Kort zorgnieuws: Digitale inclusie; NEN 7510 in Deventer; Bestuurswisselingen, en meer

1 december 2023
Doctor with health insurance healthcare graphic.
Digitalisering
Nieuws

Iedere week ontvangt de redactie van ICT&health een groot aantal persberichten en potentiële nieuwsartikelen. Die zijn niet allemaal geschikt om er een apart, volledig artikel van te maken. Daarom zetten wij een aantal kleinere berichten bij elkaar in dit wekelijks overzicht. De onderwerpen van de berichten kunnen uiteenlopen, maar ze hebben allemaal betrekking op digitale ontwikkelingen in de gezondheidszorg.

In het kort zorgnieuws deze week aandacht voor de digitalisering van lab-onderzoek aanvragen bij het Slingeland, een nieuwe onepager over digitale inclusie in de zorg en de toekenning van de NEN 7510 certificering bij het Deventer Ziekenhuis. Verder is er ook nog aantal voor een tweetal (aanstaande) bestuurswisselingen bij Philadelphia Zorg en het Ikazia Ziekenhuis.

Digitalisering aanvragen lab-onderzoek

Deze week heeft het Slingeland Ziekenhuis het proces voor het aanvragen van laboratoriumonderzoeken door huisartsen en verloskundigen gedigitaliseerd. Zij kunnen de aanvragen voor deze onderzoeken, zoals bloedafname, nu via LabOnline versturen. Dit betekent ook dat zij online zelf inzicht hebben in de lopende aanvragen.

Patiënten voor wie een labonderzoek is aangevraagd, ontvangen per mail een bevestiging en overzicht daarvan. Zij hoeven dus niet meer naar de huisarts voor het papieren formulier. Met deze e-mail, samen met een geldig identiteitsbewijs, kunnen zij zich bij de afnamelocatie melden.

Onepager digitale inclusie

Q-Consult Zorg, een partner van Digivaardig in de zorg, heeft ter gelegenheid van de Dag van Digitale Inclusie (27 november) een onepager document samengesteld over digitale inclusie in de thuiszorg. Echter, deze onepager, die hier te downloaden (pdf-link) is, kan volgens Digivaardig in de zorg ook prima gebruikt worden in andere sectoren.

De onepager bevat diverse handige tips en trucs met betrekking tot de implementatie van e-health bij thuiszorg cliënten met een lage sociaaleconomische status. Ook wordt een overzicht gegeven van zowel de succes- als de mogelijke belemmerende factoren.

NEN 7510 voor Deventer Ziekenhuis

Het Deventer Ziekenhuis heeft onlangs het keurmerk voor informatiebeveiliging in de zorg, beter bekend als de de NEN 7510-certificering, ontvangen. Dit betekent dus dat het ziekenhuis voldoet aan de wettelijke eisen om zorgvuldig om te gaan met informatie over medewerkers, patiënten en anderen.

"Patiënten moeten erop kunnen vertrouwen dat er zorgvuldig met hun gegevens wordt omgegaan en dat onze systemen goed beveiligd zijn. Iedereen die er werkt of onder behandeling is moet er op kunnen vertrouwen dat er in alle situaties veilig en verantwoord wordt omgegaan met hun privacy gevoelige informatie en dat onze zorgsystemen optimaal functioneren", onderstreept Sander Kruese, Concern Information Security Officer van het Deventer Ziekenhuis het belang van deze certificering.

Nieuwe bestuurder Philadelphia Zorg

Met ingang van vandaag, 1 december, is Gert van Enk toegetreden tot de raad van bestuur van Stichting Philadelphia Zorg. Van Enk, een ervaren bestuurder, volgt Han van Esch op die met pensioen gaat.

"De uitdagingen in de sector zijn flink en Philadelphia heeft daar mooie, innovatieve oplossingen voor die we gaan laten werken. De zorg voor en begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking heeft me altijd aangesproken. Ik heb als kinderarts veel met de doelgroep te maken gehad en ben blij dat ik mijn kennis, kunde én hart voor Philadelphia mag inzetten. Voor de cliënten en de collega’s die met hen werken", zegt van Enk.

Nieuwe bestuursvoorzitter Ikazia

Op 1 maart 2024 zal Inge de Wit starten als bestuurder bij het Ikazia Ziekenhuis Rotterdam. De benoeming door de raad van toezicht is tot stand gekomen met een positief advies van het managementteam, de ondernemingsraad, cliëntenraad, de verpleegkundige advies raad en in nauw overleg met de medische staf. Inge de Wit zal na zijn pensionering op 1 juni 2024 Rob Kievit vervangen als voorzitter van de RvB.

“Het Ikazia Ziekenhuis heeft een intensieve periode van herstel achter de rug. Als nieuwe voorzitter van de raad van bestuur kijk ik ernaar uit om te bouwen op het stevige fundament dat er nu ligt. De nieuwe strategie ‘Persoonlijke zorg die past bij jou’ gaan we de komende jaren laden en versterken. Zo blijft Ikazia een relevant en aantrekkelijk ziekenhuis op Zuid”, aldus Inge de Wit.

Tot zover het kort zorgnieuws van deze week. Tips, suggesties of persberichten kunnen per e-mail gestuurd worden naar redactie@icthealth.nl. Check ook de content van onze redactieraad en gastauteurs. En van de deskundigen in onze Innovation Partners Group.