Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Kort zorgnieuws: VIPP Babyconnect beleidsregel, Nieuwe uitkomstensets, en meer

Iedere week ontvangt de redactie van ICT&health een groot aantal persberichten en potentiële nieuwsartikelen. Die zijn niet allemaal geschikt om er een apart, volledig artikel van te maken. Daarom zetten wij een aantal kleinere berichten bij elkaar in dit wekelijks overzicht. De onderwerpen van de berichten kunnen uiteenlopen, maar ze hebben allemaal betrekking op digitale ontwikkelingen in de gezondheidszorg.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

In het kort zorgnieuws deze week aandacht voor de aangepaste beleidsregel van het VIPP Babyconnect programma en het succes van het online patiëntenportaal bij het Albert Schweitzer ziekenhuis. Verder ook aandacht voor de vier nieuwe gepubliceerde uitkomstensets in het kader van het programma Uitkomstgerichte Zorg en het aangekondigde vertrek van de voorzitter van de RvB van Rijnstate.

Beleidsregel VIPP Babyconnect

De beleidsregel voor de uitvoering van het VIPP Babyconnect programma is op enkele punten aangepast. Deze wijziging 20 juli jl. gepubliceerd in de Staatscourant. Penvoerders van de regionale partnerschappen kunnen naar aanleiding van deze beleidswijziging van 1 augustus 2023 tot en met 30 september 2023 een herzieningsaanvraag indienen. Het programmabureau kan hierbij desgewenst de nodige ondersteuning bieden.

Naast het feit dat de looptijd van VIPP Babyconnect nu verlengd is tot en met 31 december 2024 zijn dit de belangrijkste wijzigingen:

  • De verdelingssystematiek voor de werkelijke implementatie- en licentiekosten van ICT wordt aangepast. Het gaat om een budget neutrale wijziging.
  • Er wordt een ronde toegevoegd waarin regionale partnerschappen een herziening kunnen indienen om in aanmerking te komen voor de herverdeling van de ICT-middelen.
  • Er is een subsidieplafond opgenomen. Deze bedraagt € 1.294.161,–. (zie artikel 12, punt 3).
  • Penvoerders hoeven voor de vaststelling niet langer een overeenkomst te overhandigen waaruit blijkt dat zij gegevens kunnen ontsluiten via een dienstverlener zorgaanbieder (DVZA) die deelneemt aan het MedMij afsprakenstelsel. Als een zorgorganisatie te vinden is op het zorgaanbiederadresboek van MedMij of dan geldend MedMij register, is er ook sprake van een overeenkomst met een DVZA; (artikel I, lid B).

Online afspraken planning ASZ

Patiënten van het Albert Schweitzer Ziekenhuis maken steeds meer gebruik van de optie om via het online patiëntenportaal, MijnASz, afspraken in te plannen. Ook het gebruik van MijnASz groeit gestaag door. In de maand juni maakte meer dan 70 procent van de 95.000 patiënten die in die maand werden behandeld gebruik van MijnASz.

Een van de nieuwe services van MijnASz is de optie om bij steeds meer specialismen zelf online een afspraak voor het spreekuur in te plannen. Daarnaast kunnen via het portaal ook eenvoudig herhaalrecepten aangevraagd worden. Binnenkort wordt ook het aanvraagformulier voor bloedprikken zichtbaar in het portaal.

Landelijke uitkomstensets

Er zijn weer een aantal nieuwe landelijke uitkomstensets gepubliceerd, te weten voor de aandoeningen stressincontinentie, melanoom, mammacarcinoom en hartritmestoornissen. Deze uitkomsten helpen patiënt en zorgverlener samen beter inzicht te krijgen in de mogelijke resultaten van de verschillende behandelopties. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de optie om niet te behandelen.

Met de toevoeging van deze vier sets zijn nu in totaal 14 landelijke uitkomstensets opgeleverd binnen het programma Uitkomstgerichte Zorg. Bij de uitkomstensets wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de data die al binnen het zorgproces is vastgelegd. Daarnaast zijn ze ook gebaseerd op de Zorginformatiebouwstenen (Zibs) waarmee ze aansluiten op de principes van het eenmalig vastleggen voor meervoudig gebruik.

Wim van Harten vertrekt bij Rijnstate

Na acht jaar kondigt Wim van Harten, voorzitter van de Raad van Bestuur bij Rijnstate, zijn vertrek aan. Wim is sinds 2015 als RvB voorzitter van het ziekenhuis actief. In december zal hij zijn functie neerleggen. Dan komt een einde aan zijn zijn contractuele termijn en gaat hij minder werken. Inmiddels lopen al gesprekken voor een opvolger.

“Het was een intensieve en mooie periode bij Rijnstate. De kwaliteit van ons ziekenhuis staat zowel binnen als buiten de regio goed op de kaart. We spelen op diverse thema’s een voortrekkersrol en hebben stevig geïnvesteerd in regionale samenwerking. Het faciliteren van onze professionals is de kern van het werk waar wij voor staan”, zegt van Harten.

Tot zover het kort zorgnieuws van deze week. Check ook de blogs van onze redactieraad en gastauteurs. En van de deskundigen in onze Innovation Partners Group.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen