Kort zorgnieuws: Aanmeldzuilen Catharina; Digitale onboarding; IZA en Wegiz, en meer

28 oktober 2022
Journalist_Interview_ICTH
Digitalisering
Nieuws

In het kort zorgnieuws deze week aandacht voor de aanmeldzuilen in het Catharina, de brochure voor digitale start van nieuwe medewerkers van Digivaardig in de Zorg en een 'kapstok' voor de IZA, Wegiz en digitaliseringsprogramma's van RZCC.

Verder ook nog kort zorgnieuws over een nieuwe samenwerking in de West-Achterhoek voor het opleiden van geneeskunde studenten en de nieuwe ad interim RvB voorzitter van het Martini Ziekenhuis.

Aanmeldzuilen in Catharina

Op 9 december start het Catharina Ziekenhuis met het verwelkomen van patiënten met behulp van nieuwe aanmeldzuilen. De zijn dan zowel op de afdelingen als in de centrale hal te vinden. Op dit moment staan ze er ook al, maar zijn ze nog niet in gebruik. Dat gebeurt pas vanaf 9 december.

Patiënten van het Catharina worden in de komende weken, ruim voor de livegang van de aanmeldzuilen, geïnformeerd over de werking en procedure.

Brochure voor digitale start

Voor het zogenoemde onboardingproces van nieuwe collega's heeft Utrechtzorg een aantal handige tools gebundeld op en speciale themapagina. Tegenwoordig speelt 'digitaal onberaden', voor het leren gebruiken van digitale middelen en zorgtechnologie, natuurlijk ook een belangrijke rol in dat proces. Nieuwe medewerkers krijgen ook daarbij hulp op maat.

Omdat niet alle nieuwe medewerkers even digitaal vaardig zijn, heeft de coalitie Digivaardig in de zorg een nieuwe brochure (pdf) ontwikkeld. Die geeft handreikingen om zorgprofessionals op een goede manier te begeleiden in hun digitale onboarding. De tips zijn gebaseerd op praktijkervaringen van een tiental zorgorganisaties.

IZA, Wegiz en digitaliseringsprogramma's

In september stemde de Tweede Kamer unaniem voor de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). In november buigt de Eerste Kamer zich hierover. in afwachting daarvan is RZCC alvast in de complexe materie van de Wegiz, het Integraal Zorgakkoord (IZA) en de bijbehorende digitaliseringsprojecten en -programma’s gedoken.

Zij hebben hun bevindingen verzameld en overzichtelijk bij elkaar gezet in een 'kapstok'. Dit is een een document geworden dat een goed beeld geeft van de tijdlijnen en de programma’s en projecten die nu al inspelen op digitale gegevensuitwisseling in de zorg. Die is verdeeld in twee pdf documenten die hier (kapstok) en hier (generieke functies) gedownload kunnen worden.

Opleiden geneeskunde studenten

Radboudumc, Slingeland Ziekenhuis, Huisartsenzorg Oude IJssel en andere zorgpartners starten op 1 januari 2023 een unieke samenwerking in de West-Achterhoek. Doel van die samenwerking is om artsen-in-opleiding breed op te leiden binnen de regio zodat zij zich daar uiteindelijk ook gaan vestigen. De aftrap voor dit project, ‘Longitudinaal Traject coschappen’, was op 18 oktober in het Slingeland.

Gedurende de opleiding zijn studenten tijdens hun coschappen voor langere tijd verbonden aan het Slingeland Ziekenhuis. Naast de gebruikelijke klinische stages lopen zij wekelijks ook één dag stage bij een vaste huisartsenpraktijk of verpleeghuis. De eerste coassistenten starten eind februari (2023)n met het traject. Uiteindelijk is het de bedoeling om het project in volgende fases uit te breiden naar andere regio’s.

RvB voorzitter a.i. Martini Ziekenhuis

Ton Tiebosch start per 1 december 2022 als voorzitter ad interim van de Raad van Bestuur van het Martini Ziekenhuis. Hij volgt daarmee de huidige voorzitter André Postema op, die per 1 december het Martini verlaat. Op dit moment is Tiebosch bestuurder van het Martini Ziekenhuis met de portefeuille Kwaliteit, Veiligheid & Innovatie.

Tot zover het kort zorgnieuws van deze week. Maar check ook de blogs van onze redactieraad en gastauteurs.

Wilt u de innovatieve ontwikkelingen van uw zorgorganisatie ook met de duizenden lezers van het ICT&health platform delen? Of onderwerpen, ontwikkelingen, slimme tips, relevant nieuws of persberichten aandragen? Deze kunnen per mail gestuurd worden naar redactie@icthealth.nl.