KNMG wil gebruik WhatsApp door artsen niet verbieden

25 maart 2016
whatsapp
Apps
Nieuws

Brancheorganisatie KNMG vindt het standpunt van de Autoriteit Persoonsgegevens inzake het gebruik van WhatsApp te rigide. Waar de AP het gebruik van WhatsApp door artsen afraadt, stelt de KNMG alleen dat het beter is om veiliger alternatieven te vinden.

Volgens de privacytoezichthouder kan het versturen via messagingdienst WhatsApp van bijvoorbeeld een foto met aanvullende informatie tot patiënten te herleiden zijn. De KNMG stelt dat dit weliswaar technisch mogelijk is, maar dat de kans dat het daadwerkelijk gebeurt echter klein is.

Hoe dat in theorie in zijn werk zou gaan beschrijft de KNMG als volgt: koppel de datum en de naam van de verzender aan de verzonden afbeelding en kijk in de agenda van de arts welke patiënt hij op dat moment onder behandeling had. Op basis van de geplande afspraken kan de patiënt op de foto worden herleid.

Dit vergt wel van de ontvanger dat deze toegang heeft tot metadata, zoals locatie en tijdstip waarop de foto is gemaakt én over informatie uit het afsprakensysteem van de arts om te kunnen achterhalen welke patiënt op dat tijdstip met deze arts een afspraak had. Om deze reden en om het feit dat WhatsApp ook levens kan redden, vindt de KNMG een verbod op het gebruik van WhatsApp te ver gaan.

De KNMG blijft daarom bij haar standpunt: foto’s en andere gegevens mogen via WhatsApp worden uitgewisseld met andere artsen zolang deze redelijkerwijs niet tot een patiënt te herleiden zijn. Toch pleit de KNMG voor het gebruik van veiligere (en eveneens gratis) alternatieven voor WhatsApp. Voorbeelden zijn: Off-The-Record Messaging for Windows (Pidgin), Signal, Silent Phone, Silent Tekst en Telegram (secret chats). de KNMG stelt op basis van uitspraken van  beveiligingsdeskundigen zijn de genoemde apps een stuk veiliger zijn dan WhatsApp, dat slechts op twee van de zeven door hen gehanteerde toetsingscriteria veilig scoort.

Toch pleit de KNMG voor het gebruik van veiligere (en eveneens gratis) alternatieven voor WhatsApp. Voorbeelden zijn: Off-The-Record Messaging for Windows (Pidgin), Signal, Silent Phone, Silent Tekst en Telegram (secret chats). de KNMG stelt op basis van uitspraken van  beveiligingsdeskundigen zijn de genoemde apps een stuk veiliger zijn dan WhatsApp, dat slechts op twee van de zeven door hen gehanteerde toetsingscriteria veilig scoort.

KNMG wijst er verder op dat er momenteel messaging apps in Nederland speciaal voor de zorg worden ontwikkeld. Voorbeelden zijn EsculApp, Kanta Messenger, Alterdesk, IQ Secure Messenger en MDLinking. Uit een analyse blijkt dat ook deze apps overigens nog niet altijd aan alle veiligheidscriteria voldoen.