Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
6 juni 2018
Artikel delen

KNMG past richtlijnen aan AVG aan, KNMP praat met AP

Brancheorganisatie KNMG heeft enkele richtlijnen aangepast aan de verscherpte privacyregulering in de nieuwe privacywet AVG. Het gaat onder meer om de handreiking Beroepsgeheim politie/justitie, en de richtlijn omgaan met medische gegevens. In ander nieuws laat brancheorganisatie KNMP weten met toezichthouder AP in overleg te gaan over de definitie van ‘grootschalige verwerking’.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zal extra aandacht hebben voor grootschalige verwerkers van persoonsgegevens, zoals in de sectoren overheid en zorg & welzijn. De nieuwe privacywet legt met name aan organisaties nieuwe verplichtingen op.

Voor individuele artsen verandert deze wet weinig met betrekking tot het omgaan met medische gegevens, benadrukt de KNMG. Dat komt onder andere doordat bestaande wetgeving, zoals de Wgbo, Wet BIG, Wkkgz, Zorgverzekeringswet, Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg en de regels omtrent het medisch beroepsgeheim gewoon blijven bestaan.

Wel aangepast zijn :

Handreiking Beroepsgeheim Politie/justitie (2012)
Daarin zijn met name de verwijzingen naar de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen door verwijzingen naar corresponderende of nieuwe bepalingen uit de AVG. De KNMG werkt op dit moment aan de (algemene) actualisatie van diverse richtlijnen en past deze waar nodig uiteraard ook aan de AVG aan.

KNMG-richtlijn Omgaan met medische gegevens (2016)
Het gebruik van Gmail en Hotmail is tegen de AVG aangehouden vanwege onder meer recent verschenen berichten in de media over het gebruik van onveilige e-mailservices door artsen.In de richtlijn Omgaan met medische gegevens adviseert de KNMG nadrukkelijk om medische gegevens alleen versleuteld per e-mail te versturen. De AVG verandert niets aan dit advies rondom het gebruik van e-mail in de zorg, niet tussen artsen onderling en niet tussen artsen en patiënten. E-mailservices als Gmail en Hotmail/Outlook zijn in beginsel niet geschikt voor het versturen van medische informatie. Artsen dienen minimaal de persoonsgegevens in een e-mailbijlage actief te versleutelen of gebruik te maken van versleutelde communicatie om de wettelijke beveiligingsplicht uit de AVG na te leven.

KNMP in gesprek met AP over AVG

Apothekersbrancheorganisatie KNMP is in gesprek gegaan met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over de uitleg die de AP geeft aan het begrip ‘grootschalige verwerking’. Deze uitleg is bepalend voor de eventuele aanstelling van een Functionaris Gegevensbescherming, na de inwerkingtreding van de privacywet AVG.

Uit een recente publicatie van de AP blijkt dat de verwerking van persoonsgegevens door huisartsenpraktijken en instellingen voor medisch specialistische zorg grootschalig is bij meer dan 10.000 patiënten. Een uitzondering wordt gemaakt voor apotheken (geen solistisch werkende zorgverlener), huisartsenposten, zorggroepen en ziekenhuizen. Bij deze zorgaanbieders is de gegevenswerking volgens de AP altijd grootschalig. Bij andere zorginstellingen die niet in de genoemde categorieën vallen, gelden de vier criteria zoals onlangs ook in het KNMP-advies zijn gehanteerd.

De uitleg van de AP roept volgens de KNMP nieuwe vragen op. De organisatie is daarom in gesprek gegaan met de AP voor meer duidelijkheid en een onderbouwing van de genoemde onderverdeling.

Wilt u ook meer weten over de AVG, zinvolle zorginnovaties én de implementatie daarvan? Honderden zorgprofessionals krijgen tijdens de ICT&health World Conference op 22 juni inzichten, antwoorden, handvatten en de beste voorbeelden.  Wilt u ook aanwezig zijn? reserveer dan hier uw (voor de zorg gratis) toegangsticket! Want ook dit keer geldt, op is echt op.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen