Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Kort nieuws: uitbreiding digitaal aanbod BovenIJ; fusie Omring en Kersenboogerd

Wekelijks ontvangt de redactie van ICT&health vele persberichten en nieuwsartikelen. Die zijn niet allemaal geschikt voor een volledig nieuwsbericht. Daarom zetten wij een aantal kleinere berichten bij elkaar in een wekelijks overzicht. De onderwerpen van de berichten in dit overzicht kunnen uiteenlopen, maar ze hebben allemaal betrekking op innovaties en de digitale ontwikkelingen in de gezondheidszorg.

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor uitbreiding van het digitaal zorgaanbod van BovenIJ met de Thuismeten-app; een voorgenomen fusie tussen VVT-organisatie Omring en Gezondheidscentrum Kersenboogerd; Reade stopt met de MijnGezondheid-app; Orcha meldt de introductie van een Nieuwe digitale gezondheids-ISO.

BovenIJ breidt digitaal aanbod uit

Het Amsterdamse BovenIJ ziekenhuis breidt zijn digitale zorgaanbod met de Thuismeten-app. Deze app werd al langer ingezet voor sommige aandoeningen. Hij is nu ook onderdeel van de behandeling van eczeem. Patiënten houden thuis hun symptomen bij en zorgprofessionals kijken mee in het BovenIJ. “Patiënten met eczeem krijgen een keer per maand een vragenlijst toegestuurd via de Thuismeten-app”, vertelt dermatoloog Gamze Piskin. “Als klachten toenemen, geven wij de patiënt een digitaal advies op maat. Als dat niet (genoeg) helpt, kunnen we een aanvullende actie voorstellen. Zoals een wijziging in medicatie, tabletten of zalf, of het maken van een controle afspraak.”

Patiënten kunnen zo volgens Piskin hun symptomen eenvoudiger onder controle houden. Dermatologen zijn er sneller bij als symptomen veranderen en kunnen zo verergering voorkomen. Patiënten hoeven ook minder vaak naar het BovenIJ te Verder komen. Ook biedt de app aanvullende praktische informatie over eczeem. Dit kan mensen helpen om beter te snappen wat er aan de hand is én wat ze hier zelf aan kunnen doen. Doktersassistente Ellen Hoevens: “Zo ervaren patiënten meer grip op hun aandoening. Dat helpt ze om hier beter mee om te gaan.”

Voorgenomen fusie Omring, Kersenboogerd

VVT-organisatie Omring en Gezondheidscentrum Kersenboogerd in Hoorn willen bestuurlijk fuseren. Kersenboogerd biedt als multidisciplinair centrum met huisartsen, fysiotherapeuten en een apotheek geïntegreerde eerstelijnszorg in de wijk Hoorn-Kersenboogerd. De organisaties zien samen kansen voor het verbeteren en versnellen van ontwikkelingen op gebieden als innovatie, digitalisering en vergroten van samenredzaamheid thuis en in de buurt. “Gezondheidscentrum Kersenboogerd kijkt met vertrouwen uit naar een intensieve samenwerking met Omring; beide organisaties kunnen elkaar versterken waar het gaat om inhoud en expertise”, aldus bestuurder Marja van Lier. Voor de beoogde bestuurlijke fusie is goedkeuring van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) nodig.

Jolanda Buwalda, voorzitter Raad van Bestuur Omring, stelt dat de zorgaanbieder optimaal wil blijven bijdragen aan het versterken van welbevinden en gezondheid van alle inwoners in de regio. “De landelijke uitdagingen die op ons afkomen, zoals de krapte op de arbeidsmarkt, het intensiever worden van de zorgvraag en de betaalbaarheid daarvan, maken dat wij het cruciaal vinden om onze krachten in de eerste lijn te bundelen, onder het motto van hoe dan, zo dan! Met deze stap kunnen we mét inwoners, cliënten, patiënten, collega-professionals, bestuurders, gemeenten, zorgverzekeraars en financiers passende gezondheidszorg realiseren.” De komende maanden gebruiken beide partijen en samenwerkingspartners om de beoogde meerwaarde van de fusie nader uit te werken.

Reade stapt over op cliëntenportaal

MijnReade, het cliëntenportaal van Reade (revalidatie- en reumazorg), is vanaf 23 juni vernieuwd. Met de overgang naar het nieuwe systeem stopt Reade met MijnGezondheid-app. Reade stelt waarde te hechten aan regie van mensen over hun eigen gezondheid, zodat zij samen met zorgprofessionals kunnen beslissen over de juiste zorg. Daarom worden alle bekende medische gegevens verzameld in MijnReade. Hierin zijn ook meerdere functies uit de app terug te vinden, zoals labuitslagen en andere onderzoeksuitslagen, afspraken en algemene informatie over zorgtrajecten. Reade is momenteel bezig met het onderzoeken van alternatieve systemen die naast MijnReade de beste ondersteuning kunnen bieden bij de zorg voor haar cliënten.

Nieuwe digitale gezondheids-ISO

De CEN-ISO/TS 82304-2 digitale gezondheids-ISO is een nieuwe internationale technische specificatie waaraan digitale gezondheidsproducten moeten voldoen, geïnitieerd door de Europese Commissie. Dat laat de internationaal actieve organisatie ORCHA weten. Later in 2023 wordt het certificeringsschema voor de ISO geïntroduceerd, waarmee een leverancier van digitale zorg kan aantonen dat hij voldoet aan de technische specificatie. Dit zal helpen bij het informeren van zorgautoriteiten en aanbieders die digitale gezondheid beoordelen, aanschaffen of vergoeden. Het zal ook fungeren als een garantielabel voor patiënten en het publiek die gezondheidsapps gebruiken.

De doelstellingen van de nieuwe digitale gezondheidsspecificatie zijn:

  • Help fabrikanten van digitale gezondheidsapps te profiteren van verbeterde interne marktomstandigheden in heel Europa die schaalvoordelen mogelijk maken.
  • Zorgstelsels en autoriteiten in heel Europa in staat stellen om mHealth-oplossingen sneller te integreren dankzij een Europees mHealth-label.
  • Stel burgers, patiënten en zorgprofessionals in staat om meer gebruik te maken van vertrouwde mHealth-oplossingen om gezondheid te bevorderen en zorgbehoeften zelf te beheren.
  • Zorgstelsels en burgers faciliteren met gemeenschappelijke pan-Europese principes voor validatie en certificering.
  • Stel Europese mHealth-stakeholders in staat voort te bouwen op een digitaal ecosysteem rond een vertrouwd mHealth-label, een EU-brede promotie en toepassing van technische specificaties voor gezondheids- en welzijnsapps.

ORCHA maakt deel uit van het consortium dat werkt aan het door de EU gefinancierde project en kan organisaties helpen stappen te ondernemen om zich voor te bereiden op CEN-ISO/TS 82304-2-certificering.

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen