Kort zorgnieuws: RIGA in Westland; MijnAVL vernieuwd; Webinar tante louise, en meer

24 februari 2023
NieuwsKort-0805-1
Innovatie
Nieuws

Elke week ontvangt de redactie van ICT&health vele persberichten en nieuwsartikelen. Die zijn niet allemaal geschikt voor een volledig nieuwsbericht. Daarom zetten wij een aantal kleinere berichten bij elkaar in een wekelijks overzicht. De onderwerpen van de berichten in dit overzicht kunnen uiteenlopen, maar ze hebben allemaal betrekking op innovaties en de digitale ontwikkelingen in de gezondheidszorg.

In het kort zorgnieuws deze week aandacht voor de ondertekening van het RIGA in de regio Westland-Schieland-Delfland en een nieuwe operatietechniek voor de behandeling van een zeldzame vorm van oorontsteking. Verder ook nog kort zorgnieuws over het vernieuwde patiëntenportaal bij het AVL en een webinar van Tante Louise. Tot slot is er ook nog nieuws over twee bestuurlijke veranderingen bij de ziekenhuizen Tjongerschans en St. Jansdal.

Zorgorganisaties regio WSD tekenen RIGA

Deze maand hebben verschillende zorgorganisaties in de regio Westland-Schieland-Delfland (WSD), waaronder ook het Reinier de Graaf ziekenhuis, het Regionaal Integraal Gezondheidsakkoord (RIGA) ondertekend. Daarmee bevestigen de zorgorganisaties zich ook in de toekomst te zullen inzetten voor een omgeving waarin inwoners van deze regio prettig en gezond kunnen leven én waarin zorg en ondersteuning toegankelijk blijven voor iedereen.

Het RIGA vormt de basis voor de regionale samenwerking rond preventie, gezondheid, zorg en ondersteuning. Aanleiding is de alsmaar groeiende zorgvraag in de komende jaren. Zo zal het aantal 80-plussers in onze regio de komende 20 jaar verdubbelen, terwijl het aantal zorgprofessionals hoogstens gelijk blijft.

Minder heroperaties bij cholesteatoom

Een nieuwe operatietechniek die toegepast wordt bij de zeldzame vorm van oorontsteking cholesteatoom, zorgt voor minder heroperaties. Dat heeft KNO-arts Hylke van der Toom van het Erasmus MC onderzocht. Eerder deze maand verdedigde hij zijn proefschrift hierover.

Een cholesteatoom moet operatief worden verwijderd. Daarbij worden de opgehoopte huidcellen bij het bot achter het oor, de mastmoïd, verwijderd. Die operatie moet echter vaak een tweede of derde keer uitgevoerd worden. Bij de nieuwe aanpak wordt het mastoïd na de operatie opgevuld met botgruis of kunstbot. Daarna wordt de huid weer gesloten. Deze nieuwe techniek wordt mastoidobliteratie genoemd en verkleint de kans op terugkeer aanzienlijk.

MijnAVL vernieuwd

Het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis heeft het patiëntenportaal MijnAVL voorzien van een nieuw uiterlijk en technische update. Aan de functionele werking van het portaal is niets veranderd. Wel wordt sinds begin deze maand gebruik gemaakt van een andere oplossing voor videobellen. Dat gebeurt nu via Microsoft Teams.

Patiënten kunnen via het vernieuwde portaal in hun patiëntendossier aangeven of zij de voorkeur hebben voor een afspraak via videobellen. Indien, afhankelijk van de aard van de afspraak, dat mogelijk is, dan wordt dat automatisch door de zorgverleners ingepland.

Webinar VanThuisUit

Zorginstelling Tante Louise organiseert op 2 maart een webinar over VanThuisUit. Dit is een zorgconcept gericht op activering en ondersteuning van ouderen bij het leiden van een zo zelfstandig mogelijk leven thuis, in de eigen omgeving.

Doelstelling van VanThuisUit is namelijk om ouderen te helpen de regie over het leven zoveel mogelijk in eigen hand te houden en hen te ondersteunen bij het leiden van een zo zelfstandig, betekenisvol en plezierig mogelijk leven. En om de zorgvraag en de gang naar het verpleeghuis af te remmen.

Uitbreiding RvB Tjongerschans

De Raad van Bestuur van ziekenhuis Tjongerschans wordt uitgebreid. Daartoe heeft de Raad van Commissarissen (RvC) van het ziekenhuis besloten. Inmiddels is Tjeerd Rijpma benoemd tot lid van de Raad van Bestuur ad interim. De huidige bestuurder Jan Martin Wijnsma heeft de voorzittersrol binnen de nieuwe tweehoofdige Raad van Bestuur.

De tijdelijke uitbreiding van de Raad van Bestuur houdt verband met de bestuurlijke opgaven waarvoor ziekenhuis Tjongerschans staat. Zo hebben Tjongerschans en Medisch Centrum Leeuwarden vorig jaar bekend gemaakt te willen fuseren. En daarnaast staat ook het verder vormgeven van regionale samenwerking binnen de zorgketen en het uitvoering geven aan andere onderdelen van het Integraal Zorgakkoord (IZA) op de agenda.

Nieuwe voorzitter RvB St. Jansdal

Op maandag 20 februari is Leonie Boven benoemd tot nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur van ziekenhuis St. Jansdal. Leonie trad in juli 2018 toe als bestuurslid van de RvB, waarin zij nu samen met Arend Jan Poelaren zitting heeft.

“De stap van drie naar twee bestuurders is een stap waarvan wij vinden dat die gepast is op een moment dat de hele zorgsector geconfronteerd wordt met schaarste. Arend Jan en ik zijn dankbaar voor het vertrouwen dat in ons gesteld wordt. Wij zien er naar uit om met onze collega’s en partners verder te werken aan toekomstbestendige zorg in onze regio”, aldus Leonie.

Tot zover het kort zorgnieuws van deze week. Tips, suggesties of persberichten kunnen per e-mail gestuurd worden naar redactie@icthealth.nl. Check ook content onze redactieraad en gastauteurs. En van de deskundigen in onze Innovation Partners Group.