Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
12 december 2022
Artikel delen

KNOV, Perined werken aan verbetering datakwaliteit

Beroepsorganisatie KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen) en Perined gaan samenwerken binnen het project Verbeteren datakwaliteit. Het doel is om de dataroute in kaart te brengen die verloskundige informatie aflegt: van registratie in het dossier tot en met rapportage in mijnPerined. Zo willen beide partijen knelpunten en problemen tijdens het traject in kaart brengen. Een haalbaarheidsonderzoek moet bepalen welke stappen nodig zijn voor de gewenste verbetering van datakwaliteit.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Perined streeft naar kwaliteitsverbetering van de perinatale zorgverlening in Nederland. In Perined werken beroepsorganisaties samen die zich bezighouden met de geboortezorg. Naast de KNOV zijn dat de LHV (Landelijke Huisartsen Vereniging) – waaronder ook de verloskundig actieve huisartsen (verenigd in de VVAH), NVOG (Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie), NVK (Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde) en NVVP (Nederlandse Vereniging voor Pathologie).

Tientallen jaren leveren verloskundigen, gynaecologen en kinderartsen al gegevens aan Perined. Hiermee wordt inzicht verkregen in de kwaliteit van de geleverde zorg om, indien nodig, de zorg te verbeteren. Momenteel leven er bij verloskundigen nog veel vragen over registratie van verloskundige data, zoals: kun je dit onderwerp op verschillende plekken invullen? Wat gebeurt er als ik het daar invul? Krijg je een foutmelding als ik het niet goed invul? Verbetering van dataregistratie moet helpen bij tot de door Perined nagestreefde verbetering van datakwaliteit.

Haalbaarheid verbetering datakwaliteit

Een projectgroep, bestaande uit drie verloskundigen, twee KNOV medewerkers en een Perined medewerker, is nu gestart met een haalbaarheidsonderzoek. Dit onderzoek bestaat uit meerdere werksessies met verloskundigen en een analyse van de dataroute samen met Perined. Dit wordt gedaan op basis van 16 items die naar Perined gaan voor de landelijke geboortezorgregistratie (zo’n 12,5% van het aantal items in de kernset). Deze items zijn gekozen om iets te kunnen zeggen over de hele kernset en om alle mogelijke knelpunten aan het licht te brengen.

De eerste werksessie, donderdag 1 december 2022, betrof het invullen van een dossier van een fictieve cliënt. Samen met een verloskundige die werkt met verloskundigen-informatiesysteem Onatal is voor items in het dossier nagegaan hoe en op welke plek je deze kunt invullen. In een volgende sessie wordt bekeken hoe het bericht wordt aangemaakt en naar Perined verzonden wordt. Hoe en op welke plek items geregistreerd worden, is afhankelijk van het informatiesysteem dat wordt gebruikt. Daarom staan er ook vergelijkbare werksessies met verloskundigen gepland die werken met informatiesystemen Orfeus en Vrumun.

Beoordelen hele dataverwerking

De dataroute vanaf de andere kant wordt ook onderzocht, laat de KNOV weten. Samen met Perined wordt gewerkt aan het beoordelen van de gehele dataverwerking: Wat gebeurt er na een registratie? Wat gebeurt er bij de VIS en wat bij Perined? Waar kunnen foutmeldingen ontstaan? Uiteindelijk worden de gegevens in de Perined-databank vergeleken bestaande dossiers van verloskundigen uit de werkgroep.

Naar verwachting is het haalbaarheidsonderzoek in februari 2023 afgerond. Daarna wordt besloten of er voldoende informatie is verzameld om de gesignaleerde problemen aan te pakken of dat de hele perinatale kernset beoordeeld moet worden.

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen