Koppeling ZorgDomein, mijnCaress beperkt administratielast

14 maart 2019
doctor-with-a-patient-scaled
Samenwerking
Nieuws

ZorgDomein en PinkRoccade Care introduceren een koppeling tussen ZorgDomein en mijnCaress, een elektronisch cliëntdossier (ECD) in de ouderen- en gehandicaptenzorg. Met de koppeling willen de twee aanbieders de efficiëntie, snelheid en foutgevoeligheid verbeteren van zowel de afhandeling van verwijzingen als de bijkomende digitale uitwisseling van medische gegevens.

Het doel is dat medewerkers in de langdurige zorg meer tijd kunnen besteden aan hun cliënten. ZorgDomein en PinkRoccade Care wijzen op recente onderzoeken, waaruit zou blijken dat genoemde medewerkers een kwart van hun tijd kwijt zijn aan administratieve taken. Zij en de zorginstellingen waar zij werken, hebben dus baat bij goed samenwerkende systemen.

Samenwerking in keten

De koppeling is bovendien een stap naar volledige samenwerking in de zorgketen, zo stellen ZorgDomein en PinkRoccade Care. Cliëntgegevens worden via de koppeling namelijk op een standaard manier uitgewisseld. Die manier van uitwisseling kan straks ook worden ingezet voor andere partijen in de keten (zoals eerstelijnsverzorgers- en ziekenhuizen die met dezelfde cliënten te maken hebben).

ZorgDomein biedt een platform, waar verwijzers patiënten doorverwijzen naar de vervolgzorg. Met de koppeling tussen het mijnCaress ECD en ZorgDomein wordt het volgens PinkRoccade Care productmanager Gerben Roebersen makkelijker om verwijzingen te verzenden en ontvangen vanuit de reguliere werkomgeving van de zorgprofessional. “Dat een cliënt steeds vaker zorg ontvangt van meerdere aanbieders is een gegeven. Dit zorgt dus voor een enorme tijdwinst voor iedere verwijzing.”

Onderdelen koppeling

De koppeling bestaat uit twee onderdelen:

  • Een koppeling voor het ontvangen van verwijzingen door de beoogde aanbieder van de zorg: de zorgaanbiedende koppeling. Voor de zorginstellingen betekent dit onder meer dat berichten vanuit ZorgDomein rechtstreeks worden ontvangen en verwerkt in mijnCaress over een beveiligde verbinding; dat nieuwe cliënten geautomatiseerd worden ingeschreven in mijnCaress; dat binnenkomende berichten automatisch worden gekoppeld aan het dossier van de cliënt in mijnCaress.
  • Voor het doen van verwijzingen vanuit de zorginstelling is er de zorgvragende koppeling. Voor de verwijzers, zoals Specialisten Ouderen Geneeskunde en Arts voor verstandelijk gehandicapten, werkt dit makkelijker, sneller en is er door de automatisering minder kans op fouten. Verwijzers loggen met de koppeling bijvoorbeeld automatisch in op ZorgDomein vanuit mijnCaress, cliëntgegevens worden automatisch overgenomen in ZorgDomein over een beveiligde verbinding. Dossiergegevens kunnen automatisch vanuit mijnCaress vooringevuld worden in de verwijsbrief in ZorgDomein en gegevens van de verwijzing worden automatisch teruggekoppeld in het dossier van de cliënt in mijnCaress.

Gebruik standaarden

De koppeling maakt gebruik van de wereldwijde standaard HL7 FHIR voldoet aan de meest actuele eisen op het gebied van informatiebeveiliging, benadrukt Ruben Pape, Product Owner Interoperabiliteit bij ZorgDomein. “Daarnaast is deze koppeltaal een standaard waar landelijk ook steeds meer mee gewerkt wordt. We baseren deze koppeling op standaarden waarop ook het MedMij-programma en de zorginformatiebouwstenen (ZIB’s) gebaseerd zijn. Dat betekent dat de koppeling goed aansluit op koppelingen met andere partijen in de keten die ook conform deze standaarden werken.”

ZorgDomein, waar ook een messaging-app voor zorgverleners onder valt, voerde afgelopen januari nog een extra functionaliteit in voor huisartsen en andere verwijzers. Zij kunnen hun patiënten voortaan online inzage geven in de verwijsbrief. Dit moet patiënten helpen om een meer actieve rol in hun behandeling op te pakken.