD en de militaire tegenhanger MIVD veel mogelijkheden geeft om op grote schaal digitale communicatiegegevens te verzamelen. De wet is dit jaar door de Tweede en Eerste Kamer aangenomen.

Er is volgens de KNMG en LHV bewust voor gekozen om voor de vertrouwelijke communicatie tussen artsen en patiënten geen uitzondering te maken, zo blijkt uit de Memorie van Toelichting op de Wiv. Er staat expliciet vermeld dat er voor artsen, in tegenstelling tot advocaten, geen verschoningsrecht geldt. Dit heeft impact op de vrije toegang tot de zorg. Desondanks is in het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer, voorafgaand aan de stemming over de wet, niemand vanuit de gezondheidszorg geconsulteerd.

Ernstig zorgen over impact Wiv

Net als de LHV maakt de KNMG zich ernstig zorgen over de impact van de wet. Voor patiënten en artsen is het beroepsgeheim en de vertrouwelijkheid van de arts-patiëntrelatie van groot belang. De toegang tot de zorg komt door deze wet onder druk te staan. De koepelorganisatie laat dan ook weten er hard aan te werken om alsnog het beroepsgeheim zo goed mogelijk te borgen.

‘We verkennen de mogelijkheden om binnen het kader van de wet extra voorwaarden en waarborgen te realiseren voor het verwerken van medische gegevens door veiligheidsdiensten. De KNMG heeft een eerste overleg inmiddels gevoerd met het ministerie van VWS en gaat binnenkort nader in overleg met de ministeries die bij de wet betrokken zijn. Zodra hier meer over te melden valt, volgt berichtgeving.’

LHV: toegang tot zorg in geding

De LHV stelt in een persbericht fel tegen de uitbreiding van bevoegdheden voor de inlichtingendiensten te zijn. Voor patiënten en artsen is het beroepsgeheim en de vertrouwelijkheid van de arts-patiëntrelatie van groot belang. De toegankelijkheid van de zorg komt door deze wet onder druk te staan. Iedereen moet naar een arts kunnen gaan zonder angst dat instanties in zijn/haar dossier kunnen kijken.

Hoewel het heel lastig zal zijn om nog iets veranderd te krijgen, gaat de LHV – bij voorkeur samen met de KNMG en andere organisaties in de zorg – kijken wat er nog mogelijk is in het implementatietraject van de wet om de risico’s voor het medisch beroepsgeheim te beperken.

Veel commentaar op sleepwet

Op de Wiv is veel commentaar gekomen, tijdens het wetgevingstraject en ook sinds de goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer. Een aantal organisaties – waaronder de verenigingen van journalisten en van strafrechtadvocaten en verschillende privacy-organisaties – heeft aangekondigd een rechtszaak te willen voeren.

Er worden momenteel handtekeningen verzamelend om een referendum over de wet af te dwingen. Als er voor maandag 16 oktober 300.000 geldige ondertekeningen zijn ontvangen door de Kiesraad, wordt er een raadgevend referendum over de Wiv gehouden.