Kort nieuws: overeenkomst IKNL en PALGA, nieuwe call NWO

8 juli 2022
Rijnstate-Philips-overeenkomst-echografie-apparaten-2022
Digitalisering
Nieuws

Wekelijks ontvangt de redactie van ICT&health vele persberichten en nieuwsartikelen. Die zijn niet allemaal geschikt voor een volledig nieuwsbericht. Daarom zetten wij een aantal kleinere berichten bij elkaar in een wekelijks overzicht. De onderwerpen van de berichten in dit overzicht kunnen uiteenlopen, maar ze hebben allemaal betrekking op innovaties en de digitale ontwikkelingen in de gezondheidszorg.

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor samenwerking tussen IKNL en PALGA, Een overeenkomst tussen Philips en Rijnstate, een nieuwe website van Carinova en een nieuwe call van NWO.

IKNL en PALGA vergroten beschikbaarheid data

Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en de Stichting PALGA gaan samenwerken in hun streven naar het bieden van de beste gezondheidszorg op het gebied van kanker in Nederland. Beide organisaties willen zo realiseren dat informatie over de diagnose van kanker in Nederland nog beter en sneller beschikbaar komt. Daarnaast werken de organisaties aan het verminderen van registratielasten en aan dataminimalisatie. Een voordeel van de samenwerking is verder dat er data vanuit de bron (PALGA) gebruikt wordt, zodat er te allen tijde correcte en geüpdatete data in de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) terecht komen. Binnen de samenwerking worden gestructureerde pathologiegegevens rechtstreeks vanuit de pathologie-afdelingen van ziekenhuizen en pathologielaboratoria geleverd via de landelijk dekkende PALGA-infrastructuur aan de Nederlandse Kankerregistratie, beheerd door IKNL. Het betreft geprotocolleerde data waarmee veel onderzoek mogelijk is dat direct en indirect bijdraagt aan de verbetering van de zorg.

Lange-termijnovereenkomst Rijnstate en Philips

Philips gaat echografie-apparaten leveren voor drie locaties van het Arnhemse Rijnstate ziekenhuis, verspreid over 17 afdelingen. Onderdeel van de overeenkomst is de aanschaf van geavanceerde toestellen voor cardiologisch, vasculair of radiologisch onderzoek, evenals en toestellen voor gynaecologie en geboortezorg. Verder schaft Rijnstate ‘mobiele-toestellen’ aan voor de Spoed Eisende Hulp (SEH) en andere afdelingen waarbij onafhankelijk van de locatie een diagnose gesteld moet worden. Philips biedt ook services en educatie om het gebruik van de apparatuur te ondersteunen en de workflow te verbeteren. Daarnaast wordt gekeken naar optimalisatie van het gebruik van de apparatuur. Middels slimme software wordt het mogelijk om diagnoses uit te voeren op afstand.

Vernieuwde website Carinova speelt in op digitalisering

Ouderenzorgorganisatie Carinova heeft een nieuwe website gelanceerd op www.carinova.nl. De nieuwe website is helemaal gericht op zorgsituaties en bijbehorende vragen. Op de homepagina onder Goed ouder worden - Carinova maakt het mogelijk, is de structuur direct helder. Via de zorgsituatie kan men gemakkelijk en snel zorg regelen of contact opnemen. De nieuwe website is volgens Carinova ook 'uitstekend afgestemd' op mobiele apparaten en zeer gebruiksvriendelijk. Redenen voor de vernieuwing vormen ontwikkelingen in de zorg zoals digitalisering, toenemende zorgvraag, langer thuis blijven wonen, positieve gezondheid en krapte op de arbeidsmarkt. Dit maakt online aanwezigheid steeds belangrijker, ook voor ouderen. Zo zou uit recent onderzoek blijken dat 7 op de 10 van de 65-plussers met hun mobiele telefoon online gaan. Veel keuzeprocessen vinden dan ook online plaats. De nieuwe website voorziet nu in dit keuzeproces met een heldere structuur en duidelijk stappenplan.

NWO komt met nieuwe call

Voor de call ‘Vraaggedreven Partnerschappen voor Consortia (KIC)’ zoekt wetenschapsfinancierder NWO kennisinstellingen die samen met publieke en private cofinanciers onderzoek willen doen naar een gedeelde kennis- en/of ontwikkelvraag. De call valt onder het NWO-onderzoeksprogramma Kennis- en Innovatieconvenant, dat is gericht op baanbrekende innovatieve oplossingen met maatschappelijke en economische impact.

In deze 'call for proposals' kunnen consortia minimaal 1.500.000 en maximaal 5.000.000 euro aan NWO-financiering aanvragen. NWO financiert maximaal 50 procent van het totale cash-deel van het projectbudget; de rest van de financiering moet worden ingebracht via cofinanciering van publieke en private partijen. Op dinsdag 12 juli organiseert NWO in dit kader een online informatiebijeenkomst. Er wordt dan een beknopte toelichting gegeven op diverse aspecten van de call, zoals de vereiste cofinanciering, of het past binnen een of meerdere KIA’s en de Impact Plan Benadering.