Kort zorgnieuws: thuismonitoring coronapatiënt; verpleegkundige kennisbank

12 februari 2021
Thuismonitoring-Luscii
Technologie
Nieuws

Ook deze week ontving de redactie van ICT&health weer een flink aantal persberichten en potentiële nieuwsartikelen. Die zijn niet allemaal geschikt om er een apart, volledig artikel van te maken. Daarom zetten wij een aantal kleinere berichten bij elkaar in dit wekelijks overzicht. De onderwerpen van de berichten kunnen uiteenlopen, maar ze hebben allemaal betrekking op digitale ontwikkelingen in de gezondheidszorg.

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor thuismonitoring van coronapatiënten van het Diakonessenhuis, een nieuwe AR-toepassing voor minimaal invasieve wervelkolomprocedures en de opening van een call voor het Citizen Science voor Gezondheid en Zorg (CS4GZ)-project. Verder heeft Santeon een verpleegkundige kennisbank gelanceerd.

Thuismonitoring coronapatiënt

Het Diakonessenhuis gaat voor coronapatiënten bij wie dat kan, thuismonitoring toepassen. Deze patiënten, vooralsnog 10, kunnen daardoor eerder naar huis. Het gaat om patiënten die voldoende hersteld zijn, maar nog wel gemonitord moeten worden. Ook moeten ze zelf hun temperatuur en zuurstofgehalte in het bloed kunnen meten en over een computer, tablet of smartphone beschikken.

De patiënt meet dan drie keer per dag zijn temperatuur en zuurstofgehalte en beantwoordt een korte vragenlijst. Via de app worden de meetgegevens en antwoorden direct doorgegeven aan het ziekenhuis. Een team van verpleegkundigen en longartsen volgt de patiënten en neemt zo nodig contact met hen op. Ook zijn er vaste belafspraken met de patiënt om te horen hoe het gaat. Het Diakonessenhuis maakt gebruik van de app van Luscii. Over drie maanden volgt een evaluatie. Het Diakonessenhuis voerde in 2019 al thuismonitoring in voor COPD-patiënten.

Philips introduceert ClarifEye

Philips introduceert ClarifEye voor minimaal invasieve wervelkolomprocedures in de hybride operatiekamer met ondersteuning van augmented reality. "Wanneer je bij een wervelkolomoperatie je aanpak verandert in een minimaal invasieve, moet je ook de manier waarop je opereert, veranderen omdat je een andere manier nodig hebt om in de wervelkolom te kijken," zegt dr. Pietro Scarone, neurochirurg bij Ente Ospedaliero Cantonale in Lugano, Zwitserland. "Met ClarifEye past de technologie zich aan de behoeften van de chirurg aan, in plaats van dat de chirurg zich aanpast aan de vereisten van de technologie."

Wervelkolomaandoeningen kunnen een aanzienlijke invloed hebben op de kwaliteit van leven en het welzijn van patiënten. De behandeling is doorgaans complex en kwetsbaar, waarbij chirurgen bijzondere aandacht moeten hebben voor het vermijden van kwetsbare neurologische en vaatstructuren die zich dicht bij de wervelkolom bevinden. Door een minimaal invasieve aanpak bij wervelkolomoperaties te volgen, kunnen patiënten profiteren van minder postoperatieve pijn, korter verblijf in het ziekenhuis, minder bloedverlies en minimale schade aan weke delen en littekenweefsel. Verder verhoogt de beeldbegeleiding van oplossingen zoals ClarifEye volgens Philips de klinische nauwkeurigheid, waardoor patiënten minder revisieoperaties hoeven te ondergaan in vergelijking met de huidige zorg.

'Citizen Science voor Gezondheid &Zorg'

Op 11 februari 2021 hebben ZonMw en Health~Holland samen de call Citizen Science voor Gezondheid en Zorg (CS4GZ) geopend. Citizen science is een beweging die burgers zo breed mogelijk toegang wil bieden tot de wereld van onderzoek. Hiermee kan dat onderzoek beter inspelen op de vragen en behoeften van bijvoorbeeld patiënten in gezondheidsonderzoek. CS4GZ richt zich specifiek op onderzoek en innovatie waarbij burgers het initiatief nemen en de leiding hebben in alle fasen van onderzoek en innovatie.

Daarbij worden burgerinitiatieven ondersteund alsmede het krachtig(er) positioneren van burgers in de quadruple helix (burgers, bedrijven, kennisinstellingen en overheden). De call heeft als doel het realiseren van creatieve, innovatieve en vooral ook duurzame oplossingen voor de maatschappelijke uitdaging Gezondheid en Zorg. Voor deze call is 1 miljoen euro beschikbaar.

Verpleegkundige kennisbank Santeon

Santeon heeft een verpleegkundige kennisbank gelanceerd. Hierin is het verpleegkundig onderzoek van de zeven topklinische ziekenhuizen die Santeon vormen voor iedereen beschikbaar. Doel van de kennisbank is om verpleegkundigen te laten groeien in het gebruik van evidence based practice en het stellen van kritische vragen.

De kennisbank is een website die Critically Appraised Topic’s (CAT’s), kwaliteitsprojecten en onderzoeksverslagen van verpleegkundigen (eventueel in opleiding) van alle Santeon ziekenhuizen verzamelt per specialisme. Zo kan men volgens de organisatie leren van elkaar, vervolgvragen stellen op eerdere kritische vragen en protocollen evidence based maken. Onder Santeon vallen: Catharina Ziekenhuis Eindhoven; Martini Ziekenhuis Groningen; OLVG Amsterdam; St. Antonius Nieuwegein/Utrecht; Medisch Spectrum Twente; Canisius Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen; Maasstad Ziekenhuis Rotterdam.