Kort zorgnieuws: MedMij campagne; Wouter Bos naar Menzis; Longmonitor, en meer

6 mei 2022
Nieuwsoverzicht-5
eHealth
Nieuws

Elke week ontvangt de redactie van ICT&health vele persberichten en nieuwsartikelen. Die zijn niet allemaal geschikt voor een volledig nieuwsbericht. Daarom zetten wij een aantal kleinere berichten bij elkaar in een wekelijks overzicht. De onderwerpen van de berichten in dit overzicht kunnen uiteenlopen, maar ze hebben allemaal betrekking op innovaties en de digitale ontwikkelingen in de gezondheidszorg.

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor een informatiecampagne over het MedMij-label in de wachtkamers van huisartsen en het verbeteren van de eigen regie voor longpatiënten naar aanleiding van onderzoek dat het Nivel uitvoerde voor de jaarlijkse Longmonitor.

Verder ook nog kort zorgnieuws over het digitaal declareren van zorg die geleverd is aan Oekraïnse patiënten en twee nieuwe bestuursleden bij zorgverzekeraars Menzis en VGZ.

MedMij in wachtkamers huisartsen

De komende drie maanden informeert MedMij patiënten in wachtkamers van huisartsen over het MedMij-label. Dat gebeurt aan de hand van een korte demovideo. Huisartsenpraktijken kunnen daarnaast op via het online portaal van de PGO-alliantie/Patiëntenfederatie Nederland een sticker en een leaflet met uitleg over MedMij bestellen.

De informatiecampagne wordt in het najaar nogmaals herhaald en dan ook ondersteund met een online campagne. Denk daarbij aan video-advertenties op Facebook, Instagram en YouTube, en banners op sites als gezondheidsplein.nl. Met deze campagne wil MedMij zorggebruikers en zorgverleners op de hoogte brengen van het feit dat het MedMij-label staat voor een veilige online uitwisseling van medische gegevens in PGO’s.

Eigen regie longpatiënten verbeteren

Mensen met een longziekte vinden het heel belangrijk om de regie over hun ziekte en welzijn in eigen hand te houden. De mate waarin men hier ook daadwerkelijk toe in staat is, verschilt enorm per persoon. Voor ‘eigen-regievoering’ is ondersteuning op het juiste moment cruciaal, evenals goede informatieverschaffing en communicatie over de ziekte en behandeling.

Onderzoek van Nivel, gepubliceerd in de jaarlijkse Longmonitor, toont aan dat rond de 40% van de mensen met een longziekte behoefte heeft aan gesprekshulpen ter voorbereiding aan het consult bij de zorgverlener. E-Health kan hier een bijdrage aan leveren. Toch blijkt uit het onderzoek ook dat de meeste longpatiënten, bijvoorbeeld via digitale platforms of apps, hier nog maar beperkt gebruik van maken. Voor de behandeling en begeleiding van longpatiënten dienen zorgverleners zich bewust te zijn van deze diversiteit.

Declaratie zorg Oekraïense patiënten

In de eerste dagen van deze maand (mei) is een een groot administratief knelpunt voor apothekers opgelost. Daardoor is het nu mogelijk om de zorg die verleend wordt aan Oekraïense patiënten nu ook digitaal te declareren. Binnen de subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden hebben Clearing House Apothekers en CAK een digitale aanmelding en subsidieaanvraag mogelijk gemaakt.

Clearing House Apothekers en CAK zullen geven op hun website uitleg over hoe de digitale aanmelding en subsidieaanvraag in zijn werk gaan. De KNMP neemt de updates over de introductie en de voortgang hiervan op in de ‘Veelgestelde vragen situatie Oekraïne’. Dit maakt onderdeel uit van het dossier over Oekraïne dat de KNMP in het leven heeft geroepen.

Nieuwe bestuursvoorzitter Menzis

Met ingang van 1 mei is Wouter Bos de nieuwe bestuursvoorzitter van Coöperatie Menzis. Hij volgt de onlangs afgetreden Ruben Wenselaar op. Bos zal zich in eerste instantie richten op het kennismaken met collega’s, de interne organisatie en de vele partijen/stakeholders waar Menzis mee samenwerkt.

“Ik heb enorm veel zin in deze nieuwe uitdaging. Het is voor mij een mooie terugkeer naar de wereld van de zorg. Ik vind het belangrijk dat Menzis voorop wil lopen in de beweging naar regionaal georganiseerde zorg met de juiste aandacht voor preventie en duurzame toegankelijkheid. En dan liefst ook nog voor een aantrekkelijke premie. Kortom, genoeg te doen!”, aldus Bos.

Nieuw RvC lid VGZ

In april is Nicole Bouvy benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen, met de portefeuille Zorg, van zorgverzekeraar VGZ. Als chirurg en hoogleraar Innovatieve Chirurgische Technieken is zijverbonden aan het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+). Daarnaast is zij onder meer lid van het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde en van de European Association of Endoscopic Surgery.

"Ik beschouw het als een persoonlijke missie om de zorg in Nederland te vergroenen, te focussen op zinnige zorg, deze meer divers te maken en meer te verschuiven naar preventie. In mijn rol als commissaris van Coöperatie VGZ hoop ik hier een bijdrage aan te kunnen leveren”, aldus Bouvy.

Tot zover het kort zorgnieuws van deze week. Tips, suggesties of persberichten en andere suggesties, ook voor het kort zorgnieuws, kunnen per e-mail gestuurd worden naar redactie@icthealth.nl. Check ook de blogs van onze redactieraad en gastauteurs. En van de deskundigen in onze Innovation Partners Group.