KOPPsupport ondersteunt kids met verslaafde ouders

7 september 2022
male alcoholic drinking beer at home
Zorgtransitie
Nieuws

In Nederland leven zo'n 577.000 kinderen met een ouder die psychische of verslavingsproblemen hebben. Om hen te helpen en ondersteunen bij de problemen en kopzorgen die daarmee gepaard gaan heeft het Trimbos instituut de nieuwe online hulpsite KOPPsupport gelanceerd, speciaal voor jongeren in de leeftijd van 16 tot 25 jaar. KOPPsupport is een vernieuwde en geactualiseerde versie van wat tot 1 september bekend stond als Kopstoring.nl.

Omgaan met een ouder die kampt met verslavings- of psychische problemen brengt de nodige uitdagingen met zich mee. De problemen die ouders in deze doelgroep - KOPP/KOV - ervaren, hebben vaak ook gevolgen voor hun kinderen. KOPPsupport doordringt deze jongeren van het feit dat het soms heel normaal, en verstandig, is om op zoek te gaan naar hulp, advies en ondersteuning om deze problemen het hoofd te kunnen bieden.

KOPPsupport vernieuwd

De oude website, Kopstoring.nl, was hoognodig aan vernieuwing toe. Met de lancering van KOPPsupport heeft de site niet alleen een volledig nieuwe vormgeving gekregen. De informatie op de site is ook vernieuwd. Daarbij zijn zowel de professionals die met deze jongeren werken, als de jongeren zelf betrokken. Bij de nieuwe site ligt de nadruk (nog) meer op erkenning en herkenning van de problemen die gepaard gaan met het leven met een ouder die kampt met psychische- en/of verslavingsproblemen.

Een van de onderdelen in de nieuwe site is het delen van ervaringen door jongeren. Die verhalen helpen andere jongeren hun eigen situatie beter te begrijpen, maakt hen ervan bewust dat ze niet de enige zijn en laten zien dat het goed is om hulp te vragen. Via de site is het bovendien mogelijk om hulp in te schakelen voor ouders. Jongeren die behoefte hebben aan direct contact met een professional, voor het beantwoorden van vragen of advies, kunnen via KOPPsupport per e-mail met een getrainde deskundige in contact komen.

Informatie en online cursus

Een ander aspect op de nieuwe site is het bieden van informatie over de betekenis van het leven met een ouder die een psychisch probleem of verslaving heeft. Met deze informatie krijgen de jongeren meer inzicht in, ene begrip van, het herkomst van het gedrag dat deze ouders ten toon spreiden.

Jongeren die daar behoefte aan hebben kunnen via KOPPsupport deelnemen aan een gratis online groepscursus. Dat kan volledig anoniem. Tijdens de cursus kunnen de jongeren via een chat met elkaar in gesprek, bijvoorbeeld voor het uitwisselen van ervaringen, maar ook om van elkaar te 'leren' hoe ze met bepaalde situaties om kunnen gaan. De cursus wordt begeleid door een of twee getrainde deskundigen.

De afgelopen jaren deed het Trimbos instituut overigens ook onderzoek naar de gevolgen voor volwassen kinderen van wie een ouder met psychische- of verslavingsproblemen kampt. Aan de hand daarvan werd in 2019 een pilot met de digitale interventie en online cursus 'Sterker Voorut' uitgevoerd.