Search
Close this search box.
Search

KPMG Health: nieuw kader voor innovatie zorg hard nodig

De zorg moet meer ruimte creëren om technologische vernieuwing mogelijk te maken. Zonder een verregaande inzet van de technologie is Nederland niet in staat om te voldoen aan de toekomstige gezondheidsbehoeften van een bevolking die steeds ouder wordt en steeds hogere verwachtingen heeft van de zorg. Dat stelt KPMG Health in een nieuw verschenen onderzoek.

In het rapport Healthcare Reimagined schetst KPMG de invloed die de huidige technologische ontwikkelingen op de korte, middellange en lange termijn zullen hebben op de zorgverlening in Nederland. Volgens de onderzoekers is de uitdaging in Nederland hoe op een duurzame manier via zorginnovatie toegankelijke zorg van hoge kwaliteit kan worden geleverd aan de mensen die deze zorg nodig hebben, op de juiste plaats en de juiste tijd met de juiste mate van interventie.


Oplossingen die in het verleden goed hebben gewerkt, zoals het verkorten van de verblijfsduur en het verhogen van de arbeidsproductiviteit, zijn niet langer voldoende om de huidige uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. Nieuwe technologieën, diensten en bedrijfsmodellen bieden de mogelijkheid om de vraag naar zorg, het gebruik en het beschikbare aanbod te beïnvloeden”, stelt Anna van Poucke, partner van KPMG Health en mede-auteur van het onderzoek.

Op maat gesneden

Van Poucke zegt dat het van groot belang is te komen tot een nieuw kader dat richting geeft aan zorginnovatie en vernieuwing in de totale zorgketen ondersteunt. Het moet de ontwikkeling en uitwerking van nieuwe ideeën mogelijk maken en de sector in staat stellen te experimenteren met opkomende technologieën die uiteindelijk leiden tot nieuwe zorgoplossingen.

Deze nieuwe oplossingen moeten volgens Van Poucke in staat worden gesteld om uitdagingen aan te gaan zoals de sterk vergrijzende bevolking en de toename van het aantal patiënten met een chronische ziekte. “Tegelijkertijd zien we verkeerde diagnoses, onjuiste en overbehandeling van patiënten en onnodige testen. Er is een gebrek aan transparantie en patiënten leven in de veronderstelling dat iedere aandoening behandeld kan worden”, ziet Van Poucke.

Zorginstellingen hebben volgens het onderzoek moeite om de juiste klinische informatie van patiënten te achterhalen en laten overgekwalificeerd personeel basishandelingen verrichten. Er zijn dan ook grote voordelen te behalen, niet alleen op het gebied van een meer op maat gesneden en innovatieve behandelingen. Maar bijvoorbeeld ook met het realiseren van een meer hybride personeelsbestand, waardoor robots basishandelingen overnemen.

Meer regie

De patiënt heeft de wens om meer controle en regie uit te oefenen om het eigen zorgproces te bevorderen. “Hij zal proberen de behandeling en verwijzingen te begrijpen en te beïnvloeden”, zegt mede-auteur Hylke Kingma van KPMG Health.

Kingma: “De consument wil op verschillende manieren betrokken worden bij het proces. Patiënten vragen zorgverleners nu al steeds vaker om toegang tot de eigen medische dossiers. Zorgverleners zullen zich steeds meer gaan inspannen om deze informatie te ontsluiten. De lang gekoesterde opvatting dat zorgaanbieders eigenaar van het patiëntendossier zijn is langzaam aan het veranderen. De consument eist controle over zijn gezondheidsinformatie.”

Het aanbod van zorg en zorginnovatie wordt op dit moment gekenmerkt door versnippering. Het streven naar een optimale verhouding tussen concentratie en spreiding van zorg zal de versnippering alleen maar aanjagen. aldus Kingma.

Alleen fundamentele stappen in regionale samenwerking en de inzet van technologie kunnen volgens Kingma voorkomen dat de zorg steeds verder dichtslibt. Kingma: “Ondanks alle onzekerheden moeten we veel sneller naar digitalisering van zorg. De technologie is ook al beschikbaar.”

Martijn Kregting

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
DigiPunt zorg
DigiPunt, thuismonitoring astmapatiënten en digitale recepten
Financiering passende zorg
Subsidieoproep passende zorg in verpleging en verzorging
diagnostiek
Goede zorg begint met goede diagnostiek
transformatieplan CWZ
Positieve beoordeling voor transformatieplan CWZ
Regioplannen NZa
NZa pleit voor meer meetbare doelen in regioplannen
e-learning
E-learning breder ingezet bij digitalisering ziekenhuizen
De WHO heeft onlangs de kick-off gegeven voor het Global Initiative on Digital Health (GIDH). Het doel van het initiatief is om de implementatie van de ‘Wereldwijde strategie voor digitale gezondheidszorg 2020-2025’ te versterken en te versnellen.
Global Initiative on Digital Health officieel van start
Oncologienetwerk
Nieuw oncologienetwerk Noord- en Oost-Nederland
Verbeterprogramma ouderenzorg
Samenwerking centraal in verbeterprogramma Samen Beter
eiwitten
Menselijke eiwitten herkennen met nieuwe techniek
Volg jij ons al?