Verplichte kwalificatie verhoogt kwaliteit Perined

23 juli 2020
Gynaecoloog-patient
Gegevensuitwisseling
Nieuws

Om de kwaliteit van de aangeleverde kernset voor Perined te verbeteren heeft Nictiz een verplicht kwalificatietraject voor nieuwe aanleveringen ingevoerd. Daarmee moeten de foutmeldingen die ontstonden door het ongetest aanleveren van een kernset verleden tijd zijn. Een softwareleverancier is al geslaagd voor de nieuwe 'Nictiz-kwalificaties' en een tweede leverancier staat op het punt van slagen.

Tientallen jaren leveren verloskundigen, gynaecologen en kinderartsen al gegevens aan Perined. Hiermee wordt inzicht verkregen in de kwaliteit van de geleverde zorg om, indien nodig, de zorg te verbeteren. Daarvoor wordt sinds 2014 gebruik gemaakt van de informatiestandaard geboortezorg (PWD) met een compacte kernset. Daarvan zijn belangrijke specificaties (HL7v3) door Nictiz, in overleg met de werkgroep Eenheid van Taal, opgesteld, maar een (verplichte) kwalificatie voor het aanleveren van gegevens was er nog niet.

Kwalificatie voor kernset PWD

Hoewel de ICT-sector van de zorg deze informatiestandaard omarmd, werden de nieuwe aanleveringen voor Perined tot nu toe vooraf niet getest door ziekenhuizen. Daardoor konden foutmeldingen ontstaan. Met de invoering van een verplichte kwalificatie vooraf voor de kernset PWD versie 2.3 moeten die foutmeldingen verdwijnen.

“IT–systemen doorlopen nu eerst een kwalificatie bij Nictiz alvorens zij de kernset aanleveren bij Perined. Dit verlaagt de kans op foutmeldingen en verhoogt de kwaliteit van de registratie. Bijkomend voordeel is dat de vereiste standaard–content ervoor zorgt dat eventuele fouten niet meer ziekenhuis-specifiek zijn. En door het intensief testen kunnen de kinderziektes er snel en over de hele linie uitgehaald worden. Al met al een verdere professionalisering van de sector", aldus Ger de Winter, directeur van Perined.

Voor de standaardisatie voor het aanleveren van een foutloze kernset werd in 2018 al een eerste test uitgevoerd met de aanlevering van de kernset voor Perined onder begeleiding van Nictiz.

Nexus en Vrumun

Op dit moment voldoet leverancier van EPD-systemen voor tweedelijns zorg Nexus al aan de zogenoemde 'Nictiz-kwalificaties'. “We hebben nog nooit zo snel een kwalificatietest doorlopen. De kwalificatie van de standaard waarborgt de eenheid van taal, die voor zorgverleners van belang is", zeggen Albertine Visser en product designer Ine de Rijk van Nexus.

Leverancier voor IT-systemen voor eerstelijns verloskunde Vrumun zal, zo wordt verwacht, spoedig volgen. “Door de kwalificatie worden er snel veel fouten uitgehaald. Het komt de kwaliteit van het bericht en de achterliggende software ten goede. Ook gaat het herstel van fouten sneller en worden concepten sneller inzichtelijk", zo licht Freek Geerdink, automatiseringsdeskundige en mede-eigenaar van Vrumun toe.