Kort zorgnieuws: Regiobeelden IZA; Webshop PKC; Adviesraad MedMij, en meer

vr 14 juli 2023 - 16:15
Doctor with health insurance healthcare graphic.
Databeschikbaarheid
Nieuws

Elke week ontvangt de redactie van ICT&health vele persberichten en nieuwsartikelen. Die zijn niet allemaal geschikt voor een volledig nieuwsbericht. Daarom zetten wij een aantal kleinere berichten bij elkaar in een wekelijks overzicht. De onderwerpen van de berichten in dit overzicht kunnen uiteenlopen, maar ze hebben allemaal betrekking op innovaties en de digitale ontwikkelingen in de gezondheidszorg.

In het kort zorgnieuws deze week aandacht voor de regiobeelden binnen het IZA, het aanbieden van radiologiebeelden via het patiëntenportaal bij NijSmellinghe en de webshop van het Reinier Haga Prostaatkankercentrum. Verder ook aandacht voor enkele nieuwe leden van de MedMij Adviesraad en een vertrekkende bestuurder bij CZ.

Regiobeelden compleet

Een van de afspraken binnen het Integraal Zorgakkoord (IZA) is het in kaart brengen van urgente zorguitdagingen in de regio. Begin juli is een belangrijke mijlpaal van die afspraak bereikt. In vrijwel alle regio’s zijn deze regiobeelden nu gereed.

“Deze regiobeelden laten zien waar de uitdagingen zitten, maar ook waar de samenwerking steeds beter tot stand komt. Het is een belangrijke stap vooruit in het kader van het IZA om passende zorg samen vorm te geven", aldus Dirk Jan van den Berg van ZN.

Radiologiebeelden in patiëntenportaal

Alle patiënten van het NijSmellinghe kunnen sinds kort ook hun eigen radiologische beelden bekijken en delen via het patiëntenportaal van het ziekenhuis. Denk aan röntgenfoto’s, MRI-beelden, echo’s of beelden van de CT-scan.

De beelden worden via het patiëntenportaal (Dossier-Uitslagen-Radiologie) getoond in het online programma MyVue van Philips. Mede doordat deze optie voor alle patiënten beschikbaar is, is Nij Smellinghe het eerste ziekenhuis dat deze dienstverlening zo uitgebreid aanbiedt.

Webshop Reinier Haga

Het Reinier Haga Prostaatkankercentrum (PKC) heeft een webshop geopend waar patiënten voorlichting en seksuele hulpmiddelen kunnen vinden. Twee derde van de patiënten die lijdt aan prostaatkanker ervaart namelijk de ingrijpende gevolgen van hun ziekte op seksualiteit en intimiteit. Helaas rust er op dit onderwerp nog een taboe, waardoor patiënten vaak geen hulp en advies durven te vragen. Door het inrichten van een digitale omgeving met voorlichting én producten wil het Reinier Haga PKC die drempel verlagen.

“We merken dat zowel patiënten als hun partners vaak niet weten waar ze terecht kunnen voor goed advies of geschikte hulpmiddelen als zij dat nodig hebben. Ook is er nog steeds veel schaamte rond dit onderwerp. Daarom vonden wij het belangrijk om vanuit ons centrum een plek te creëren waar zij terecht kunnen voor voorlichting en hulpmiddelen,” aldus Anja Ladenberg, gespecialiseerd verpleegkundige bij het Reinier Haga PKC.

Adviesraad MedMij uitgebreid

De adviesraad van MedMij heeft vier nieuwe leden mogen verwelkomen. Sinds kort maken Dan Zhang, reumatoloog en CMIO in het Medisch Centrum Leeuwarden, Gert Otter, longpatiënt en PGO-gebruiker, Vincent van den Berg, Innovatieconsultant bij ChipSoft en Arenda Jansen, verpleegkundige en VVT-CNIO in de regio Zwolle, deel uit van de adviesraad. Alle leden nemen plaats vanuit hun eigen achtergrond en op persoonlijke titel.

Stichting MedMij wil zorggebruikers, zorgaanbieders en leveranciers betrekken bij PGO-implementatie en de doorontwikkeling van het MedMij Afsprakenstelsel. De MedMij Adviesraad heeft als taak te streven naar een overeenstemmend advies. Zij komen zes keer per jaar samen.

Bestuurder weg bij CZ

Margriet Dam heeft naar aanleiding van een verschil van inzicht over de wijze waarop de CZ groep moet worden bestuurd besloten haar taak als bestuurder van de zorgverzekeraar neer te leggen. In een korte verklaring stelt Pieter Jongstra, voorzitter van de RvB van CZ, dat de zorgverzekeraar de nu ontstane situatie, zowel voor Margriet als (de medewerkers van) CZ betreurt.

Tot zover het kort zorgnieuws van deze week. Tips, suggesties of persberichten kunnen per e-mail gestuurd worden naar redactie@icthealth.nl. Check ook de content van onze redactieraad en gastauteurs. En van de deskundigen in onze Innovation Partners Group.