Kort zorgnieuws: Regieorgaan Open ScienceNL, Kwartiermaker IZA, en meer

7 april 2023
Kort-Zorgnieuws-Zorgmedewerkers
Bestuur
Nieuws

Elke week ontvangt de redactie van ICT&health vele persberichten en nieuwsartikelen. Die zijn niet allemaal geschikt voor een volledig nieuwsbericht. Daarom zetten wij een aantal kleinere berichten bij elkaar in een wekelijks overzicht. De onderwerpen van de berichten in dit overzicht kunnen uiteenlopen, maar ze hebben allemaal betrekking op innovaties en de digitale ontwikkelingen in de gezondheidszorg.

In het kort zorgnieuws deze week aandacht voor de start van het regieorgaan Open ScienceNL, PGO's bij Ziekenhuis Amstelland, de benoeming van de kwartiermaker IZA en het VIPPtival.

Regieorgaan Open ScienceNL gestart

Eind maart heeft ZonMw samen met NWO en dertien organisaties en het ministerie van OCW het convenant voor Open Science NL ondertekend. Daarmee is het regieorgaan formeel van start gegaan. Met Open Science NL willen de samenwerkende partijen de transitie naar open science in Nederland versnellen.

Open science staat voor de transitie naar een meer open en participatieve onderzoekspraktijk. Daarmee moet bewerkstelligd worden dat publicaties, data, software en andere vormen van wetenschappelijke informatie in een zo vroeg mogelijk stadium gedeeld worden en voor hergebruik beschikbaar komen.

PGO bij Ziekenhuis Amstelland

Patiënten van het Ziekenhuis Amstelland kunnen nu ook gebruikmaken van een PGO (Persoonlijke Gezondheids Omgeving). Daarmee kunnen zij vanuit verschillende bronnen gratis een kopie van hun medische gegevens ophalen.

In een PGO kunnen ook gegevens van andere zorgverleners verzameld worden. Daarnaast biedt een PGO doorgaans ook de mogelijkheid om gegevens over gezondheid die patiënten zelf meten, toe te voegen. Denk bijvoorbeeld laan gegevens over boeddruk of gewicht.

Kwartiermaker IZA

Op 6 maart is Aiko de Raaf benoemd tot kwartiermaker Integraal Zorgakkoord (IZA) bij het ministerie van VWS. Hij heeft als opdracht om de samenwerking in de regio voor de uitvoering van het Integraal Zorgakkoord en andere akkoorden te faciliteren en te versterken. Het doel van zijn opdracht te zorgen dat goede regionale voorbeelden meer navolging krijgen.

De Raaf werkt sinds 18 jaar in verschillende functies in de zorgsector. De afgelopen 10 jaar was hij bovendien manager en tevens hoofd strategie en business development bij het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).

VIPPtival

Op 1 juni organiseert VIPP het VIPPtival. In de ochtend wordt stil gestaan bij de gemaakte stappen in het VIPP 5-programma én vooruitgekeken naar toekomstige ontwikkelingen rondom gegevensuitwisseling.

Daarvoor zijn onder andere het ministerie van VWS, projectleiders en bestuurders van instellingen en verschillende stakeholders aanwezig. De middag staat in het teken van verschillende workshops o.a. over veranderkracht en Artificial Intelligence. Aanmelden kan hier.

Nieuwe voorzitter RvB Meander

Met ingang van 1 april is Astrid Posthouwer benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur van Meander Medisch Centrum. Zij volgt Frank de Reij op en vormt nu samen met Dietrich van Gorsel vormt de Raad van Bestuur.

"Ik vind het een eer om voorzitter te mogen zijn van dit mooie ziekenhuis, waarin veel deskundige collega’s 24/7 klaar staan om de zorg te verlenen die nodig is. Als voorzitter ga ik mij inzetten voor de beste medische en mensgerichte zorg voor onze patiënten. Een goede samenwerking met andere zorgverleners is daarbij meer dan ooit nodig. Onze missie is niet voor niets ‘Uw partner in gezondheid", aldus Astrid.

Tot zover het kort zorgnieuws van deze week. Tips, suggesties of persberichten kunnen per e-mail gestuurd worden naar redactie@icthealth.nl. Check ook de content van onze redactieraad en gastauteurs. En van de deskundigen in onze Innovation Partners Group.