Kort zorgnieuws: Qualicor; Zivver bij 's Heeren Loo, en veel bestuurswisselingen

vr 4 augustus 2023 - 17:15
Kort zorgnieuws reporter
Veiligheid
Nieuws

Elke week ontvangt de redactie van ICT&health vele persberichten en nieuwsartikelen. Die zijn niet allemaal geschikt voor een volledig nieuwsbericht. Daarom zetten wij een aantal kleinere berichten bij elkaar in een wekelijks overzicht. De onderwerpen van de berichten in dit overzicht kunnen uiteenlopen, maar ze hebben allemaal betrekking op innovaties en de digitale ontwikkelingen in de gezondheidszorg.

In het kort zorgnieuws deze week aandacht voor de Qualicor accreditaties van het Meander Medische Cenrum en het Ziekenhuis Slingeland. Verder ook nieuws over veilig mailen bij 's Heeren Loo en er waren de afgelopen weken relatief veel aankondigingen van bestuurswisselingen.

Qualicor accreditatie Meander en Slingeland

Meander Medisch Centrum en Ziekenhuis Slingeland hebben onlangs beiden de Qualicor accreditatie behaald. Deze accreditatie betekent dat patiënten in een ziekenhuis komen waar basiseisen voor kwaliteit gewaarborgd zijn en waar iedere dag hard gewerkt wordt om de zorg nóg beter te maken.

Bij de audit kijken de auditoren naar de kwaliteitseisen met betrekking tot infectiepreventie en –bestrijding, medicatieveiligheid, kwaliteitsmanagement, apparatuurbeheer en personeelsmanagement. Tijedns de audits worden diverse afdelingen bezocht, onder andere om met medewerkers, specialisten en patiënten te spreken. Ook worden belangrijke werkprocessen onder de loep genomen.

Deze nieuwe accreditatie van Slingeland geldt voor de duur van 5 jaar. Bij Meander Medisch Centrum volgt over 20 maanden een volgende audit. Qualicor Europe zet zich in voor accreditaties die goed aansluiten bij de dagelijkse realiteit: hoe lever je iedere dag weer betere zorg. Het behalen van een Qualicor accreditatie is het belangrijkste kwaliteitslabel voor een ziekenhuis.

Veilig mailen bij 's Heeren Loo

Met ingang van 3 augustus gebruikt 's Heeren Loo 'Zivver' om e-mail met gevoelige informatie veilig te versturen. Zo waarborgt de zorginstelling dat informatie alleen door de juiste persoon of organisatie gelezen kan worden. Door het gebruik van Zivver voldoet 's Heerlen Loo wederom aan de Europese privacywetgeving (AVG) en NEN-norm NTA 7516.

Patiënten die een mail met zogenoemde 'Zivver melding' ontvangt kan deze alleen open met behulp van een verificatiecode. Deze code word per sms of e-mail toegestuurd. Wie voor het eerst een Zivver-mail ontvangt, krijgt dat ook een begeleidend e-mail met uitleg bij.

Veel bestuurswisselingen

De afgelopen weken zijn diverse bestuurswisselingen aangekondigd. Zo wordt Gertrude Graumans, algemeen directeur van De Woenselse Poort (onderdeel van GGzE), per 1 november 2023 benoemd tot bestuurder bij RIBW Brabant. Dit betekent dat zij GGzE gaat verlaten.

Op 1 september treedt Edwin Maalderink terug uit zijn functie als bestuurder van Gelre ziekenhuizen. Hij was in totaal bijna zeven jaar werkzaam voor het Gelderse ziekenhuis met hoofdlocaties in Zutphen en Apeldoorn. “Met onze 2025-strategie “Zorg beter voor elkaar” gericht op samenwerking in de regio, zorg thuis en de leidraad van waarde gedreven zorg, hebben we belangrijke stappen gezet. Bovendien zijn mooie innovaties doorgevoerd op het gebied van diagnostiek en met de implementatie van het nieuwe EPD, als eerste ziekenhuis van Europa met een cloud-configuratie", aldus Edwin.

Op 1 september zal Simone Gielen – Wijffels aangesteld worden als bestuurder van Bernhoven. Met deze aanstelling wordt het bestuur van dit ziekenhuis uitgebreid van een eenhoofdig bestuur naar een tweehoofdige RvB. Simone is een van de vaandeldragers van de strategie van Bernhoven ‘Samen werken aan Gezondheid’. "We zoeken naar mogelijkheden om maximale gezondheidswinst te bereiken voor onze patiënten, hierbij zetten we de gezondheid van onze patiënten voorop."

Bij St. Jansdal hebben ze Jeanet van Antwerpen als nieuw lid van de Raad van Toezicht verwelkomd. Zij volgt mevrouw C. Noordermeer-Van Loo op, die met ingang van 1 juli 2023 afscheid heeft genomen omdat haar tweede termijn is verstreken.

Met ingang van 1 november treedt Marten Kroese toe als nieuw lid van de raad van bestuur bij het Spaarne Gasthuis. Op dit moment is hij nog voorzitter van de raad van bestuur van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) in Goes, Zierikzee en Vlissingen. Kroese wordt in het Spaarne Gasthuis verantwoordelijk voor onder andere financiën en IZT.

"Ik ben verheugd dat ik mijn bestuurlijke ervaring en ambities kan gaan inzetten bij het Spaarne Gasthuis. Zowel in het ADRZ als het Máxima MC heb ik mij onder andere gericht op financiële performance, bedrijfsvoering en fysieke en digitale infrastructuur in relatie tot een toekomstbestendige organisatie van de zorg", aldus Maarten.

Tot zover het kort zorgnieuws van deze week.

Tips, suggesties of persberichten kunnen per e-mail gestuurd worden naar redactie@icthealth.nl. Check ook de content van onze redactieraad en gastauteurs. En van de deskundigen in onze Innovation Partners Group.