Kort zorgnieuws: Update wachttijden; Digitale aanvragen; Bravis nieuwbouw, en meer

28 januari 2022
Nieuwsoverzicht-5
Digitalisering
Nieuws

Iedere week ontvangt de redactie van ICT&health een groot aantal persberichten en potentiële nieuwsartikelen. Die zijn niet allemaal geschikt om er een apart, volledig artikel van te maken. Daarom zetten wij een aantal kleinere berichten bij elkaar in dit wekelijks overzicht. De onderwerpen van de berichten kunnen uiteenlopen, maar ze hebben allemaal betrekking op digitale ontwikkelingen in de gezondheidszorg.

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor de hogere update-frequentie van wachttijden in ziekenhuizen, de snellere bouw van het nieuwe Bravis Ziekenhuis en digitale onderzoeksaanvragen in Ziekenhuis riviereland.

Verder hebben we ook nog kort zorgnieuws over het gebruik van de Virtual Fracture Care app op wintersport en het digitaal opgeven van de doodsoorzaak van patiënten.

Wachttijden ziekenhuizen vaker geüpdatet

Vanaf deze maand worden de wachttijden, die ziekenhuizen verplicht aanleveren bij de NZa, en zoals die getoond worden op Ziekenhuischeck.nl, meerdere keren per maand geüpdatet. Bepaalde ziekenhuizen kiezen er zelfs voor om dit dagelijks te doen.

Ziekenhuischeck toont informatie over behandelingen, kwaliteit, wachttijden en een objectieve waardering per ziekenhuis. Daarnaast biedt Ziekenhuischeck kwaliteitsinformatie over een selectie van behandelingen waarvoor ziekenhuizen externe verantwoording afleveren. Tegens is er de mogelijkheid om ziekenhuizen met elkaar te vergelijken.

Nieuwe Bravis ziekenhuis sneller gereed

Het Bravis heeft besloten de nieuwbouw van het ziekenhuis te versnellen. Waar het oorspronkelijk de bedoeling was om die bouw in twee fasen te voltooien, is er nu voor gekozen om het complete ziekenhuis in één keer te bouwen. Qua planning betekent dit dat het nieuwe Bravis ziekenhuis niet pas in 2030 gereed zal zijn, maar al in 2028.

"We starten nu weliswaar iets later met de bouw, maar bereiken eerder dan gepland de gewenste eindsituatie: één nieuw toekomstbestendig ziekenhuis voor West-Brabant en omgeving met al zijn voordelen voor de patiënten en de medewerkers”, aldus Albert-Jan Mante, lid Raad van Bestuur.

Digitale onderzoeksaanvragen

Sinds iets meer dan een week (20 januari 2022) kunnen huisartsen bij Ziekenhuis Rivierenland onderzoek voor hun patiënten digitaal aanvragen. Voor patiënten betekent dit dat het papieren aanvraagformulier vervangen wordt door een e-mail of geprint bericht. Daarmee zet het ziekenhuis een volgende stap in het benutten van digitale toepassingen in de zorg.

Het gaat om onderzoeken bij het laboratorium (bijvoorbeeld bloed- of urine-onderzoek), microbiologie en radiologie (zoals röntgenfoto of echo). Later dit jaar komt ook weefselonderzoek erbij. De digitale aanvragen verlopen via ZorgDomein. Dit systeem is al in gebruik voor verwijzing van een patiënt naar een specialist in het ziekenhuis.

Virtual Fracture Care op wintersport

Het OLVG biedt wintersporters de mogelijkheid om, in geval van letsel op of rond de piste, gebruik te maken van de Virtual Fracture Care app. Via die app kunnen onfortuinlijke wintersporters direct contact opnemen met zorgverleners in het OLVG. Ook kunnen eventueel in het buitenland röntgenfoto's direct via de app gedeeld worden. In dat geval kunnen, terwijl de patiënt nog in het buitenland is, zorgverleners van het OLVG direct starten met een behandelplan en planning van een eventuele operatie.

"Een letsel tijdens je vakantie is al ontzettend vervelend. Eenmaal in Nederland wil je graag zo snel mogelijk terecht kunnen bij een specialist. Tussen het ongeval en het bezoek in het ziekenhuis kan soms meer dan een week tijd zitten. Met de app versnellen wij dit proces en verbeteren wij de service", aldus Carel Goslings, traumachirurg in OLVG.

Digitale opgave doodsoorzaak

Binnenkort, nog voor de zomer van dit jaar, wordt het mogelijk om digitaal opgave te doen van de doodsoorzaak van een overleden patiënt. Dit geldt ook voor gevallen waarbij het overlijden het gevolg was van de toepassing van levensbeëindiging op verzoek of hulp bij zelfdoding.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek werkt samen met softwarepartijen aan een applicatie die binnen veelgebruikte zorgapplicaties wordt toegevoegd. Bijkomend voordeel is dat het formulier meteen voor-ingevuld wordt, zodat het de administratieve last vermindert. Het CBS laat weten wanneer de nieuwe applicatie klaar is voor gebruik.

Tot zover het kort zorgnieuws van deze week. Tips, suggesties of persberichten voor dit digitaal zorgnieuws overzicht kunnen per mail gestuurd worden naar redactie@icthealth.nl. Check ook de blogs van onze redactieraad en gastauteurs.