Kort zorgnieuws: E-health alternatief Parnassia; Subsidieregelingen, en meer

vr 3 september 2021 - 14:55
Kort-Zorgnieuws-Zorgmedewerkers
eHealth
Nieuws

Iedere week ontvangt de redactie van ICT&health een groot aantal persberichten en potentiële nieuwsartikelen. Die zijn niet allemaal geschikt om er een apart, volledig artikel van te maken. Daarom zetten wij een aantal kleinere berichten bij elkaar in dit wekelijks overzicht. De onderwerpen van de berichten kunnen uiteenlopen, maar ze hebben allemaal betrekking op digitale ontwikkelingen in de gezondheidszorg.

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor de verlengde opnamestop bij Parnassia en een digitaal alternatief. Daarnaast ook kort nieuws over twee lopende subsidietrajecten, voor Implementatie- en Opschalingscoach en anonieme e-mental health. Verder nog aandacht voor enkele bestuurswijzigingen in het Amphia en Ziekenhuis Geldersevallei.

Parnassia verlengt opnamestop Den Haag

Parnassia heeft de maatregelen voor het niet aannemen van SGGZ verwijzingen voor de vestigingen van PsyQ en i-psy in Den Haag met zes weken, tot half oktober, verlengd. De maatregelen zijn ingesteld om mensen die al langer op de wachtlijst de noodzakelijke behandeling te kunnen bieden.

Voor crisis en spoedzorg blijven de locaties wel toegankelijk. Als mogelijke alternatieven biedt Parnassia onder andere het online behandeltraject van PsyQ Online aan.

Implementatie- en opschalingscoach

Deze week, woensdag 1 september, is de laatste ronde van de subsidieregeling voor Implementatie- en opschalingscoach van start gegaan. Met deze subsidie kunnen zorginstellingen een coach inhuren die helpt bij de implementatie of opschaling van een zorginnovatie. Bijvoorbeeld voor de opschaling van e-health of het ontwikkelen van de regionale samenwerking.

De maximale subsidie per aanvraag bedraagt 5000 euro. De subsidie mag alleen worden ingezet om de adviesdiensten van de coach te vergoeden. De deadline voor deze, laatste, subsidieronde is vastgesteld op 27 oktober a.s.

Subsidieregeling anonieme e-mental health

Het inschakelen van hulp in een vroeg stadium van psychische klachten of verslaving kan erger voorkomen. Het aanbod van anonieme e-mental health kan hierin voorzien. Aangezien deze anoniem verleende zorg niet kan worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraars, is er een subsidieregeling ingesteld. In totaal is voor organisaties in de GGZ-zorg en de verslavingszorg € 2,1 miljoen beschikbaar.

Deze regeling wordt uitgevoerd door ZonMw. Met het 'Aanvraagformulier Subsidieregeling anonieme e-mental health 2022' kunnen instellingen voor geneeskundige gezondheidszorg (GGZ) of verslavingszorg tot uiterlijk 1 oktober a.s. een aanvraag indienen voor de ‘Subsidieregeling anonieme e-mental health 2022’.

Wijzigingen in RvC Amphia

Deze en volgende maand vinden er een aantal wijzigingen plaats binnen de Raad van Commissarissen van het Amphia ziekenhuis. Per 1 september 2021 treedt drs. Bas van den Dungen toe tot de RvC van Stichting Amphia. Hij is sinds 2020 secretaris-generaal bij het ministerie van Financiën. In de periode 2014-2020 was hij directeur-generaal Curatieve Zorg bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en daarvoor was hij onder andere directeur bij de Landelijke Vereniging voor Thuiszorg.

Op 1 september zal drs. Machteld Roos de RvC van het Amphia verlaten en overstappen ons als vicevoorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Twente zitting te nemen. Op 1 oktober neemt ook André Goedée afscheid van de RvC vanwege het voltooien van de twee benoemingstermijnen.

Nieuwe voorzitter RvB Geldersevallei

Op 1 september is Marjolijn de Jong aan de slag gegaan als de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur van Ziekenhuis Gelderse Vallei. "In Ziekenhuis Gelderse Vallei komt voor mij veel samen. Een baan waarbij mijn medische achtergrond als huisarts meerwaarde heeft, waar de ervaringen met de 1e lijn en de VVT-sector (Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg) van pas komen en waar ik mijn kennis en interesse kwijt kan om problemen te vergemakkelijken met digitale oplossingen", aldus Marjolijn.

Tot zover het kort digitaal zorgnieuws van deze week. Tips, suggesties of persberichten voor dit zorgnieuws overzicht kunnen per mail gestuurd worden naar redactie@icthealth.nl. Check ook de blogs van onze redactieraad en gastauteurs.