Kort zorgnieuws: Pilot online behandelingen; Certificeringen RZCC, en meer

31 december 2020
Medical staff group of doctors, nurses and surgeon
GGZ
Nieuws

Ook tijdens de laatste week van 2020 ontving de redactie van ICT&health weer een aantal, maar door de feestdagen iets minder dan normaal, persberichten en potentiële nieuwsartikelen. Die zijn niet allemaal geschikt om er een apart, volledig artikel van te maken. Daarom zetten wij een aantal kleinere berichten bij elkaar in dit wekelijks overzicht. De onderwerpen van de berichten kunnen uiteenlopen, maar ze hebben allemaal betrekking op digitale ontwikkelingen in de gezondheidszorg.

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor een onderzoek naar online behandelalternatieven in de GGZ, de nieuwe, ad-interim medisch directeur van het HagaZiekenhuis, de tweede beoordeling van de ToegangVerleningService en drie certificeringen voor het RZCC.

Project Online Offline support

Door de contact beperkende maatregelen zijn online alternatieven ontwikkeld voor herstelcursussen, lotgenotengroepen of andere activiteiten. De Depressie Vereniging neemt sinds enkele weken deel aan een onderzoek om te achterhalen hoe die online alternatieven in de toekomst kunnen worden voortgezet en de kwaliteit verhoogd kan worden. Daarnaast wil het onderzoek ook inzicht krijgen in voor wie en wanneer online of juist offline het beste past.

De penvoerder van het onderzoeksproject, waarin in totaal tien zelfregie- en herstelinitiatieven, is MIND. Het ministerie van VWS stelt per organisatie maximaal 5000 euro subsidie beschikbaar om deelname aan het pilotproject mogelijk te maken.

Interim medisch directeur HagaZiekenhuis

Op 1 januari start Norbert Hoefsmit als directeur medische zaken ad interim van het HagaZiekenhuis. Hij wordt de tijdelijke opvolger van Karel Rondaij wiens maximale benoemingstermijn van zes jaar erop zit. Hoefsmit vormt samen met directievoorzitter Carla van de Wiel de directie van het HagaZiekenhuis.

Hoefsmit is een bestuurder met veel ervaring in zorgorganisaties en ziekenhuizen. Zo heeft hij onder andere gewerkt voor Haaglanden Medisch Centrum, ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten, Integraal Kankercentrum Nederland, Pasana Ouderenzorg Dokkum, Kinder- en Jeugdpsychiatrie De Jutters in Den Haag en IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad en Emmeloord.

Beoordeling Routeringsvoorziening TVS

Een onafhankelijke externe partij heeft onlangs de nieuwe versie van ToegangVerleningService (TVS) opnieuw beoordeeld. Bij de eerste beoordeling, in 2018, kwamen diverse aandachtspunten boven water. Die zijn, zo concludeert de beoordelen nu, allemaal verwerkt.

"De onderhoudbaarheid van TVS is boven marktgemiddeld, de performance is vanuit het ontwerp en de implementatie goed voorspelbaar en de security is goed onder controle. Daarnaast is TVS goed overdraagbaar. Dit is mede mogelijk gemaakt doordat DICTU een structurele transitie heeft gemaakt naar een moderne en volwassen ontwikkelaanpak", aldus de beoordelende instantie.

NEN- ISO en MedMij-certificering voor RZCC

Het regionaal zorgcommunicatiecentrum en het aanspreekpunt voor zorgcommunicatie in de regio Zuidoost Brabant, RZCC, heeft deze maand drie certificeringen behaald: ISO 27001, NEN 7510 en MedMij. De certificeringen zijn een belangrijke onderdeel voor het RZCC om het nieuwe platform Stackr, als regionale zorginfrastructuur in te zetten als Dienstverlener Zorgaanbieder (DVZA) voor zorgaanbieders.

Tot zover het kort digitaal zorgnieuws van deze week. Tips, suggesties of persberichten voor dit zorgnieuws overzicht kunnen per mail gestuurd worden naar redactie@icthealth.nl. Check ook de blogs van onze redactieraad en gastauteurs.