Kop van Noord-Holland verwijst digitaal van HAP naar SEH

15 september 2022
Spoed-medisch
Digitalisering
Nieuws

Sinds kort vindt de verwijzing van de huisartsenpost van Huisartsenorganisatie Kop van Noord-Holland (HKN) naar de spoedeisende hulp van Noordwest Ziekenhuisgroep digitaal plaats. Dit beperkt administratieve handelingen en komt de snelheid ten goede, wat in de spoedzorg van groot belang is. Daarmee is een nieuw koploperproject in het kader van het programma Met Spoed Beschikbaar gerealiseerd. De samenwerking is onderdeel van het spoedplein op Noordwest locatie Den Helder, waarbij de huisartsenpost en SEH volledig zijn geïntegreerd.

De Noordwest Ziekenhuisgroep (Alkmaar, Den Helder) en huisartsenorganisatie Kop van Noord-Holland kondigden in januari van dit jaar aan te gaan samenwerken in het kader van Met spoed beschikbaar. Doel was om de verwijzing van patiënten tussen de huisartsenpost en de spoedeisende hulp te digitaliseren. Voor de technische realisatie van deze samenwerking werd de hulp ingeroepen van beide ICT-leveranciers van de zorginstellingen: HealthConnected en ChipSoft. Oorspronkelijk moest het project in mei afgerond worden, dat is uiteindelijk september geworden.

Groeiend aantal koploperprojecten

Het programma ‘Met spoed beschikbaar’ is een samenwerking tussen de landelijke branche- en beroepsorganisaties van de betrokken spoedzorgaanbieders, Patiëntenfederatie Nederland, het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland, VZVZ en Nictiz. Koploperprojecten zijn projecten met regionale coalities van spoedzorgaanbieders die gezamenlijk met hun ICT-leveranciers werken aan de realisatie van digitale gegevensuitwisselingen in de acute zorgketen.

De Regionale Ambulancevoorziening Rotterdam-Rijnmond en het Maasstad Ziekenhuis, IJsselland Ziekenhuis en Erasmus MC begonnen in april 2021 met een eerste koploperproject om digitale gegevensuitwisseling tussen de ambulance en de afdelingen Spoedeisende hulp (SEH) te verbeteren. Het groeiend aantal koploperprojecten moeten het startpunt vormen voor het versneld aanpakken van alle 22 essentiële koppelingen om digitaal gegevens uit te wisselen in de acute zorg.

Verwijzing digitaal binnen

“De verwijsbrief van de huisartsenpost komt meteen na verzending digitaal bij ons binnen”, vertelt Tarno Kramer, SEH-verpleegkundige bij Noordwest op de website van Met Spoed Beschikbaar. “Na controle op het BSN van de patiënt, wordt de informatie automatisch aan ons patiëntendossier gekoppeld.” Kramer vindt de beperking van het aantal administratieve handelingen prettig, maar vindt het vooral dat de patiënt sneller de juiste zorg kan krijgen. “Het is een mooie eerste stap in de realisatie van het spoedplein dat volgend jaar open gaat.”

Gerda Vietje, triagist bij HKN, stelt het ook een voordeel te vinden dat de patiënt geen papieren verwijzing meer mee hoeft te nemen vanuit de huisartsenposten naar de SEH. “We zijn blij om op deze manier bij te dragen aan een soepeler zorgproces rond de patiënt.”

Juiste zorg op juiste plek

Het spoedplein op Noordwest locatie Den Helder vloeit voort uit een samenwerking tussen Noordwest Ziekenhuisgroep en HKN, ondersteund door VGZ en Zilveren Kruis. Zij willen zo een geïntegreerde aanpak realiseren van de spoedzorg, waarbij de juiste zorg op de juiste plek wordt geboden. Eerder opende Noordwest in dit kader al de afdeling acute zorg, met onder andere de spoedeisende hulp, observatorium en medium care. Naar verwachting is in 2023 het hele spoedplein gereed.