Kort zorgnieuws: Dementiezorg; Digitale zorgtaken; Digitaal consult, en meer

vr 5 mei 2023 - 16:15
Kort-Zorgnieuws-2404
Digitalisering
Nieuws

Iedere week ontvangt de redactie van ICT&health een groot aantal persberichten en potentiële nieuwsartikelen. Die zijn niet allemaal geschikt om er een apart, volledig artikel van te maken. Daarom zetten wij een aantal kleinere berichten bij elkaar in dit wekelijks overzicht. De onderwerpen van de berichten kunnen uiteenlopen, maar ze hebben allemaal betrekking op digitale ontwikkelingen in de gezondheidszorg.

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor de ondersteuning bij digitale zorgtaken binnen de Noordwest Ziekenhuisgroep en de uitbreiding van het digitaal meekijkconsult bij hetzelfde ziekenhuis. Daarnaast ook aandacht voor de versterkte samenwerking binnen het Kennisnetwerk Dementie en

Verder hebben we nog kort zorgnieuws over een nieuw RvT-lid bij het BovenIJ en de uitbreiding van de Raad van Bestuur in het Máxima MC.

Ondersteuning bij digitale zorgzaken

Noordwest Ziekenhuisgroep, huisartsenorganisatie HONK en HKN, KopGroep Bibliotheken en Bibliotheek Kennemerwaard zijn een samenwerking aangegaan om patiënten hierbij te helpen. Daarvoor hebben de samenwerkende partijen verschillende communicatiematerialen ontwikkeld over de ondersteuning bij digitale zorg.

Zorgverleners van het ziekenhuis en huisartsen kunnen de patiënten met behulp van die communicatiematerialen attent maken helpen bij het omgaan met en gebruik van digitale zorg. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van DigiD of het zoeken naar betrouwbare informatie op het internet. Ook is materiaal beschikbaar om patiënten te helpen met het gebruik van patiëntenportalen van ziekenhuis en huisarts. Meer informatie is hier te vinden.

Toekomstgerichte dementiezorg

De deelnemers van het Kennisnetwerk Dementie versterken hun samenwerking voor de komende drie jaar. Het netwerk richt zich op toekomstgerichte dementiezorg. Voor dit jaar ligt de focus op zelfredzaamheid in relatie tot informele zorg en dementie in de thuissituatie. Daarnaast richten de partijen zich ook op goede zorg voor mensen met dementie in de thuissituatie en soepele overgang naar het verpleeghuis.

Op 20 april werd voor het eerst, dit jaar, een ‘Kijkje in de keuken’ gegeven bij zorgorganisatie Topaz. Die dag stond in het teken van eigen regie en zelfredzaamheid. Inmiddels zijn de eerste concrete stappen ook al gezet. Het netwerk gaat ook aan de slag met het thema samenwerking met mantelzorgers.

Digitaal meekijkconsult NWZ uitgebreid

In april heeft de Noordwest Ziekenhuisgroep de mogelijkheden voor het digitaal meekijkconsult uitgebreid. Vanaf nu kan dat ook aangevraagd worden voor Orthopedie en MDL (maag darm lever). Voorafgaand aan de brede uitrol is een proefperiode georganiseerd waaraan 10 huisartsenpraktijken hebben meegedaan.

"Met een meekijkconsult blijft de patiënt onder behandeling bij de huisarts. Het eigen risico wordt dus niet aangesproken. Voor de patiënt is het geruststellend dat er een medisch specialist advies heeft gegeven over het vervolg van de behandeling. Natuurlijk kan een patiënt op basis van dat advies alsnog worden verwezen", aldus de NWZ.

Nieuw RvT-lid BovenIJ

Onlangs is Marian Mourits toegetreden tot de De Raad van Toezicht van het BovenIJ. Met haar benoeming geeft de Raad van Toezicht verdere invulling op medische inhoud en verbinding van de medische- en toezichtstaken. Tot voor kort was Marian actief als gynaecoloog oncoloog in het Universitair Medisch Centrum Groningen en toezichthouder bij Basalt. Zij verricht wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de erfelijke gynaecologische kanker.

"Het BovenIJ is een bevlogen organisatie die midden in de samenleving van Amsterdam Noord staat en zich beweegt van ziekenhuis naar gezondheidsorganisatie. Graag denk ik mee over de taken op het gebied van preventie en innovatie die hiermee gepaard gaan", aldus Marian.

RvB Máxima MC uitgebreid

Met ingang van 1 mei is Mario Korte gestart als lid van de raad van bestuur van Máxima MC. Hij stapte over van het Albert Schweitzer waar hij tot medio april als medisch specialist en medisch manager werkzaam was. Daar hield Mario zich bezig met ziekenhuisbrede thema’s als zinnige zorg, ketensamenwerking, innovaties in de zorg en gezonde bedrijfsvoering. Thema’s die ook binnen Máxima MC hoog op de agenda staan.

“Máxima MC is echt een koploper als het gaat om waardegedreven zorg, innovatie en samenwerking in de regio. Ik kijk er enorm naar uit om samen met alle collega’s verder te bouwen aan deze en andere initiatieven", aldus Mario.

Tot zover het kort zorgnieuws van deze week. Check ook de blogs van onze redactieraad en gastauteurs. En van de deskundigen in onze Innovation Partners Group.