Kort zorgnieuws: Meerwaarde PGO; Richtlijn Gegevensuitwisseling; Oproep NVZ, en meer

4 maart 2022
Zorgmedewerkers
Beleid
Nieuws

Elke week ontvangt de redactie van ICT&health vele persberichten en nieuwsartikelen. Die zijn niet allemaal geschikt voor een volledig nieuwsbericht. Daarom zetten wij een aantal kleinere berichten bij elkaar in een wekelijks overzicht. De onderwerpen van de berichten in dit overzicht kunnen uiteenlopen, maar ze hebben allemaal betrekking op innovaties en de digitale ontwikkelingen in de gezondheidszorg.

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor de update van de Richtlijn Gegevensuitwisseling huisarts en huisartsenpost en de meerwaarde van PGO's voor zorgverleners. Verder ook aandacht voor de herhaalde oproep van de NVZ aan de politiek over het belang van een investeringsagenda voor de noodzakelijke transities in de zorg en een zevental nieuwe keuzehulpen bij het Anna Ziekenhuis.

Update richtlijn gegevensuitwisseling

De Richtlijn Gegevensuitwisseling huisarts en huisartsenpost (HAP) is geüpdatet. In de richtlijn worden de gegevenssets beschreven die de zorgverleners die generalistische zorg leveren ter beschikking moeten hebben om tijdens de waarneming goede zorg te kunnen leveren.

In de nieuwe update, versie 6, zijn de tekst van de richtlijn en uitwerking van de gegevenssets aangepast. Met die aanpassing sluiten ze aan bij het HIS-Referentiemodel (versie 2021) van het NHG. Ook is de tekst dusdanig aangepast dat de richtlijn nu bedoeld is voor zorgverleners in de medisch-generalistische zorg, namelijk huisartsen, artsen verstandelijk gehandicapten en specialisten oudergeneeskunde.

Meerwaarde PGO voor zorgverlener

Instellingen voor medisch specialistische zorg werken met Module 1 van VIPP 5 toe naar het uitwisselen van medische gegevens met de patiënt via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Voor patiënten is de meerwaarde van een PGO snel duidelijk. Bij zorgverleners levert het gebruik van een PGO nogal eens wat vragen op. Welke impact heeft het gebruik van een PGO op het werk van zorgverleners? En, welke voordelen levert het in de spreekkamer op? Onderstaande animatie levert het antwoord op die vragen.

https://www.youtube.com/watch?v=CU781OlypQQ
De meerwaarde van een PGO

NVZ wijst op belang investeringsagenda

In de aanloop naar het Tweede Kamer debat over de zorgplannen zoals die in het coalitieakkoord staan, heeft de NVZ de politiek nogmaals gewezen op het belang van een investeringsplan voor de noodzakelijke transities van zorg. De organisatie stelt dat de benodigde investeringsruimte in de zorg al jaren onder de maat is. Die stelling werd onlangs bevestigd door een onderzoek van Deloitte.

Om de ambities in het regeerakkoord te verwezenlijken, is het volgens de NVZ van belang te voorzien in een actieplan voor de extra investeringsruimte. In het bijzonder waar het gaat om de ambities rondom arbeidsmarkt, duurzaamheid en digitalisering.

Nieuwe keuzehulpen bij Anna Ziekenhuis

Het Anna Ziekenhuis heeft de lijst van meer dan vijftien (online) keuzehulpen verder uitgebreid. De keuzehulpen zorgen ervoor dat patiënten beter in staat zijn om samen met hun specialist te beslissen over de behandeling. Onderzoek heeft aangetoond dat samen beslissen veel voordelen heeft. Zo blijkt dat een patiënt die mee kan beslissen over een behandeling, meer vertrouwen heeft in de gemaakte keuze en zich hier beter bij voelt.

Vanaf nu zijn er ook keuzehulpen beschikbaar voor de volgende zeven behandelingen:

  • Prikkelbaar darmsyndroom
  • Trommelvliesbuisjes bij kinderen
  • Keelamandelen bij kinderen
  • Keelamandelen bij volwassenen
  • Gescheurde meniscus (voor patiënten vanaf 45 jaar)
  • Gescheurde voorste kruisband
  • Gescheurde rotatorcuff

Tot zover het kort zorgnieuws van deze week. Tips, suggesties of persberichten en andere suggesties, ook voor het kort zorgnieuws, kunnen per e-mail gestuurd worden naar redactie@icthealth.nl. Check ook de blogs van onze redactieraad en gastauteurs. En van de deskundigen in onze Innovation Partners Group.