Kort zorgnieuws: BeterDichtbij Elkerliek; DigiPunt ETZ; Valpreventie, en meer

14 april 2023
NieuwsKort-0805
Apps
Nieuws

Iedere week ontvangt de redactie van ICT&health een groot aantal persberichten en potentiële nieuwsartikelen. Die zijn niet allemaal geschikt om er een apart, volledig artikel van te maken. Daarom zetten wij een aantal kleinere berichten bij elkaar in dit wekelijks overzicht. De onderwerpen van de berichten kunnen uiteenlopen, maar ze hebben allemaal betrekking op digitale ontwikkelingen in de gezondheidszorg.

In het kort zorgnieuws deze week aandacht voor de uitrol van BeterDichtbij in het Elkerliek, verruimde openingstijden van het DigiPunt bij het ETZ en het dossier 'Valpreventie' bij de KNMP. Verder ook nog aandacht voor een nieuw RvB-lid bij Zorginstituut Nederland en het aanstaande vertrek van de directeur-bestuurder van de Patiëntenfederatie.

Elkerliek start met BeterDichtbij

Het Elkerliek ziekenhuis is de volgende zorginstelling die voor veilig en gemakkelijk contact tussen patiënt en zorgverlener de app van BeterDichtbij gaat inzetten. De uitrol van de app wordt het komende jaar ingepland en uitgevoerd.

De polikliniek Diabetes is onlangs als eerste gestart met de inzet van de BeterDichtbij app. Als alles volgens planning verloopt dan kunnen in 2024 alle patiënten van het Elkerliek de BeterDichtbij app gebruiken en zo hun niet-spoedvragen stellen.

DigiPunt ETZ langer open

Patiënten die hulp nodig hebben bij het gebruik of begrijpen van digitale middelen en -oplossingen kunnen daarvoor binnen het ETZ terecht bij het DigiPunt. Het ziekenhuis heeft nu besloten de openingstijden van die service, op alle drie de lokatie uit te breiden.

De nieuwe openingstijden zijn:

  • ETZ TweeSteden: begane grond, bij de Patiëntregistratie, maandag t/m vrijdag van 7.30-17.00 uur.
  • ETZ Elisabeth: begane grond, bij de Patiëntenregistratie, maandag t/m vrijdag van 7.30-17.00 uur.
  • ETZ Waalwijk: begane grond, bij de Patiëntenregistratie, maandag t/m vrijdag van 7.30-17.00 uur.

Valpreventie op KNMP.nl

De website van apothekersorganisatie KNMP is onlangs uitgebreid met het dossier 'Valpreventie'. Daarin staan tools, veelgestelde vragen en antwoorden en meer informatie over valpreventie. Apothekers kunnen hier ook terecht voor FTO-materiaal, publieksinformatie en voorbeelden vanuit de praktijk.

Apothekers, maar ook apotheekteams en regionale apothekersorganisaties, kunnen een bijdrage leveren aan valpreventie. Bijvoorbeeld door, in samenwerking met de huisarts, ouderen in beeld te brengen die mogelijk een verhoogd valrisico hebben.

Nieuw lid RvB Zorginstituut Nederland

Karin Timm start per 1 juli 2023 als lid van de Raad van Bestuur (RvB) van het Zorginstituut. Karin heeft naast haar rol als bestuurder ruim 30 jaar als verpleegkundige en verpleegkundig specialist gewerkt in het ziekenhuis op het gebied van dermatologie.

“Ik zet mijn operationele en beleidsmatige praktijkervaring graag in om met het Zorginstituut bij te dragen aan de verandering in de zorg die nodig is. Deze nieuwe rol geeft mij de kans om dat wat ik signaleer, om te zetten in daden", aldus Karin.

Directeur Patiëntenfederatie stopt

Op 1 september zal Dianda Veldman stoppen als directeur-bestuurder van Patiëntenfederatie Nederland. Na acht en en half jaar wil Dianda meer tijd gaan nemen voor andere zaken in het leven. Daarbij speelt zeker ook een rol dat zij deze zomer 65 wordt. "Ik blijf zeker betrokken bij de zorg, maar op een lager pitje”, aldus Veldman.

Gedurende de bewindsperiode van Dianda heeft de Patiëntenfederatie thema’s als Samen Beslissen, digitale zorg, patiëntparticipatie en eigen regie op de kaart gezet. “Maar er kan en moet nog veel meer gebeuren. Mijn opvolger krijgt daar een mooie uitdaging aan”, aldus de scheidend bestuurder