Kort zorgnieuws: Digitale zorg Rijnstate; Einde voor Philips VitalHealth, en meer

10 februari 2023
Kort-Zorgnieuws-Zorgmedewerkers
Digitalisering
Nieuws

Iedere week ontvangt de redactie van ICT&health een groot aantal persberichten en potentiële nieuwsartikelen. Die zijn niet allemaal geschikt om er een apart, volledig artikel van te maken. Daarom zetten wij een aantal kleinere berichten bij elkaar in dit wekelijks overzicht. De onderwerpen van de berichten kunnen uiteenlopen, maar ze hebben allemaal betrekking op digitale ontwikkelingen in de gezondheidszorg.

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor het voornemen van Philips om VitalHealth, vijf jaar na de overname, te sluiten. Bij Rijnstate is rondom de jaarlijkse zorgestafette aandacht voor de rol van verpleegkundigen bij digitale zorg. Verder nog kort zorgnieuws over een nieuw afdelingshoofd én een nieuw lid van de Raad van Bestuur bij het Nivel.

Philips neemt afscheid van Vitalhealth

In december 2017 maakte Philips bekend de e-health platformaanbieder VitalHealth in te lijven. Nu, iets meer dan vijf jaar later heeft Philips besloten VitalHealth weer af te stoten. Dat besluit komt in het kielzog van aangekondigde reorganisaties bij Philips Healthcare met het ook op de toekomst.

Volgens berichtgeving van de Gelderlander zal VitalHealth in de loop van 2024 haar deuren sluiten. Met de sluiting verdwijnen ook de 110 banen bij het bedrijf.

Aanpak digitale zorg Rijnstate

Het Rijnstate heeft een podcast gepubliceerd over hoe het ziekenhuis de transitie en ontwikkeling van digitale zorg aanpakt. Daarin wordt met name aandacht besteed aan de rol van verpleegkundigen bij digitale zorg. In de podcast wordt dit besproken door Jennifer Overeem en Katinka Limburg -Middelkoop, verpleegkundigen van het Virtueel Zorgcentrum van Rijnstate.

Onderwerpen die in podcast aan bod komen hebben betrekking op vragen als: 'Hoe verandert je beroep van verpleegkundige als je gaat werken in een Virtueel Zorgcentrum?' en 'Op welke manier zet je jouw klinische blik en klinisch redeneren in als je patiënten vooral op een scherm ziet?' Verpleegkundigen die na het beluisteren van de podcast vragen willen stellen aan Jennifer of Katinka, kunnen op 27 februari naar een lunchbijeenkomst met Jennifer en Katinka.

Management en RvB wijzigingen Nivel

Het Nivel mocht op 1 januari j.l. met prof. dr. Judith de Jong een nieuw hoofd van de onderzoeksafdeling ‘Organisatie en sturing in de zorg’ verwelkomen. Zij is daarnaast ook programmaleider van het Nivel-onderzoeksprogramma ‘Zorgstelsel en sturing’ en bijzonder hoogleraar op hetzelfde onderwerp in Maastricht.

"Het inrichten van een houdbaar zorgstelsel dat toegankelijk is en goede zorg biedt, is een van de grootste uitdagingen waar landen voor staan. In dat kader is het doen van toepasbaar onderzoek naar de structuur, de organisatie en het functioneren van gezondheidszorg van groot belang", aldus De Jong.

Op 1 april a.s. zal dr. ir. Petra Baarendse toetreden tot de Raad van Bestuur bij het Nivel. Daar neemt zij de portefeuille Bedrijfsvoering voor haar rekening. Momenteel is Baarendse nog werkzaam als faculteitsdirecteur en lid van het faculteitsbestuur van de Faculteit Geowetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Petra startte haar carrière als onderzoeker en is gepromoveerd in de Neurowetenschappen.

"Ik vind het een eer om toe te treden tot de Raad van Bestuur en daarmee bij te dragen aan de missie van het Nivel. Het brede terrein van de gezondheidszorg en samenleving is wat mij bijzonder aanspreekt aan het onderzoek van het Nivel", aldus Baarendse.

Tot zover het kort zorgnieuws van deze week. maar check ook de blogs van onze redactieraad en gastauteurs. En van de deskundigen in onze Innovation Partners Group.