Kort zorgnieuws: Digitale leesmap; Mijlpaal MijnMeander; Medicatibewaking, en meer

vr 25 december 2020 - 12:05
Nieuws-overzicht-0304
Digitalisering
Nieuws

Iedere week ontvangt de redactie van ICT&health een groot aantal persberichten en potentiële nieuwsartikelen. Die zijn niet allemaal geschikt om er een apart, volledig artikel van te maken. Daarom zetten wij een aantal kleinere berichten bij elkaar in dit wekelijks overzicht. De onderwerpen van de berichten kunnen uiteenlopen, maar ze hebben allemaal betrekking op digitale ontwikkelingen in de gezondheidszorg.

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor de gratis digitale leesmap voor bezoekers en patiënten van het ETZ, een fout in de medicatiebewaking van de G-standaard en de internationale certificering van het informatiebeveiligingsbeleid van het HagaZiekenhuis.

Verder ook aandacht voor een mijlpaal van MijnMeander en de vaste aanstelling van de nieuwe directeur-bestuurder van Nictiz.

Gratis digitale leesmap in ETZ

Het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis (ETZ) geeft patiënten en bezoekers nu toegang tot een digitale leesmap via de Wait-app. Het ziekenhuis heeft voor deze oplossing gekozen omdat alle tijdschriften, vanwege de coronamaatregelen, uit de wachtruimtes weggehaald zijn.

De app is gratis te downloaden via deze link. Een apart account of inloggen is niet nodig omdat de app aan de hand van de GPS-locatie kan 'zien' wanneer iemand bij of in een locatie van het ETZ is. Alleen op die locaties wordt toegang tot de digitale leesmap verleend. Behalve een breed assortiment tijdschriften bevat de app ook (luister)boeken.

Fout in de G-standaard

In de G-Standaard van december 2020 en januari 2021 is een fout in de medicatiebewaking ontdekt. Afhankelijk van de mate van implementatie van Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB’s) in het softwaresysteem kan de bewaking op de interactie chinolonen met ijzer en op drie QT-tijd-interacties onvolledig zijn.

De beroepsvereniging van apothekers KNMP adviseert huisartsen het softwaresysteem te controleren op volledige bewaking van de interactie tussen chinolonen en ijzer en op drie QT-tijd-interacties. Deze waarschuwing geldt alleen voor huisartsen die een HIS gebruiken dat voor de medicatiebewaking gebruik maakt van de G-Standaard.

Haga informatiebeveiliging gecertificeerd

Na intensieve audits van DNV GL, onafhankelijk expert op het gebied van risicomanagement en kwaliteitszorg, heeft het HagaZiekenhuis het ISO 27001 certificaat ontvangen. Daarmee wordt bevestigd dat het informatiebeveiligingsbeleid in het HagaZiekenhuis aan de internationale eisen voldoet.

Eerder dit jaar ontving het ziekenhuis al het nationale certificaat voor informatiebeveiliging; NEN 7510. “Deze erkenningen geven aan dat we informatiebeveiliging en privacy uiterst serieus nemen in het HagaZiekenhuis. Dat is belangrijk voor onszelf, maar ook zeker voor de patiënt”, aldus Gertrude van der Welle, Privacy Officer van het HagaZiekenhuis.

100.000 gebruiker Meander patiëntenportaal

In de week voor Kerst heeft het patiëntenportaal van Meander Medisch Centrum zijn 100.000e gebruiker mogen verwelkomen. In MijnMeander kunnen patiënten gebruik maken van allerlei digitale diensten, zoals het beheren van afspraken, het inzien van gedeeltes van het medisch dossier en berichten uitwisselen met de zorgverlener.

Een nieuwe functie binnen het patiëntenportaal is het online kunnen raadplegen van bijsluiters van medicatie. Onlangs zijn in MijnMeander ook routebeschrijvingen naar bijvoorbeeld de radiologie en de poliklinieken in het portaal te vinden. In 2020 is het gebruik van MijnMeander, door de coronacrisis, flink gegroeid. Meander verwacht dat die trend in 2021 door zal zetten.

Leonique Niessen vaste bestuurder Nictiz

Per 1 januari start Leonique Niessen als vaste nieuwe directeur-bestuurder bij Nictiz. Leonique bekleed deze functie momenteel, sinds september 2019 nog als interim bestuurder. In die rol heeft zij gewerkt aan de positionering van Nictiz en aan een heldere strategie voor de toekomst. Ook heeft ze de fundering gelegd voor de toekomstige rol van Nictiz bij standaardisatie en digitale informatie-uitwisseling.

“De benoeming van Leonique zorgt voor de continuïteit die nodig is om de belangrijke taak van Nictiz in deze bijzondere tijd goed vorm te geven. Wij zijn verheugd dat zij bereid is om de functie vast te vervullen”, aldus Peter van Lieshout, voorzitter van de Raad van Toezicht van Nictiz.

Tot zover het kort digitaal zorgnieuws van deze week. Tips, suggesties of persberichten voor dit zorgnieuws overzicht kunnen per mail gestuurd worden naar redactie@icthealth.nl. Check ook de blogs van onze redactieraad en gastauteurs.