Kort zorgnieuws: EPD St. Maartenskliniek, digi dagbesteding, en meer

26 januari 2024
Kort-Zorgnieuws-Micros
Digitalisering
Nieuws

Iedere week ontvangt de redactie van ICT&health een groot aantal persberichten en potentiële nieuwsartikelen. Die zijn niet allemaal geschikt om er een apart, volledig artikel van te maken. Daarom zetten wij een aantal kleinere berichten bij elkaar in dit wekelijks overzicht. De onderwerpen van de berichten kunnen uiteenlopen, maar ze hebben allemaal betrekking op digitale ontwikkelingen in de gezondheidszorg.

In het kort zorgnieuws deze week aandacht voor de beslissing van de St. Maartenskliniek om de implementatie van het nieuwe EPD stop te zetten en de nieuwe digitale dagbesteding optie voor cliënten van zorginstelling Cordaan. Verder is er ook kort zorgnieuws over de digitalisering van de weekplanning bij Revant en een nieuw bestuurslid van het Spaarne Gasthuis.

Exit NEXUS EPD bij St. Maartenskliniek

Het bestuur van de St. Maartenskliniek heeft besloten de implementatie van het NEXUS EPD af te breken. Een opvallend besluit aangezien het contract met de leverancier, NEXUS Nederland, pas negen maanden geleden ondertekend werd. In de negen maanden die daarna verstreken zijn heeft het bestuur uiteindelijk geconcludeerd dat de leverancier er niet in gaat slagen om de implementatie tijdig en verantwoord te realiseren. Die stond gepland voor 1 juli 2024, maar gaat nu dus niet door.

"Voor de Sint Maartenskliniek zijn bij de beoordeling van de plannen patiëntveiligheid, continuïteit van zorg en continuïteit van de organisatie cruciaal. Helaas moeten we constateren dat ondanks veelvuldige verzoeken en overleg op diverse niveaus er onvoldoende voortgang geboekt werd in het project en fundamentele vragen onbeantwoord bleven", aldus het bestuur dat zich nu gaat beraden over het vervolg en de keuze voor een nieuw EPD. Voorlopig blijft de St. Maartenskliniek het huidige EPD gebruiken.

Digitale dagbesteding bij Cordaan

Thuiszorg instelling Cordaan biedt sinds kort ook digitale dagbesteding voor haar cliënten aan. Dit betekent dat cliënten in de ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg nu dus thuis meedoen aan diverse dagbestedingsactiviteiten. Een oplossing die een prima alternatief biedt voor mensen die slecht ter been zijn of liever thuisblijven in hun eigen, vertrouwde omgeving. Digitale dagbesteding is bedoeld voor wmo-cliënten met een indicatie voor ‘meedoen’ dagbesteding' en cliënten met een Wlz-indicatie. Daarnaast kan de digitale dagbesteding ook deel uitmaken van de thuiszorg (Volledig Pakket Thuis).

De digitale dagbesteding is beschikbaar via een speciaal online platform waar cliënten toegang tot krijgen. Meedoen kan zowel via een tablet, laptop of telefoon. In zijn digitale omgeving staat voor de cliënt een agenda met allerlei online activiteiten zoals quizzen, beweegactiviteiten, lezingen en virtuele rondleidingen. Het activiteitenaanbod is samengesteld uit verschillende thema's, zoals Fit en Vitaal, Creatief, Kunst, Cultuur en Muziek, Natuur en Ontmoeting en ontspanning.

Digitale weekplanning Revant

Met ingang van 1 februari digitaliseert Revant de weekplanning voor haar cliënten. Zij kunnen hun planning vanaf die datum bekijken in het patiëntenportaal van de kliniek; Mijn Revant. Het digitaal aanbieden van de weekplanning betekent tevens dat er vanaf 1 februari ook geen afspraken per post meer zullen worden verstuurd naar cliënten.

Op Mijn Revant kunnen cliënten snel een overzicht van afspraken en de weekplanning inzien. Daarnaast is er informatie te vinden over behandelingen. Ook correspondentie, verwijzingen, toestemmingen en verslaglegging van de artsen en therapeuten zijn op ‘Mijn Revant’ terug te vinden.

Nieuw RvB-lid Spaarne Gasthuis

Dr. Daphne Thijssen-Timmer treedt op 1 april a.s. toe tot de raad van bestuur van het Spaarne Gasthuis. Zij gaat zich, vanuit haar COO-rol, bij het Spaarne Gasthuis met name richten op operationele processen binnen de organisatie. Daphne is gepromoveerd medisch bioloog. Momenteel is zij nog Directeur Bloedbank bij Sanquin, waar zij bijna 20 jaar geleden haar loopbaan begon.

"Ik kijk er enorm naar uit om mijn ervaring in te zetten voor het Spaarne Gasthuis, samen met alle collega’s. Het mooiste van Sanquin neem ik mee; de dagelijkse zorg in Nederland, voor de patiënten”, aldus Daphne.

Tot zover het kort zorgnieuws van deze week. Tips, suggesties of persberichten kunnen per e-mail gestuurd worden naar redactie@icthealth.nl. Check ook de content van onze redactieraad en gastauteurs. En van de deskundigen in onze Innovation Partners Group.