KPN Health richt zich op zorgvernieuwing in de regio

di 20 augustus 2019 - 09:10
KPN-Health
Samenwerking
Nieuws

KPN Health faciliteert zorgvernieuwing in de regio. Onlangs organiseerde de ICT-partner voor de zorg een eerste ronde tafelsessie en richtte zich hierbij op Limburgse zorgaanbieders. Gekeken werd vooral naar de ‘wakkerligpunten’ van de diverse zorgpartijen, zoals sociale opnames van ouderen.

Ruud Slemmer, manager Zorg bij KPN Health: “Onze rol ligt niet alleen in het verbinden van partijen door gegevens uit te wisselen, maar ook in het leveren van diensten gebaseerd op data.” Zo biedt KPN Health via haar Vitaal Thuis toepassing al de mogelijkheid bewegingspatronen te monitoren bij ouderen thuis, om afwijkingen in een vroeg stadium te signaleren.

Steun bij digitale transformatie

Daarnaast ondersteunt KPN bedrijven en organisaties bij hun digitale transformatie. “Daarvoor nodigen we hen uit om deel te nemen aan onze Digital Dutch Xperience”, zegt Slemmer. “Dit is een dag waarop deelnemers samen drie stadia doorlopen: brainstormen, samenvatten en concretiseren. Aan het eind van deze dag ligt er een concreet plan van aanpak, waarmee ze verder kunnen.”

De DDX wordt dit najaar ook het vervolg op het ronde-tafelgesprek met de Limburgse zorgaanbieders. Zij hebben aangegeven hun ideëen over het verminderen van sociale opnames gezamenlijk vorm te willen geven, met ondersteuning van digitale technologie. “

KPN gebruikt de DDX al enkele jaren en in diverse branches, maar niet eerder namen er ketenpartners samen aan deel”, benadrukt Slemmer. “Als deze werkwijze succesvol blijkt, willen we ook ketenpartners uit andere regio’s uitnodigen om langs deze weg tot een oplossing te komen voor hun wakkerligpunten.”

Wakkerligpunt: kwetsbare ouderen

In Limburg – in heel Nederland overigens - vormen sociale opnames van ouderen een wakkerligpunt voor zorgorganisaties. Opnames in instellingen voor tweedelijnszorg van kwetsbare ouderen vormen in Zuid-Limburg 5-10 procent van het totaal aantal opnames. Deze bedden kunnen niet voor andere patiënten gebruikt worden.

Preventie door meer samenwerking bij de hulp voor kwetsbare ouderen kan hier helpen, door problemen in een eerder stadium te signaleren. Ook digitale oplossingen zoals telemonitoring en beeldbellen kunnen ingezet worden.

Lees meer over KPN Health en zorgvernieuwing in de regio in ICT&health magazine. Editie nummer 4 verschijnt eind augustus. Het voorgaande artikel over KPN Health uit editie nummer 3 is te lezen op ICT&health online .